www.larare.at

Samtala och diskutera

Innehållsförteckning -

Genom att prata med andra kan både dina åsikter befästas och fördjupas och i bästa fall hittar du motsägelser i dina egna resonemang efter att ha hört till andras så att du kan revidera dina tidigare kunskaper. Genom att diskutera med andra fördjupas och breddas alltså dina kunskaper.

 

Samtala och diskutera / Fakta
 

 

Samtala och diskutera / Kunskapskrav
 

Samtala och diskutera / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Samtala och diskutera / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)