www.larare.at

Sajtförslag (i Svenska 1)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Svenska 1 (SVESVE01) och hänvisar därefter till specifika sajter som kan användas för att uppnå kravet.

I vänsterspalten finns formuleringen (citat ur kunskapskravet) och till höger finns hänvisningar till användbara sajter.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter"

Sajtförslag:

"genomföra muntlig framställning inför en grupp"

Sajtförslag:

"Språket är [---] anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation."

Sajtförslag:

"använda presentationstekniska hjälpmedel."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

"skriva argumenterande text"

Sajtförslag:

"andra typer av texter"

Sajtförslag:

"texter, som är sammanhängande"

Sajtförslag:

"texter, som är [---] begripliga" och följer "skriftspråkets normer för språkriktighet"

Sajtförslag:

"texter, som är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

"kan läsa"

Sajtförslag:

"göra [---] sammanfattningar"

Sajtförslag:

"skriva egna texter"

Sajtförslag:

"värderar och granskar [---] källor kritiskt"

Sajtförslag:

"tillämpar [---] regler för citatteknik och referatteknik"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Sajtförslag: Fjärde stycket

Föregående

 

"återge innehållet i [---] centrala svenska och internationella skönlitterära verk"

Sajtförslag:

"annat berättande"

Sajtförslag:

"gemensamma teman och motiv"

Sajtförslag:

"utgångspunkt i berättandet"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

 

"språklig variation" och "attityder till någon form av språklig variation"

Sajtförslag:

"talare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"språkbruk"

Sajtförslag:

"språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet"

Sajtförslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)