www.larare.at

Informella texttyper

-

Det finns olika texttyper och de är mottagaranpassade både innehållsligt, formmässigt och språkligt.

Valbart: börja med att läsa textunderlag: texttyper_s.62-s.87 (läraren tllhandahåller text).

Informella texter kan delas upp i fem kategorier: personliga, konstnärliga, journalistiska, argumenterande och populärvetenskapliga

Personliga

Konstnärliga

Journalistiska

Argumenterande

 

Populärvetenskapliga

Lärarhandledning

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2012)

.

.