www.larare.at

QR-kod

Innehållsförteckning -

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod och är en vidareutveckling av EAN-koden. QR-kod är länken mellan den analoga och den digitala världen.

I och med att många modernare mobiltelefoner och pekplattor kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod och en webbsida öppnas med erbjudanden eller mer information. QR-koder kan även innehålla kontaktuppgifter, likt ett visitkort och informationen läggs automatiskt in i adressboken vid scanning. Källa .

För att läsa QR-koder kan du ladda ner en app (jag rekommenderar i-nigma ). Observera att detta bara kan göras på en smart telefon eller en pekplatta.

Vill du göra QR-kod? Klicka här för instruktioner.

Användning/nytta: Lägg in de sajter du arbetar med i din mobiltelefon så har du full koll på kursupplägg och kursinnehåll. När du är klar med sajten kan du ta bort den från din telefon och lägga in den nya sajten. Vissa sajter kan ligga kvar längre för de har du användning av under en längre period, t.ex. kalendarium, centralt innehåll och kunskapskrav.

Ett annat användningsområde är utdelning av uppgifter/frågor som elever kan scanna in innan de lämnar klassrummet. På samma sätt kan man också dela ut texter - men det är ganska smått att läsa på en smart telefon, men har man en pekplatta breddas möjligheterna.

"Exit ticket": en QR-kod som skickar ett frågeformulär till varje enskild elev. Sedan kan QR-kod användas som lektionsutvärdering (vad var bra och vad var mindre bra?), "statuscheck" efter en lektion (vad har du lärt dig?), frågor efter en lektion (ställ en fråga) och/eller fördjupa sig i något från lektion (ställa och besvara frågor). Se exempel.

I stort sett all information som man vill förmedla från tvådimensionell yta till webbhänvisning eller text i pekplattan eller smarta telefonen kan med fördel QR-kodas.

denna sajt lägger jag upp alla QR-koder som jag använder i min undervisning. Klicka på QR-koden för att få enbart den QR-kod du vill åt, vilket underlättar inscanning.

 

QR-kod / Kurser
 

Kurs: Svenska 1, Kurs: Svenska 2, Kurs: Svenska 3

Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Kurs: Litteratur, Kurs: Retorik, Kurs: Skrivande

Svenska: Litteratur Svenska: Retorik Svenska: Skrivande

Kurs: Filosofi, Kurs: Mental träning, Kurs: Näthandel 1

Filosofi Filosofi 1 Filosofi 2

Religion 1 Religion 2

Mental träning Näthandel 1

QR-kod / Svenska
 

Svenska: Prövning, Svenska: Texttyper - översikt, Svenska: Språkfrågor

Prövning Texttyper Språkfrågor

Svenska: Skrivhantverket, Svenska: Textbidning, Svenska: Berättande

Skrivhantverket Textbindning Berättande

 

 

QR-kod / Moment i Svenska
 

Moment: Inledande skrivuppgift, Moment: Tala & Argumentation, Moment: Språksociologi

Moment: Inledande skrivuppgift Moment: Tala & Argumentation Moment: Språksociologi

Moment: Läsförståelse och texttper, Moment: Litteratur, Moment: Språkets uppbyggnad

Moment: Läsförståelse och texttyper Moment: Litteratur Moment: Språkets uppbyggnad

Moment: Läsning, Moment: Språkförhållanden i Norden, Moment: Språkhistoria

Moment: Läsning Moment: Språkförhållanden i Norden Moment: Språkhistoria

Moment: Avslutade skrivuppgift, Körschema

Moment: Avslutande skrivuppgift Körschema

 

QR-kod / Svenskasajter
 

Svensksajt: Tala, Svensksajt: Argumentation, Svensksajt: Insändare

Svenska: Tala Svenska: Argumentation Svenska: Insändare

Svensksajt: Referat, Svensksajt: Bildanalys, Svensksajt: Filmanalys

Svenska: Referat Svenska: Bildanalys Svenska: Filmanalys

Svensksajt: Grammatik, Svensksajt: Litteraturhistoria, Svensksajt: Litteraturanalys

Svenska: Grammatik Svenska: Litteraturhistoria Svenska: Litteraturanalys

Svensksajt: Minoritetsspråk, Svensksajt: Romantiken, Svensksajt: Språkförhållanden i Norden

Svenska: Minoritetsspråk Svenska: Romantiken Svenska: Språkförhållanden i Norden

Svensksajt: Språkhistoria, Svensksajt: Språkriktighet, Svensksajt: Språksociologi

Svenska: Språkhistoria Svenska: Språkriktighet Svenska: Språksociologi

Svensksajt: Texttyper, Svensksajt: Skriva novell, Svensksajt: Läsning (snabbinstruktioner)

Svenska: Texttyper Svenska: Skriva novell Moment Läsning: snabbinstruktioner

Svensksajt: Berättande, Svensksajt: Lyssna, skriv och lär

Berättande Lyssna, skriv och lär

 

