www.larare.at

Kommunikation

Kommunikation är en ständigt pågående process där man överför information mellan två eller fler sändare och mottagare.

Ordet kommunikation kommer från latinet och betyder att något blir gemensamt. Den vanligaste formen av kommunikation sker via samtal eller text. Ordet samtala kan spjälkas upp i "sam" och "tala", som bokstavligt kan tolkas som att man talar tillsammans. Alltså båda orden visar på att informationsförmedling är en social aktivitet.

Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess (dialog) där man utbyter tankar, åsikter eller information, via tal, skrift, tecken eller kroppsspråk från yviga gester till subtil ögonkontakt.

En dialog är en ömsesidig konversation mellan två eller fler deltagare.

Subtil = finkänslig; nästan omärklig, utstuderad och raffinerad

Raffinerad = förädlad eller förfinat

Kommunikation är ett grundläggande mänskligt beteende. Och vi gör det för att:

 • föra vidare information till andra
 • föra vidare erfarenheter till andra
 • föra vidare upplevelser till andra
 • ge råd till andra
 • beordra andra
 • lära oss mer genom att ställa frågor
 • hälsa på varandra som innebär att man bekräftar varandra.

Det finns många hinder för framgångsrik kommunikation

 • för mycket information
 • för komplex information
 • ljudstörningar
 • fysiska handikapp i tal- eller hörselorgan
 • personliga filter
  • regionala traditioner
  • kulturer
  • kön
  • ålder

Procentsatser (som ska tas med en nypa salt)

 • till 55% av kroppsspråk - ställning, gester och ögonkontakt
 • till 38% av röstkvalitet
 • till 7% av innehållet eller orden som används

 

Kommunikation / Informationspaket
 

Ett informationspaket är en sammansättning av information som vi är satta att för det första förstå, därefter tolka och avslutningsvis föra vidare. Det är ett paket som vi öppnar och beroende av vilka förkunskaper vi har förstår vi innehållet på olika sätt.

Informationspaket 1: "Jag har svarta byxor"

Informationspaket 2: "Jag ljuger alltid"

Informationspaket 3: "Jag är snygg"

Hur "läser" vi de olika Informationspaketen? Vilken information får vi och hur kan vi använda den?

 

Kommunikation / Precisering
 

Precisering av information innebär att man ger en mer innehållsrik och detaljrik förklaring av något. Man kan illustrera detta genom att gå från det det specifika till det , t.ex. Kalle bor i Sundborn som ligger i Falun, som ligger i Dalarna, som ligger i Sverige, som ligger Scandinavien, som ligger i Norden, som ligger i Europa, som ligger i världen som finns på jordklotet, som finns i vårt rymdsystem som ligger i Vintergatan som finns i Universum.

Eller tvärtom. Igår såg jag ett...

 • djur (otillräcklig information) för det kan vara vilket djur som helst, t.ex. en elefant.
 • däggdjur (säger mig inte mycket mer) för det kan fortfarande vara vilket djus som helst som föder levande ungar.
 • pälsdjur (fortfarande en alltför generell beskrivning) för det kan vara vilket pälsklätt djur som helst.
 • kattdjur (fortfarande otillräckligt) för det kan vara vilket kattdjur som helst, t.ex. en tiger.
 • russian blue (om jag inte känner till kattdjurs rasbeteckningar vet jag inte vilken typ av kattdjur det är)
 • huskatt eller raskatt (nu kan jag bilda mig en uppfattning av vad det var för djur det handlar om)

Nu när jag vet vad det är för djur kan jag lägga till detaljer som färg, pälstyp, ålder osv.

 

Kommunikation / Sociala medier
 

Det grundläggande för sociala medier är kommunikation och möjligheten att föra dialog med en eller flera användare i en gemensam kanal. En annan viktig funktion är att användarna ska kunna samarbeta för att skapa innehåll och information på en webbplats.

Vad är sociala medier och hur kan de användas? Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra.

Kännetecknande för de flesta tjänster som räknas till sociala medier är att de kräver medlemskap och inloggning. Väl inloggad får du ett eget utrymme där du kan publicera ett foto av dig själv och du väljer själv vilka personliga uppgifter du vill lägga ut. Med hjälp av olika funktioner kan du sedan bygga upp din vänskapskrets eller kontaktlista.

