www.larare.at

Tema & motiv

-

Det finns de som hävdar att det inte finns fler än 36 dramatiska situationer; alltså tema, motiv eller intrig som rent generellt kan ses som dramatiska situationer. Se bildspel: Intrig, tema & motiv.

Tema kan "översättas" med ämne eller verkets grundtanke.

Tema

Och motiv kan "översättas" med grundsyn eller huvudtanke i en berättelse. Alltså något som ligger till grund för en handling vilket är ett verks byggstenar.

Motiv

När du läser en berättelse eller ser en film blir du först och främst engagerad i intrigen, vad karaktärerna gör och hur konflikten blir löst.

Sedan kanske du funderar över vilket budskap författaren/filmmakaren har till dig som läser/tittar. Denna djupare mening som du ibland måste fundera lite på innan du kan formulera kallas för tema.

Tema är ett annat ord för ”den röda tråden” eller huvudtanke.

Det är när man som läsare tänker efter och ställer sig frågan: ”Vad handlar den här boken egentligen om?” som temat/temana kliver fram.

Man skulle kunna se temat som det övergripande: "paraplyet". Och under paraplyet finns de olika motiv som utgör all olika händelser och situationer i berättelsen. Motiven konkretiserar temat.

Man kan likna temat vid en tavla: själva helheten; konstverket medan det som synns i tavlan är själva motivet som förstärker och lyfter fram tavlans värde: temat.

Man kan också se motivet som anledningen till temat; i t.ex. Shakespeares Romeo och Julia är motivet släktfejd vilket förstärker kärlekstemat.

Läs mer om Motiv

Själv tycker jag att det finns fem tematiska motsatspar:

 1. Mänskligt - Omänskligt
 2. Kärlek - Hat
 3. Tillhörighet -Utanförskap
 4. Välvilja - Missundsamhet
 5. Solidaritet - Makthunger

Och motiven bakom:

 1. Strävan efter att vara och bete sig som människor bör - Strävan att bryta med det mänskliga genom att handla omänskilgt; t.ex. döda.
 2. Strävan efter att älska och bli älskad - Strävan att straffa någon eller hämnas något.
 3. Strävan att tillhöra en grupp eller sammanhang - Rädslan att inte få tillhöra en grupp eller sammanhang.
 4. Strävan att göra gott (för någon annan) - Misstänksamhet och önskan att något dåligt ska drabba någon annan.
 5. Strävan efter alla människors lika värde - Sko sig på andra; alltså tjäna på andras bekostnad.

 

Berättande / 36 dramatiska situationer
 

36 dramatiska situationer är en lista som framlades 1916 av författaren Georges Polti i en bok med samma namn och som summerar de teman som finns i alla berättelser..

Poltis tes är alltså att dessa 36 situationer täcker alla dramatiska situationer som dyker upp i ALLA berättelser.

 1. Bön om befrielse
 2. Befrielse
 3. Brott och hämnd
 4. Blodshämnd
 5. Förföljelse
 6. Hemsökelse
 7. Offer för olycka eller illdåd
 8. Revolt
 9. Djärvt föredrag
 10. Bortrövande
 11. Gåta
 12. Att nå sitt mål
 13. Familjehat
 14. Rivalitet inom familjen
 15. Äktenskapsbrott med mord
 16. Mentalsjukdom
 17. Ödesdiger obetänksamhet
 18. Omedvetna kärleksbrott
 19. Mord på okänd släkting
 20. Att offra sig för ett ideal
 21. Att offra sig för en närstående
 22. Allt offras för en lidelse
 23. Nödvändigheten att offra en älskad
 24. Rivalitet mellan en överlägsen och en underlägsen
 25. Äktenskapsbrott
 26. Brottslig kärlek
 27. Upptäckt av en älskads vanära
 28. Förhinder av kärlek
 29. Att älska en fiende
 30. Ärelystnad
 31. Konflikt med Gud
 32. Oberättigad svartsjuka
 33. Misstag (felbedömning)
 34. Ånger
 35. Återfinnande av en förlorad
 36. Förlust av en älskad
Källa

Läs mer om: 9 "urhandlingar" ,

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)