www.larare.at

Substantiv

 • Substantiv är sådant som har substans.
 • Substantiv är ord som man kan sätta en,ett eller flera framför.
 • Substantiv är saker, djur, människor, känslor, ämnen, idéer och tillstånd.
 • SAKER: halsband, dator, telefon
 • DJUR: hund, katt, fågel, ko
 • MÄNNISKOR: Anna, Kalle, Stina, Olle
 • KÄNSLOR: vrede, glädje, lycka, ångest
 • ÄMNEN: bensin, koldioxid, guld
 • IDÉER: socialism, liberalism
 • TILLSTÅND: ensamhet, gemenskap

Se filmklipp

 

Substantiv / Konkreta
 
 • Detta är substantiv du kan "ta på".
 • Detta är substantiv du kan uppfatta med dina sinnen.

Exempel är djur, saker och människor.

Du kan till exempel "ta på" en stol, klappa en katt och krama någon du tycker om.

Du kan se någon eller något.

 

Substantiv / Abstrakta
 
 • Detta är substantiv du inte kan "ta på".
 • Detta är substantiv du inte kan uppfatta med dina sinnen.

Exempel är sådant som du kan uppfatta med tanken, till exempel kärlek, ensamhet eller ilska. Du kan ju inte ta på dessa substantiv.

 

Substantiv / Numerus
 

Numerus betyder antal. Vi har 2 numerus att hålla reda på:

Singular (en... eller ett... framför) Plural (flera... framför)

en penna

flera pennor

ett äpple

flera äpplen

 

Substantiv / Genus
 

Genus är namn på en grupp av substantiv som har samma egenskaper.
Genus betyder släkte, slag, art,kön
Vi har fyra (4) genus:

 1. Maskulinum
 2. Femininum
 3. Utrum/Reale (en-ord)
 4. Neutrum (ett-ord)

 

Substantiv / Maskulinum
 

Maskulinum är ett genus där substantiven är han-ord. Substantiven är namn på någon som är manlig. Orden kan alltså bytas ut mot "han".

Exempel:

Olle, farsan, kung, morbror, bror, farfar, servitör osv.

 

Substantiv / Femininum
 

Femininum är ett genus där substantiven är hon-ord. Substantiven är "kvinnliga".
Orden kan bytas ut mot "hon".

Exempel:

Anna, mamma, faster, syster, servitris, mormor

 

Substantiv / Utrum - Reale
 

Utrum/reale är ett genus som ersätter substantiv med ordet "den". Man kallar dessa ord för n-ord eller en-ord. Man kan sätta en framför dem.

Exempel:

en sko – Den skon är sliten.
en bil – Den bilen vill jag köpa.
en apa – Den apan är så söt.

 

Substantiv / Neutrum
 

Neutrum är ett genus som ersätter substantiv med ordet "det". Neutrum kallas också t- ord eller ett-ord. Man kan sätta ett framför dem.

Exempel:

ett bord – Det är fint.
ett glas – Det är halvtomt.

 

Substantiv / Bestämd form
 

En form hos substantivet säger att någon eller något är bestämt. Bestämd form kan kännas igen om man har följande ord framför:

den
det
de
just den där

Exempel:

Man kanske vill ha det röda bordet och den gula pennan.

 

Substantiv / Obestämd form
 

En form hos substantivet som säger att något är obestämt. Man vet inte just vilket eller vilka man ska ha, det kan vara vilken eller vilka som helst.

Obestämd form kan kännas igen om man har följande ord framför substantivet:

en, ett
flera
några

Exempel:

Man kanske vill köpa ett bord och några lampor.

 

Substantiv / Kasus
 

Vi har två (2) kasus i vårt språk. Substantivets ena kasus handlar om ägande och kallas GENITIV. Substantivets andra kasus handlar om ickeägande och kallas NOMINATIV eller GRUNDFORM.

Genitiv känner man igen på bokstaven -s i slutet på substantivet som visar "ägande".

Exempel:

Annas
pojkens
damernas
elevernas
mammas

Om substantivet står i genitiv och man vill ha det skrivet i grundform är det bara att plocka bort s:et.

Exempel:

Annas – grundform blir Anna
pojkens – grundform blir pojken
damernas – grundform blir damerna
elevernas – grundform blir eleverna
mammas – grundform blir mamma

 

Substantiv / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)