www.larare.at

Prepositioner

-

Prepositioner är ord som säger var någon eller någonting finns. Prepositioner anger läge eller riktning. Prepositioner brukar stå framför substantiv och pronomen. "Pre" betyder före och "position" betyder ställning. Prepositioner kan man inte böja

Exempel på prepositioner:

i, på, bakom, under, intill, från, till, för, av, bland,genom, åt, mot, vid, ur, omkring, framför, hos, efter, med, bredvid, mellan, över, inom, längs

Se filmklipp

 

 

 

Joni Stam (2012)