www.larare.at

Skriva poesi

Att skriva dikt är ett personligt uttryck; syftet är alltså personligt. Och därför blir det extra knepigt att lära ut konsten att skriva dikter. Men som med allt behöver man lite hjälp i början med "stödhjul" så att man senare kan plocka av dem och "cykla fritt".

En bra introduktion kan vara att läsa Aristoteles' Om diktkonsten. Och en bra fortsättnings skulle kunna vara studiet i versmått och stilfigurer så att man har lite verktyg i verktygslådan, men verktygen är faktiskt inget värda om du inte lägger till det viktigaste av allt: ditt personliga uttryck!

För att klä ditt personliga uttryck behövs ett språk och bättre på språk blir du genom att ägna tid åt själva Skrivhantverket. Men hur övar man upp ett "poetiskt språk". Jo, genom att läsa dikter.

 

Poesi / Versmått
 

En stor del av poesin är skriven utefter en given form; ett specifikt versmått. Läs mer om versmått .

 


Poesi / Stilfigurer
 

Metafor

= Hösthimlens röda kastrull

Liknelse

= Min älskling, du är som en ros

Personifikation/besjälning

= Sanningen åldras, Dagen svalnar

Sinnesanalogi

= en klibbig glans, ett kopparrött vrål

Läs mer om diktanalys här och gör övning .

Läs mer om stilfigurer .

 

Poesi / Skriv en dikt
 

En dikt kan se ut hur som helst, men ibland kan det vara mer lärorikt att utgå ifrån en viss modell; här nedan följer en sådan:

 • Skriv den starkaste känsla du vill förmedla i första versen. Och beskriv den mer i detalj i andra.
 • I tredje versen lägger du in dig själv: alltså diktjaget. Och i fjärde ännu en person vars främsta syfte är att förstarka diktjaget.
 • I första och femte versraden ska det finnas en plats som du fördjupar dig i i sjätte versraden.
 • I sjunde versraden förstärker du känslan du nämnde i första för att skapa stämning.
 • Och de två sista versraderna konstruerar du hur du vill, men kom ihåg att sista versraden ska vara kraftfull!

Dikten ska vara ett personligt uttryck som anknyter till temat du vill förmedla. Dikten ska innehålla bilder i form av både minst en liknelse och en metafor, samt besjälning av ett dött föremål - alltså ett ting; en sak.

Dikten ska bestå av tre strofer med tre rader i varje. Får rimma eller inte; du väljer!

 1. Skriva dikt (enkel) 
 2. Skriva dikt (avancerad) 

 

Poesi / Skriv en "diamantdikt"
 

En diamantdikt beskriver en upplevelse på sju rader. Den första raden ska presentera något som preciseras på följande två rader. På den fjärde raden händer något; man skulle kunna säga att det är diktens peripeti (vändning) och en kontrastering emot rad 1-3 läggs in på rad 4-7. Ett exempel som bygger på motsatsen mellan dimma och sol kan se ut så här:

                                                Dimman
                                              fuktig kylig
                                oroande lurande förvirrande
                förstörande skövlare: tröstande uppmuntrare
                                svävande lysande värmande
                                            mild välvillig
                                                 solen

Det grammatiska mönstret till en diamantdikt är följande:

                                            Substantiv 1
                    två adjektiv som beskriver substantiv 1
                  tre verb+ande som beskriver substantiv 1
två synonymer till Substantiv1 och två synonymer til Substantiv 2
                  två adjektiv som beskriver Substantiv 2
                                           Substantiv 2

 

Poesi / Skriv en "nonsensdikt"
 

Poesi är inte alltid tydlig och ska kanske inte heller alltid vara begriplig eftersom främsta syftet är att väcka eller skapa känslor hos läsaren. Noam Chomsky konstruerade 1957 en fantastisk, men obegriplig mening som fortfarande används i diskussioner om språks mening och tolkning. Den har nästintill blivit en klassiker:

”Färglösa gröna idéer sover våldsamt”.

Syntaxen (språkliga formen) i denna mening är helt och hållet korrekt. Ändå är den innehållsmässigt obegriplig: rent nonsens skulle vissa säga eftersom orden inte säger oss något, eller?

