www.larare.at

Grammatik

Ordet grammatik betyder språklära och är ett regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Grammatik är det som fogar samman språkets byggstenar: orden, vilket innebär att allt du lär dig inom grammatik bygger upp ditt språk. En grundläggande tanke är alltså att alla ord i vårt språk systematisk kan delas in i olika områden, t.ex. ordklasser. Men grammatik handlar inte bara om systematisering utan det handlar om funktion och möjligheter. Genom att se språket som föränderligt och framför allt lära sig reflektera över sitt eget sätt att uttrycka sig utvecklar ditt språkbruk. Möjligheterna att med hjälp av små medel skapa många olika betydelser är fascinerande.

Grammatik handlar alltså inte bara om systematisering där man sorterar och kategoriserar ord eller lägger in meningar i olika scheman eller tabeller för att skapa förståelse. Grammatik är mycket mer och genom att visa elever vad de kan göra med en formulering och framförallt hur de kan “leka” med den ökar med all sannolikhet intresset för språkliga övningar.

Grammatik handlar inte om att förstå alla regler, utan det handlar om att medvetandegöra möjligheterna med språk och viktigast av allt: utveckla sitt eget språkbruk genom att reflektera över hur man själv skriver, hur andra skriver och hur man kan skriva. Genom att visa vad som händer när man byter ut ord, ändrar i meningsföljd och bearbetar en menings innehåll språkligt leder till större förståelse om språkets möjligheter och det är just det som är det viktigaste med grammatikundervisningen: att reflektera över språkets variationsrikedom och möjligheter.

Se filmklipp

 

Grammatik / Gibberish
 

De finns de som menar på att det blir lättare att arbeta med språk om man plockar bort ords mening. Alltså genom att använda Gibberish kan man lättare lära sig förstå hur språk hänger ihop

Filmklipp som exemplifierar Gibberish

 

 

Grammatik / Meningsbyggnad
 

Klicka här

 

 

Grammatik / Ordklasser
 

Se filmklipp

Våra ord delas in i 9 ordklasser. Alla ord hör hemma någonstans.

Man kan säga att det finns 9 avdelningar att gå till och hämta ord. Varje avdelning har sen sina
underavdelningar.

De nio ordklasserna kan du sammanfatta med orden SVensk PAPRIKA som ett roligt komihåg- ord.

En ordklass är alltså en samling ord som används på samma sätt.

De ord som tillhör en ordklass fungerar på samma sätt.

När vi snart läser om satsdelar kommer vi att lära oss att en satsdel kan bestå av flera ord från olika ordklasser.

Sagan om familjen ordklass

 

Grammatik / Minneshjälp
 

Det finns två olika sätt att lättare lära sig ordklasserna:

SV ensk PAPRIKA   RAPPSKIVA
eller

 

Grammatik / Roliga minnesramsor
 

En gammal klassiker: Substantiv är namn på ting, såsom klocka, boll och ring,
adjektiv vi sedan lär talar om hur saker är, verb är sånt som man kan göra hoppa, tuta, springa, köra.

En lite mer vulgär version: Substantiv är ord som du sätter fan eller jävel efter: klockfan, gubbjävel, hammarjävel etc. Adjektiv är ord som du sätter skit före skitbra, skitsnygg, skithäftig etc. Verb är ord du sätter "utav bara helvete" efter: Drack utav bara helvete, körde utav bara helvete, dansade utav bara helvete etc. Så nu är det skitenkelt för ungjävlarna att lära sig utav bara helvete.

 

Grammatik / Språklig analys
 

Användbara länkar

Grammatik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)