www.larare.at

Verb

Se filmklipp
 • Verb är vad man gör, pissar, skiter eller dör.
 • Verb är vad som sker, händer.
 • Verb kan man redan ha gjort. Man kanske gör det just nu. Man kan också göra det i framtiden.
 • Verb är något som redan kan ha hänt. Det kanske redan händer. Det kan också vara något som ska hända i framtiden.

 

Verb / Uppgift
 

  Tänk dig ett nöjesfält. Vad händer där? Vad gör alla människorna omkring dig? Skriv några korta meningar. Stryk under verbet. Se följande exempel:

  Carmen äter glass.
  Peter köper lotter.
  Ragnar åker karusell.
  Olle fixar åkband.

 

Verb / Tempus
 

VERB har olika tidsformer. Ett finare ord för detta är TEMPUS

 • PRESENS talar om vad som händer just nu.
 • PRETERITUM /IMPERFEKT talar om vad som hände tidigare. Tänk "igår" .
 • PERFEKT (supinum)talar om vad som har hänt.
 • PLUSKVAMPERFEKT (supinum) talar om vad som hade hänt.

… flera tempus

 • FUTURUM talar om vad som ska hända i framtiden

VERB – många exempel i olika tempus

 • INFINITIV att springa
 • PRESENS jag springer (nu)
 • PRETERITUM/IMPERFEKT jag sprang (igår)
 • PERFEKT jag har sprungit (har)
 • PLUSKVAMPERFEKT jag hade sprungit (hade)
 • FUTURUM jag ska/kommer att springa (ska)

 

Verb / Infinitiv
 

VERB kan du slå upp i ordlistan

 • Om du ska slå upp ett verb i ordlistan måste du veta hur verbet är skrivet i grundform.
 • Ett finare ord för verb i grundform är INFINITIV.
 • Man kan komma ihåg infinitiv-formen genom att sätta hjälp-ordet "att" framför.

 

Verb / Imperativ
 

VERB kan också uppmana

 • Det finns en form av verb som uppmanar. Man "befaller" då kan man säga.
 • Befallningsformen kallas IMPERATIV och används när man vill att en person ska göra något. Exempel:
  • Vänta!
  • Spring!
  • Kör!

 

Verb / Regelbundna verb
 

VERB kan vara svaga och starka

 • SVAGA verb kallas också REGELBUNDNA. Man känner igen dem då de bildar regelbundet mönster då de böjs i olika tidsformer. Första delen av ordet ändras inte utan man lägger bara på ändelser.
 • Följande ändelser läggs på i imperfekt (igår) :
  -de, -dde, te (retade, bodde, läste)
 • Följande ändelser läggs på i supinum (har,hade):
  -t, -tt ( retat, bott, läst)

 

Verb / Oregelbundna verb
 
 • STARKA verb kallas också OREGELBUNDNA
 • De har ett oregelbundet mönster där även början av ordet kan ändras, ja även vokalerna kan bytas ut.
  Ex: springa – sprang – sprungit
  skryta – skröt – skrutit
 • Det finns ett schema man kan lära sig som brukar stämma på de allra flesta oregelbundna verb men lättast är att lära sig hur de böjs utantill.
 • i-e-i slita slet slitit
 • i-a-u finna fann funnit
 • ä-a-u skära skar skurit
 • y/u-ö-u flyga flög flugit

 

Verb / Aktiva och passiva verb
 
  • AKTIV FORM: PASSIV FORM:
   Olle lagar mat. Maten lagas av Olle.
   Ann plockar bär. Bären plockas av Ann.
  • I en aktiv mening talar du om vem som utför handlingen.
  • I en passiv mening vill du i första hand tala om vad som blir gjort.


Verb / Enkla och sammansatta verb
 

Verb som kan stå ensamma i en mening kallas med ett finare ord för enkla eller FINITA.De kan stå ensamma i presens, imperfekt och i imperativ.

Här kommer några exempel:

Stina leker med en boll.
Anders läste läxorna.
Håll tyst!

Sammansatta verb kallas med ett finare ord för INFINITA. De kan inte stå själva utan behöver ett hjälpverb. De kan inte stå själva i infinitiv och i supinum (perfekt och pluskvamperfekt). Här kommer några exempel:

Att leka utomhus är bra.
Jag har sparat till en dator.

Hjälp-verb kan vara "att", "har" eller "hade".

 

Verb / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)