www.larare.at

Ordval

Innehållsförteckning -

Det gäller att väga sina ord på guldvåg heter det, och till viss del är detta en sanning när man skriver. Med sina ordval kan man variera en text genom att byta ut ett ord mot ett annan. Men man kan framförallt skapa en särskild stämning eller stil i sin text genom att välja rätt ord.

I svenskan och i andra språk finns det gott om synonymer (olika ord som betyder samma sak som till exempel springa och kuta). Men om man granskar synonymerna så upptäcker man att de har olika stilvalör.

Synonymer kan skilja sig i en skala från moderna till ålderdomliga. Ett exempel på det är ordet kropp. Ett modernt ersättningsord skulle kunna vara body som också är ett slangord för kropp. Ett ålderdomligt ersättningsord för ordet kropp är t ex lekamen.

Synonyma ord kan också skilja sig i en skala från formella till informella. Ett exempel på det är ordet tandläkare som är ett vardagligt ord. Synonymen tandplågrare eller käftis är ett slanguttryck till tandläkare och betydligt mer informellt. Om man skall vara lite mer formell eller ge en vetenskaplig prägel på ordet får man i stället skriva odontolog.

Källa

Ordval / Exempel
 

Vidare kan ord skilja sig med avseende på värdeladdning. Vissa ord kan antingen vara positivt laddade, negativt laddade eller mer neutrala. I en ansökan till en arbetsgivare ser det bättre ut om man till exempel skriver:

Min omgivning betraktar mig som noggrann och bestämd.

I stället för:

Min omgivning betraktar mig som pedantisk och tjurskallig.

Slutligen kan experimentera med extension och intensionsnivåer i en text. Man kan alltså vara mer eller mindre detaljerad med sina ordval. Här nere följer några meningar där ett av orden har olika extenionsnivåer.

Johan kör med sitt fordon till jobbet

Johan kör med sin bil till jobbet

Johan kör med sin Volvo till jobbet

Exemplet visar att fordon har en hög extensionsnivå (täcker en större betydelseyta) än bil och Volvo.

 

Ordval / Kunskapskrav
 

 

Ordval / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Ordval / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)