www.larare.at

Tempus

- -

Tempus, tempo, tidsform betecknar en typ av verbböjning med vars hjälp vi kan uttrycka relativ tid.

I svenskan finns fyra tempus:

  1. Presens (enkelt tempus, ex. gör) för att uttrycka nutid.
  2. Preteritum (enkelt tempus, i äldre litteratur kallat imperfekt, ex. gjorde) för att uttrycka dåtid.
  3. Perfekt (sammansatt tempus, ex. har gjort), främst för att uttrycka fullbordade händelser.
  4. Pluskvamperfekt (sammansatt tempus, ex. hade gjort), främst för att uttrycka fullbordade händelser med utgångspunkt från ett tillfälle i det förflutna.

Om du är osäker skribent bör du använda samma tempus i hela texten - om du däremot är en duktig skribent kan du experimentera med tempusskiftningar för att skapa vissa effekter.

Berättarform

 

 

Joni Stam (2014)