Umgänget i sociala medier baseras just på möjligheten att hitta och lägga till nya vänner och kontakter till det egna kontot. Tjänsterna är vanligtvis gratis att använda, men innebär att du i många fall exponeras för reklam. Du "betalar" helt enkelt genom att bjuda på information om dig själv. Några exempel på sociala medier är Twitter och Facebook, Google+ eller Linkedin. Några exempel på fotodelning: Flickr.com, Instagram eller Yogile.com, där användarna kan ladda upp egna bilder och få tillgång till andras bilder. Flertalet av dessa sociala kanaler kan också laddas ner på en smart telefon eller pekplatta i form av en applikation (app).

Exempel på tjänster

 1. "Gilla"-knappen
 2. "Kommentars-funktionen"
 3. Diverse Wikitjänster

Det mobila användandet har inneburit att vi idag kan vara mer konstant närvarande på sociala medier än tidigare, uppdatera vår status med bilder och kommentarer direkt från de platser vi befinner oss på.

En annan tydlig utveckling vi kan se är att vi oftare uppdaterar vår status med bilder snarare än med text. Vi använder bilder för att berätta om vår vardag, våra känslor, och platser vi besöker. Det ökande delandet av bilder hänger förstås ihop med att så många idag använder sociala medier i mobilen med tillgång till kamera.

Centrala begrepp inom den sociala webben är dela, delaktighet, transparens och tillgång. Att dela innebär att dela med sig av kunskaper och information i form av länkar, bilder, filmklipp och presentationer. Lärare använder ofta sociala medier för att ge eller efterlysa länktips och lektionsuppslag.

Konceptet hör ihop med idén om att tillgång till information är en demokratisk rättighet, där vi alla tjänar på att dela med oss och lyfta varandra. Transparens innebär att vara synlig på olika sätt, begreppet används ofta för att beskriva insyn i företag och myndigheters verksamheter.

Bearbetad källa av Joni Stam

 

Kommunikation / Kommunikationsmodell
 

Den första kommunikationsmodellen skapades av Claude Shannon och Warren Weaver på 40-talet. Shannon och Weaver försökte att komma underfund med varför kommunikationen mellan de amerikanska militära enheterna ibland inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, budskapet gick förlorat eller förvrängdes vilket kunde få allvarliga konsekvenser för till exempel stridande förband. Shannon och Weaver utgick till en början från att det skulle finnas en teknisk förklaring till bristerna i kommunikationen mellan enheterna men kom snabbt fram till att det inte fanns några allvarliga fel på den tekniska utrustningen. Deras arbete pekade i stället ut den mänskliga faktorn som en stor anledning till bristerna i kommunikationsprocessen. Avsaknaden av i förväg överenskomma, gemensamma koder och redundant information gör att det uppstår onödiga svårigheter hos mottagaren vid avkodningen av det sända meddelandet. (källa )

Det är innehållet som ger texten en mening. Innehållet måste formas efter vilken typ av text du ska skriva och vem som är mottagare. Vissa ämnen lämpar sig inte för vissa typer av texter. Att skriva en krönika om ett brottsmål eller skriva en recension av det politiska läget i Sverige blir svårt. För att få bättre koll kan du med fördel läsa andra texter av samma typ; ska du skriva en recension ska du läsa andra recensioner. Genom att härma andra lär du dig behärska formen. Och genom att bilda dig en uppfattning av vem som är din läsare kan du "styra" din text i rätt hamn. Se illustration nedan:

Exempel

 1. Sändare: Joni
 2. Inkodning: omvandla idé till "informationspaket"
 3. Meddelande: "Maten är klar!"
 4. Kanal: Röst (ljudvågor)
 5. Avkodning: omvandla ljudvågor till ord som man kan tolka.
 6. Mottagare: mina barn
 7. Återkoppling: "Vi kommer pappa!"

Fler exempel på kommunikationsmodeller

 

Kommunikation / Lasswells kommunikationsmodell
 

Claude Shannon och Warren Weavers enkla kommunikationsmodell är användbar för att få en mer övergripande förståelse över hur informationen "vandrar" mellan olika aktörer. Vill man ha ett underlag som lämpar sig för analys och källkritiskt förhållningssätt kan man med fördel använda Lasswells kommunikationsmodell.

