www.larare.at

Varför skrivande är så viktigt

- -

Här nedan har jag radat upp varför skrivande är så bra och framför allt viktig.

01. Skrivande är en grundläggande färdighet

Att kunna skriva är grundläggande för ditt arbete, ditt lärande och ditt intellekt som kommer att bedömas i skolan, på arbetsplatsen,
och i samhället.

02. Skrivande uttrycker vem du är

Hur och vad du skriver uttrycker vem du är som person.

03. Skrivande synliggör ditt tänkande

Skrivning är både dynamiskt och statiskt och synliggör ditt tänkande.

04. Skrivande hjälper dig att förstå fakta

Att skriva hjälper dig att hantera fakta, bilda åsikter och komma till slutsatser utan att bli förvirrad - och utan att förvirra andra.

05. Skrivande hjälper dig att ställa bra frågor

Att skriva främjar din förmåga att formulera meningsfulla frågor.

06. Skrivande hjälper dig att förklara det svåra

Att skriva främjar din förmåga att förklara något komplext för en läsare och för dig själv.

07. Skrivande hjälper dig att ge bättre återkoppling

Att skriva hjälper andra så att de kan ge dig konstruktiv och innehållsrik återkoppling.

08. Skrivande hjälper dig att ha bra åsikter

Att skriva hjälper dig att förfina dina åsikter, när du ger andra återkoppling.

09. Skrivande gör dig smartare

Att skriva kräver att du ser till dina läsares behov. Din förmåga att göra det är ett bevis på din intellektuella flexibilitet och
mognad.

10. Skrivande underlättar reflektion

Skriva ner idéer bevarar dem så att du kan reflektera över dem senare.

11. Skrivande underlättar utvärdering

Att skriva ner dina idéer möjliggör utvärdering av dem; om dina argument varit relevanta och framför allt om de varit framgångrika; alltså hållbara.

12. Skrivande möjliggör djupare tankar

Att skriva inspirerar till djupare tankegångar, utöver och kanske också bortom första intrycket eller magkänslan.

13. Skrivande hjälper dig att avslöja sanningar

Att skriva hjälper dig att förstå hur sanningar etableras inom vissa discipliner.

14. Skrivande gör dig bättre på att kommunicera

Att skriva utrustar dig med kommunikativa och kognitiva färdigheter som du behöver för delta aktivt och effektivt i ett demokratisk samhälle.

15. Skrivande är nödvändigt i arbetslivet

Att kunna skriva är en nödvändig kunskap i arbetslivet.

Källa: broschyrer från Brown University och The University of Missouri


Automatiserad visning

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)