www.larare.at

Pronomen

  • Det finns en ordklass som har ord som byter ut substantiv. Ordklassen heter pronomen.
  • "Pro" betyder i stället för.
  • "Nomen" betyder substantiv.
  • Det finns 9 olika pronomen.
  • Det finns 6 huvudgrupper och 3 undergrupper.

  Se filmklipp

Pronomen / Personliga
 

Personliga pronomen delas in i två (2) grupper. De heter: Subjekt och Objekt:

Subjekt Objekt

1 person singular JAG

1 person singular MIG

2 person singular DU

2 person singular DIG

3 person singular HAN

3 person singular HONOM

3 person singular HON

3 person singular HENNE

3 person singular DET

3 person singular DESS

1 person plural VI

1 person plural OSS

2 person plural NI

2 person plural ER

3 person plural DE

3 person plural DEM

 

Pronomen / Possessiva
 
 • Possessor är ett latinskt ord som betyder ägare. Possess betyder äga. Ett possessivt pronomen talar om vem som äger någonting. Till varje personligt pronomen hör ett possessivt pronomen.
POSSESSIVA PRONOMEN - POSSESSIVA PERSONLIGA

min, mitt, mina jag
din, ditt, dina du
hans han
hennes hon
dess den
dess det
vår, vårt, våra vi
er, ert, era ni
deras de

 

Pronomen / Demonstrativa
 
När man ska peka ut saker och ting använder man demonstrativa pronomen. Demonstrera betyder att visa något, peka ut något. Tänk dig att man pekar på det man menar.

den den här den där
det det här det där
de de här de där
denne denna detta dessa
sådan sådan här sådan där sådant
sådana densamma detsamma
likadan likadant likadana

 

Pronomen / Relativa
 

Relativa pronomen syftar alltid tillbaka på någonting som man talat om tidigare. Detta pronomen kan syfta tillbaka på ett ord eller en fras (flera ord) i något man skrivit/läst/sagt innan.

Exempel:

som, vilken, vilket, vilka, vars, vilkas, vad

Exempel:

Stina har en katt, vars namn är Fluffy.
Vincent har en hund som älskar att bada.
My skulle måla staketet, vilket var för högt för henne.
De gör allt vad du vill. Säg bara till.
Mamma har tre hundar, vilkas tassar ska klippas nu.
Jag känner Peter, vars farmor äger ett café.

 

Pronomen / Interrogativa
 

Ord som används när man frågar något kallas frågande pronomen.

Exempel:

vem?
vad?
vilken?
vilket?
vilka?
hurdan?

Exempel:

Jag ska bjuda några kompisar på middag.
Vilka ska du bjuda?
Hon ska köpa en snygg klänning.
Undrar vilken hon kommer att välja?
Det är någon som knackar på min dörr.
Vem kan det vara?

 

Pronomen / Indefinita
 
Indefinita pronomen syftar inte på något bestämt ord utan är i stället något som inte riktigt talar om exakt vad, vem eller vilka. Detta kallas också för obestämda pronomen. Man använder indefinita pronomen för obestämda personer eller saker.

exempel:

man
alla
allt
allting
allesammans
ingen
inget
inga
ingenting

fler ex:

många
mycket
någon
något
några
någonting
somliga
en del
vissa

några ex till:

flera

lite
litet
mer
varje
var och en
varenda (en)
annan
vilken som helst

 

Pronomen / Reflexiva
 

Reflexiva pronomen syftar tillbaka till subjektet i en mening. Subjektet talar om vem/vilka som gör något i meningen.

Exempel på reflexiva pronomen:

sig
sin
sitt
sina

Exempel:

Pelle kammade sig.
De rev sig på buskarna.
Fia kliade sig i huvudet.
Bert borstade sina tänder.

 

Pronomen / Reciproka
 
Det reciproka pronominet är något mellan två eller flera, något ömsesidigt. Det reciproka pronominet beskriver att en handling är ömsesidig. Det finns bara 1 reciprokt pronomen: varandra

Exempel:

De tog varandras böcker till klassrummet.
De hjälpte varandra att flytta bilarna.
De skulle gå till varandra i stället för att ta bilen.

 

Pronomen / Determinativa
 

Determinativa pronomen är ord man använder i stället för namn på personer, djur, växter och saker och när mer väntar i handlingen.

Exempel:

den
det
de
dem
(ihop med som)

Exempel:

Familjen Bengtsson tittade på en bil.
De ville ha den som var dyrast.
Jag vill köpa ett bord.
Jag vill ha det som kommer att passa i mitt rum.
Många var bjudna på festen
Olle pratade med alla dem som kom.

 

Pronomen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)