Lasswell presenterade 1948 en model som han kallade funktionell och strukturell modell där främsta fokus ligger på avsändaren istället för själva innehållet för informationen. Sändaren är alltså av störst betydelse eftersom det finns en intention bakom informationsförmedlingen och det syftet påverkar analysen av materialet.

Vem är sändare av informationen? Är avsändaren tillförlitlig och framför allt trovärdig? Till vem ska informationen? Alltså; vem är mottagare och vilken intention har sändaren? Med andra ord; vad är den önskade effekten med informationsförmedlingen: hur förväntas mottagaren motta informationen och hur är det i realitet? Reagerar mottagaren på informationen och handlar utifrån informationen? För att ta reda på det måste man kanske göra en marknadsundersökning, vilket man i flesta fall inte har tid med. Däremot kan man se om ämnet är aktuellt och omdebatterat eller inte.

Därefter kan man kika på själva innehållet; det sk "informationspaketet". Kort och gott: vad är det centrala i informationen? När man rett ut vem som är avsändare, mottagare, vad informationen består av och vilken intention eller syfte som ligger bakom informationsförmedlingen är det dags att se till hur informationen sprids; alltså vilken kanal (medium) som används för att nå mottagaren med informationen. Påverkar valet av medium mottagandet eller tolkningen av innehållet?

WHO (communicator)

SAYS WHAT? (Message)

IN WHICH CHANNEL? (Medium)

TO WHOM? (Reciever)

WITH WHAT EFFECT? (Effekt)

Vill du ha en snygg visuell modell är det bara att söka på Internet.

 

Kommunikation / Kommunikationssituation
 

Beroende på vilka du pratar med och var du är påverkar språket. Exempel på språk inom språket:

 

Kommunikation / Filmtajm
 
  1. Film om nyhetsrapportering
  2. Big data - så kartläggs hela ditt liv
  3. Sociala medier och härskartekniker
  4. Vårt kaotiska universum (hög svårighetsgrad)

 

Kommunikation / Elevarbete
 

Mindmap 1

Text till mindmap:

Kommunikation är ett sätt att förmedla information och att förstå andra, t.ex med hjälp av ord, bilder, text, teckenspråk, flaggsignaler, kroppsspråk och röksignaler. Kommunikation är ett värdefullt sätt att förstå andra människor på ett enkelt sätt.

Jag började med språk för det tycker jag är viktigast i kommunikation eftersom det finns så många olika sätt att kommunicera på t.ex teckenspråk/gester, tal, flaggsignaler och röksignaler. Det vanligaste är tal eftersom nästan alla människor pratar runt om i hela världen fast man använder det på så många olika sätt genom dialekter och språk osv. Teckenspråk använder många människor samtidigt som de pratar med hjälp av gester för att förtydliga vad de menar. Flagg- och röksignaler använder man inte så ofta, flaggsignaler använde man i krig förr för tex kapitulation osv. Röksignaler kan man använda för att förmedla information på långt håll om man inte har telefon eller något digitalt, men på tex höga höjder där teckningen kanske inte är så bra kan det vara svårt med digital kommunikation och då använder man röksignaler.

Sedan skrev jag ner utsändare för det mesta information/kommunikation kommer ut via tv, radio, nyheter, internet, tidning och ibland böcker/faktaböcker. Genom tv är det oftast flest antal som blir informerade om vad som händer i världen och det är genom nyheter. Tidning var populärt förut också men det har minskat ganska mycket på dom senaste 5-10 åren. Men det finns ju tidningar i telefon via internet vilket är mer populärt och förmedlar mycket information det också. Radio lyssnar oftast de flesta på bara i bilen för det är ganska dött nu för tiden, men det finns ju vissa kanaler som spelar upp hitlåtar som Rix FM som är ganska populära men det är oftast podcaster eller musik man lyssnar till på radio nu för tiden.

Kommunicera gör man för att förstå varandra, men man kan tolka varandra på olika sätt vilket kan leda misstolkningar som kan leda till konflikter, stora konflikter kan leda till krig, och små konflikter kan leda till ett bråk hemma eller med en vän.

Det som de flesta vill nå ut med i reklam eller nyheter är budskap som kan vara kroppsspråk i t.ex klädreklam där de visar vad idealet är men som egentligen är helt fel, som också kan misstolkas och människor kan ta illa upp.

