www.larare.at

Portfolio: Filosofi 1

Det som främst kommer att bedömas är kunskaper i följande teman: Vetskap & vetenskap, Samhällsfilosofi, Etik & moral, Existensfilosofi och Språkfilosofi.

Genomför ett arbete (skriftligt, muntligt eller både och).  Lyft en central fråga inom varje ämne:

  • existens
  • kunskap
  • vetenskap
  • värdefilosofi
  • samhällsfilosofi
  • språkfilosofi

Använd relevanta filosofiska begrepp. Hänvisa till minst två allmänt kända filosofer som har olika åsikter. Bidra också med din egna reflektion i frågan. Minst en av filosoferna i ditt arbete ska vara nutida; alltså vid liv och helst fortfarande aktiv.

  • Arbetet ska innehålla en kortare redogörelse av frågan och ämnet
  • Arbetet ska innehålla en genomgång följt av definitioner av viktiga filosofiska begrepp
  • Arbetet ska innehålla både hänvisningar till fakta och egna åsikter och det ska tydliggöras med hjälp av korrekt och tydlig källhänvisning.

 

Portfolio: Filosofi 1 / (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Portfolio: Filosofi 1 / (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Filosofi 1 / (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Filosofi 1 / (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Filosofi 1 / (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Filosofi 1 / (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Filosofi 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Filosofi 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)