En känd nonsensdikt är Povel Ramels Lingonben (1957)

Bluff och Spark och Tork och Kvark
voro sex små dvärgar
En var ful och en var glad
och en var dum i huvet
Hej, sa Kvark till lille Tork
Känner du igelkotten Pilt?
Han som varit i Paris?
Ja, det gjorde Ivar
Hör du hans lilla runda tass
när som han trippar på sitt pass
Tripp och trapp och trypa
Se hans lilla piga?
Tomtefar i skogens brus
sitter som ett päron
Han har inget eget hus
allt i sin stora näsa […]

Ännu en nonsensdikt

En sklutt är inget värd
blott en jubralusk kan slapsa
mig till sömns
Det påminner jag dig alltid om
när du kommer med dina etmålitiska flaranaxer
Flyssa! Ja, flyssa nu min vän,
i morgon har vi en sträfflande
bistof framför oss
men blott en jubralusk
kan hela min kantilag

Källa

Uppgifter

 1. Diskutera Chomsky citat.
 2. Diskutera dikten Lingonben.
 3. Diskutera: hur kan språk bli mer begripligt?
 4. Diskutera: vad bör finnas i ett språkligt uttryck för att den både ska ska vara begriplig och meningsfull?
 5. Skriv en egen nonsensdikt.

Läs mer om Semantik

 

Poesi / Skriv en sapfisk dikt
 

Utgå från form (1) och innehåll (2) nedan när du skriver din dikt.

1. Form:

Dikten är komponerad efter regeln: Fyra rader per strof och fyra strofer per dikt.

En sapfisk strof är ett orimmat antikt versmått som består av tre elvastaviga, "enfotade", rader med en avslutande adonisk versrad.

Exempel à la Alf Henrikson (ur Verskonstens ABC):

Den- /na /strof /är /verk-/lig-/en /myck- /et / Sa-/pfisk

An- /dra /ra- /den /låt- /er /som /först-/a / ra-/den

Tre- /dje /ra- /den /di- /to, /men /fjär- /de / ra-/den

Rump-/hugg- /es /här-/med

2. Innehåll:

 • Kärleken är blodigt allvar.
 • Tydlig kärleksträngtan: triangelformat relationsdrama: ett kärlekspar och en betraktare. Två personer ser varandra, medan en tredje person längtar efter att vara en av de två.
 • Subtil (outtalad eller utstuderad och dold) kärlekslängtan: längtan efter kärleken som idé – längtan efter att vara förälskad. Här finns ingen svartsjuka. Kanske avundsjuka i och med att den person som studerar kärleksparet vill hysa samma slags känslor som de älskande.
 • Man använder sig av flera sinnen för att förklara en upplevelse. Ex. lyssnar till röstens smekande tonfall.
 • Känslorna kopplas samman med kroppsliga uttryck. Ex skrattet får diktjaget att häftigt skälva.
 • Kärleken förklaras med hjälp av patologiska beskrivningar. Ex. hon längtar så mycket att hon får sjukdomssymptom; feber och yrsel.

Skriv ut övning i Word-format

 

 

Poesi / Haiku
 

Klicka här .

 

Poesi / Blackout poetry
 

Klicka här .

 

Poesi / Inspiration ur kända dikter
 

Fortsätt skriva så att det blir en längre dikt utifrån början på en befintlig dikt.

Karin Boye

”Mullret stiger. Natten sväller.
Livet skimrar så djupt dyrbart.”

 

Pär Lagerkvist

”Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
och stela höjder
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!”

 

Kristina Lugn

”Modet sjunker när man blir äldre
Muskelmassan minskar
Förmågan att uthärda är på topp”

 

Erik Axel Karlfeldt

”Intet är som väntans tider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.”

 

Harry Martinsson

”Gärsgården solknakar
lutfisktorr och skev”

 

Gunnar Ekelöf

”krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokalerelden brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag och svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.
vi börjar om krossa bokstävlarna makadam och tänderna gäspar vokaler, svetten rinner i helvete jag dör i mina vindlingar kräkas nu eller aldrig svindel jag och du. jag och han hon det.
vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han
hon det. vi börjar om. jag och han hon det. skrik och rop:
det går fort vilken rasande fart i luft och helvete i mina
vindlingar som vansinnet i luften svindel, skrik och rop: han faller han har fallit. det var bra det gick fort vilken rasande fart i luft och helvete i mina vindlingar kräkas nu eller aldrig
svindel jag och du. jag och han hon det. vi börjar om. jag
och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det vi börjar om krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokaler, elden brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag och svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.”

 

Bo Bergman

”Jag fryser om dina händer.
När du ler blir jag varm av dig.
Du är glädjen som allting tänder
och ångesten på min stig.
Så rik är jag vorden och väger
en värld sen jag blivit din
- så fattig att inte jag äger
en droppe blod som är min”

 

Poesi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)