www.larare.at

Mindmap

Mindmap = minneskatalog = tankekarta

Du skriver ett ord/formulering på tavlan och sedan skriver nya ord/formulering som kan kopplas till det. Sedan kan dessa i sin tur kopplas till nya ord. Olika nivåkategorier kan med fördel markeras via olika sätt att inringa ordet för att tydliggöra både nivåskillnad och relationer mellan ord/formuleringar.

Att föra mindmap är ett sätt att få en överblick av viktig information och hur olika begrepp eller händelser hänger ihop.

När du skapar ett sammanhang för det du lär dig blir det lättare att komma ihåg – för den ena saken naturligt leder till den andra!

Roligt inslag: Mindmap; regndroppar däri det finns underkategorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)