www.larare.at

Konjunktioner

Konjunktioner är småord som binder ihop meningar/satser. Konjunktioner kan också binda samman ord/satsdelar. "Konjunktion" betyder förbindelse. Konjunktionerna delas in i två (2) grupper:

  1. Samordnade (bindeord)
  2. Underordnade (fogeord)
Se filmklipp

 

Konjunktioner / Samordnade
 

Exempel på samordnade konjunktioner:

och
men
eller
för
utan
för
ty
samt

Dessa ord binder ihop satser av samma slag.
Dessa ord binder ihop satsdelar av samma
slag.

Exempel:

Olle äter glass. Lisa äter glass.
Med ett binde-ord blir det så här:
Olle och Lisa äter glass.
Pia spelar piano. Jakob spelar inte piano. Han
spelar fiol.

Pia spelar piano men Jakob föredrar fiol.

 

Konjunktioner / Underordnade
 

Dessa ord inleder alltid en bisats. Det betyder att de står först i en bisats. Bisats är en mening som inte ser "hel" ut. Det är en mening som inte kan stå "ensam".

Exempel:

Därför att jag är trött.

Motsatsen till bisats är huvudsats. En sådan sats/mening kan stå "ensam" för den är "hel", alltså färdigskriven.

Exempel:

Jag vill vila en stund.

Exempel på underordnade konjunktioner:

för att
eftersom
medan
när
ifall
fast
att

om

Exempel på bisatser då underordnade konjunktioner används:

Jag kan min läxa eftersom jag läst på.
Min glass är god fast den är hemmagjord.
Jag lagar mat medan du vilar dig.

Det understrukna i meningarna ovan är bisatser.

Konjunktionen: Att

Många elever har svårigheter med att veta om det ska finnas ett "att" med i meningen eller inte. Skriver man:

  • Betyg i den här åldern kommer skapa mobbing och utanförskap.
  • Betyg kommer göra varje svensk skola framgångsrik.
  • Betyg kommer ge upphov till stressrelaterade sjukdomar.

eller skriver man:

  • Betyg i den här åldern kommer att skapa mobbing och utanförskap.
  • Betyg kommer att göra varje svensk skola framgångsrik.
  • Betyg kommer att ge upphov till stressrelaterade sjukdomar.

Ordet "att" läggs alltså framför ett verb (en aktivitet eller tillstånd). Lär dig använda "att" rätt.

 

Konjunktioner / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)