www.larare.at

Skriva sammanfattning

- -

Det finns olika sätt att skriva sammanfattningar på. Det första man kan fråga sig är syftet med sammanfattningen och om den ska vara informell eller formell? Om sammanfattningen är självändamål eller om det är ett arbetsmaterial eller del i något större; t.ex. litteraturanalys? Men huvudsyftet med en sammanfattning är att plocka ut det viktigaste ur t.ex. en text och återge innehållet så kort och tydligt som möjligt utan att utelämna något viktigt.

Är det en formell sammanfattning och det är självändamålet är det förmodligen ett referat du ska skriva. Och i så fall kan du läsa mer om hur man gör här:

Referat.

Är det en sammanfattning för eget bruk kan man göra hur som helst; vad som passar en själv bäst.

Är det en sammanfattning som ska vara del i något större så kan man följa körschema:

Steg 1: punkta upp berättelsen. Skriv gärna nyckelord medan du läser.

Steg 2: skriv ihop punkterna till löpande text och lägg in fler detaljer.

Steg 3: läs igenom sammanfattningen och rensa bort det som är mindre viktigt och bygg ut det som är viktigt.

Steg 4: låt gärna någon annan läsa sammanfattningen och diskutera den.

Steg 5: gå igenom det språkliga en sista gång.

Ta gärna hjälp av ett dataprogram: automatisk textsammanfattare av Martin Hassel och Hercules Dalianis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)