Kommunikation framkommer mycket i sociala sammanhang där man är med sina vänner, eller gör aktiviteter, sportar, eller i skolan. Men där kan även grupptryck komma fram genom mobbning där man kan bli lämnad utanför, därför är det bra med kommunikation att man vågar berätta för andra hur man känner och mår för att få det bättre.

Sociala medier är ett stort område i världen idag och kan orsaka stora skador på människor genom hat, mobbning, sexuella kränkningar/sexuella brott via internet där de flesta är anonyma. Ask.fm är en sida som är ganska död nu men på denna sida kunde man skriva vad som helst till en människa och vara helt anonym. De populäraste medierna idag är Snapchat, Instagram,Skype och Facebook där kan man inte vara anonym på samma sätt men det finns fortfarande näthat där också. Youtube är en videoapp där man kan lägga upp egna videor och dela med sina följare, Youtube börjar falla isär då det är så mycket näthat och drama så det finns inga annonsörer som vill göra reklam på en hatad plattform.

Genom att använda telefonen kan man kommunicera på olika sätt t.ex genom sms, samtal, sociala medier och spel. Telefonen är den mest använda digitala produkten och ett bra kommunikationsverktyg för alla sorters kommunikation.

Kommunikativ kompetens: Ett viktigt ord inom kommunikation som betyder hur man kan blir förstådd och förstår andra genom att kommunicera, typ en sammanfattning av allt jag har skrivit.

Mindmap 2

Text till mindmap:

Olika sätt att kommunicera

Det finns många olika sätt att kommunicera och sprida idéer och olika sorters information t.ex prata öga mot öga, sms:a, ringa, skriva brev, punktskrift eller teckenspråk och mycket mer.

Jag tycker att brev är mer personligt än sms-meddelande, men det gör inte sms mindre användbart. Sms-meddelanden är bättre än brev om man behöver ett snabbt svar. Även folk som är döva eller blinda eller till och med stumma har sätt att kommunicera, döva har teckenspråk. Blinda har punktskrift. Och stumma kan använda olika röstappar. Fördelen med röstsamtal är att det går fort att överföra information till någon annan och få ett direkt svar tillbaka. Men vi kommunicerar även när vi bara pratar med någon bredvid sig.

Historia och utveckling

Förr i tiden såg det verkligen inte ut som idag, utvecklingen har gått från röksignaler och trummor för att varna för olika faror till att kunna kommunicera med människor världen runt med att bara trycka på “skicka”. Och sedan introducerades telefax i Sverige 1980-talet. Första försöket att kunna kommunicera via e-post i Sverige utfördes 1983.

Kommunikationens påverkan på samhället

Om vi inte kunde kommunicera så skulle inte samhället se ut som idag. Teknologins stora utveckling har påverkat oss negativt också fast vi inte tänker på det, det har gjort oss mindre flexibla och mer bekväma i vardagen. Utan mobiltelefonen så får vissa panik, för att det är en sån fördel att kunna göra allt i telefonen. Teknologin utvecklas varje dag för att det ska bli lättare i vardagen. Men den nya teknologin har gjort så att vi har bättre förutsättningar för vår kommunikations utveckling, och möjligheterna blir bara fler.

Framtiden

Jag tror att i framtiden så kommer vi vara ännu mer lata och bekväma. Men jag tycker ändå att det är bra att tekniken utvecklas för att vi kan inte stanna upp i utvecklingen, och kommunikationens möjligheter kommer utvidgas enormt. Vi kanske kommer ha robotar för våra arbeten och ligga hemma och kanske styra roboten eller ett chip i nacken för att kunna skicka information mellan chippen och kommunicera på det sätten. Men vem vet, det får vi se.

 

Kommunikation / Övningar
 

Förslag på övningar:

  1. Bygga lego
   • använd ord som höger, vänster, kortsida, långsida och inled med att säga vilket håll byggaren ska stå mot. Ta hjälp av ord som t.ex. "pluppar", rummets kortsida, rummets långsida, dörren, grupprumsdörren, fönstrena, vita tavlan osv)

  2. Återberätta information (viskleken)
   • utan nyckelord
   • med nyckelord
   • skriva ner kortare sammanfattning
   • * pröva gärna en svårare variant där ni översätter informationen mellan svenska och engelska.