QR-kod / Förslag på kursinnehåll för Svenskkurserna
 

Kursinnehåll: Svenska 1, Kursinnehåll: Svenska 2, Kursinnehåll: Svenska 3

Förslag på innehåll för kursen Svenska 1 Förslag på innehåll för kursen Svenska 2 Förslag på innehåll för kursen Svenska 3

 

QR-kod / Test inom Svenska
 

Självrättande prov

Självrättande prov Självrättande prov: Fasta uttryck 1 Självrättande prov: Fasta uttryck 2

Självrättande prov: Grammatik Självrättande prov: Litteraturhistoria 1 Självrättande prov: Litteraturhistoria 2

Självrättande prov: Minoritetsspråk Självrättande prov: Ord 1 Självrättande prov: Ord 2

Självrättande prov: ord 3 Självrättande prov: Retorik Självrättande prov: Särskrivning

Självrättande prov: Språkförhållanden i Norden Självrättande prov: Stilfigurer 1 Självrättande prov: Stilfigurer 2

Självrättande prov: Texttyper

 

Duggor

Dugga: Litterära epokerna

Formulär

 

QR-kod / Styrdokument inom Svenska
 

Centralt innehåll: Svenska 1, Centralt innehåll: Svenska 2, Centralt innehåll: Svenska 3

Svenska 1: Centralt innehållSvenska 2: Centralt innehållSvenska 3: Centralt innehåll

Kunskapskrav: Svenska 1, Kunskapskrav: Svenska 2, Kunskapskrav: Svenska 3

Svenska 1: KunskapskravSvenska 2: KunskapskravSvenska 3: Kunskapskrav

Kunskapskrav: Retorik, Kunskapskrav: Skrivande, Kunskapskrav: Litteratur

Retorik: KunskapskravSkrivande: KunskapskravLitteratur: Kunskapskrav

 

QR-kod / Filosofi
 

Allmänt

Filosofer Filosofiska frågor Filosofiska begrepp

Kurs och styrdokument

Filosofi 1 Filosofi 1: Centralt innehåll Filosofi 1: Kunskapskrav

Filosofi 2 Filosofi 2: Centralt innehåll Filosofi 2: Kunskapskrav

Moment

Moment: Ekosofi Moment: Epistemologi Moment: Existens

Moment: Feministisk filosofi Moment: Idealism kontra Materialism Moment: Jaget

Moment: Logik Moment: Marxism Moment: Nutida filosofi

Moment: Postmodernism Moment: Rationalism kontra empirism Moment: Språkfilosofi

Moment: Värdefilosofi Moment: Verklighet Moment: Vetenskapsteori

 

QR-kod / Religion
 

Allmänt

 

Kurs och Styrdokument

Religion 1 Religon 1: Centralt innehåll Religon 1: Kunskapskrav

Religion 2 Religon 2: Centralt innehåll Religon 2: Kunskapskrav

Moment

Moment: Vad är tro? Världsreligionerna

Moment: Ateism Moment: Buddhism Moment: Etiska frågor

Moment: Hinduism Moment: Islam Moment: Judendom

Moment: Religonskritik Moment: Religion och Vetenskap

Fördjupning 1 Fördjupning 2 Fördjupning 3

 

QR-kod / Pedagogik
 

Pedagogik, Flexibelt lärande, Nätbaserat lärande (NGL)

Pedagogik Flexibelt lärande Nätbaserat lärande

Google-verktyg, Studiesvårigheter, Joni Stam: Pedagogisk tanke

Goopgle-verktyg Studiesvårigheter Pedagogisk tanke

Pedagoger, Ledarskap, Information, kommunikation & teknologi

Pedagoger Ledarskap IKT: Information, kommunikation & teknologi

QR-kod / Lärare
 

Joni stam: CV, Joni stam, Joni stam: Lektionstips

Joni Stams CV Lärare: Joni Stam Lektionstips

Joni stam: Pedagogik, Joni stam: Skolutveckling, Joni stam: Studiesvårigheter

Pedagogik Skolutveckling Studiesvårigheter

Lärare: Joni Stam Joni Stams YouTube-kanal Joni Stams arbetsansökan

 

 

QR-kod / Studieteknik
 

Studieteknik

Studieteknik 1 Studieteknik 2

 

QR-kod / Praktisk information
 

Hjälp till elev, Betyg, Inlämning

Hjälp till elev Betyg Inlämning

Typografi & layout, Länkarkiv, Källhantering

Typografi & layout Länkarkiv Källhantering

 

QR-kod / Film
 

Svenska

Kuskapskrav: Svenska 2 Webblektion: Argumentation Webblektion: Debattartikel

Webblektion: Fördjupningsarbete Webblektion: Tala Webblektion: Talanalys

Webblektion: Texttyper

Digitala resurser

Kahoot Office365: Forms Testmoz

Övrigt

Webblektion: Motivation

 

QR-kod / Övrigt
 

www.larare.at Inför varje lektion Exit ticket

 

Film Länkarkiv

 

QR-kod / Användningsområden
 

 

 

 

 

 

 

 

QR-kod / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)