www.larare.at

Textkritik

Syftet med detta moment är att både läsa professionella texter samt läsa varandras texter. Och med kritik menas en läsning som präglas av viljan att se hur textförfattaren valt att formulera sig och kanske också fundera över varför och vilka intentioner författaren kan ha haft både språkligt och innehållsligt. Att granska en text både utifrån stilistik; alltså hur väl den är skriven och utifrån innehåll och hur den presenteras.

En kritisk läsning är alltså inte anklagande, kritiserande eller negativ; den är uppmärksam och reflekterande för att ge upphov till ett vidare resonemang och fortsatta diskussioner.

Ett sätt att jobba med momentet är att sitta i ring, läsa samma text och diskutera den. Och för att underlätta diskussionerna kan man utgå från följande mall:

  1. Vad handlar texten om? Och är det tydligt?
  2. Hur är innehållet framlagt. Och är det väl presenterat?
  3. Är texten välskriven? Varför?
  4. Är texten språkligt "fattig"? Varför?
  5. Finns där några stilistiska inslag?
  6. Vad gör texten bra respektive dålig?
  7. Hur kan texten göras bättre?

 

Textkritik / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Länksamling: läsa

 

Textkritik / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)