  1. Perspektivövning. Beskriv något utifrån olika perspektiv. Alltså informera om samma sak, men på olika sätt. Beskriv t.ex. genom övergripande plan, detaljplan; kanske från övergripande till detaljerat (se kattexemplet ovan), var personlig och beskriv genom ett känslomässigt förhållningssätt, kanske också utifrån ett praktiskt förhållningssätt. Pröva därefter att förhålla dig antingen negativt eller positivt i dina förklaringar.

  1. Faktabearbetning. Jobba med materialet: Språk kontra text . Gör Understrykningar och Marginalanteckningar i texten. Jämför varandras anteckningar och sammanställ en slutgiltig version både i text-format och som bildspel.

  1. Jobba med nonsensspråk och gibberish (Semantik )
   • Semantisk lek. Har du någon ordlek som du vill dela med dig av?
   • Nonsensformuleringar. Skapa en egen nonsensformulering.
   • Rolig nonsensberättelse. Skapa en egen nonsensberättelse
   • Nonsensdikt. Skapa en egen nonsensdikt.
   • Gibberish. Försök skapa ett eget “språk”? Bli inspirerade av Filmklippet. Tips: lyssna till ett ryskt nyhetsinslag och försök skriva "ryska".

  1. Sociala medier. Välj ett socialt medium och beskriv översiktligt hur mediet används för att sprida och dela information. Ta hjälp av Wikipedia och Sociala medier.

  1. Läs text om kommunikation (s.9 - s.20) ur boken Journalistik, reklam och information av Bergström, Petersson, Pettersson och Rosendahl.
   • Skriv ner minst tio nyckelord
   • Skriv en kortare sammanfattning av texten
   • Skapa tre frågor till texten som du också besvarar.

 1. Redogör för informationsgången med hjälp av en kommunikationsmodell. Ta hjälp av Fakta och modeller och skapa en egen kommunikationmodell. Lägg in ett störningswmoment (brus) som gör så att infomrationen missuppfattas och modellen måste användas ännu ett varv. Var noggran med att skriva vilken typ av information och hur den förmedlas (medium), vem som är sändare, mottagare och använd gärna pilar och "pratbubblor"; kanske också färger. Var kreativ!

 1. Övning: presentation av APL

Syfte: Anknyta till APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

Mening: skapa en presentation av företaget för utvald mottagare (gymnasieelever). Föreställ dig att du har fått 40 000 kr för att presentera företaget på skolan.

Använd ett valfritt presentationstekniskt hjälpmedel (bildspel, Padlet eller någon annat digital resurs ) och gör en skärminspelning av den. Presentationen ska alltså förslagsvis vara ett inspelat bildspel, helst i filmformat (använd förslagsvis ett skärminspelningsprogram).

Inlämning. Lägg ut den på YouTube/Vimeo eller ladda ner den på din dator och för över till Jonis USB-sticka.

Detta ska finnas med

 1. Företagets namn och logga
 2. Fakta om företaget
 3. Plocka fram det som kan tänkas tilltala gymnasister för att ni ska marknadsföra företaget på Hagagymnasiet.
 4. “Copy”-texter (reklamtext)
 5. Öppettider
 6. Adress
 7. Specialpris på något
 8. Koppling till sociala medier

Valbara inslag

 1. QR-kodat material
 2. SIFFERKOD som ger tillgång till reducerat pris på utvald vara?
 3. Tipspromenad, enkät eller formulär?
 4. Tävling?

10. Övning: Informationsbearbetning och presentation

 

Kommunikation / Förslag på examination
 

Välj den Övning 4 - 10 som du är mest nöjd med och presentera på valfritt vis för lärare, grupp och/eller klass.

Välj en av följande övningar: 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 och redovisa enskilt eller i grupp. Prata med läraren om redovisningsform.

Större individuell eller gruppuppgift

1. Skapa en tankekarta (mindmap) över ordet: Kommunikation

2. Skriv en text på ca 500 ord som redogör för vad kommunikation är och om sätten att kommunicera kommer att ändras i framtiden.

Förslagsvis inleder du ditt arbete genom att definiera ordet “Kommunikation” och förklarar tankekartan och avslutar med att spekulera kring framtiden. Och glöm inte att använda dina anteckningar från din reflektionslogg som stöd i ditt arbete!

 

 

Kommunikation / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)