www.larare.at

Stilfigurer

Stilfigurer eller retoriska figurer är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i snart sagt alla former av skriven text.

När du letar efter stilfigurer i en text eller ett tal så kan det underlätta om du ser till följande kategorisering.

- Språkliga bilder får representeras av de bildlika omskrivningarna. Vanligast är metaforen men där finns också flera andra tekniker.

- Vändningar bygger de på att de är underhållande eller kanske rent utav roliga ordvändningar. Här finns ironin såväl som över- och underdrifterna.

- I en upprepning låter man antingen samma ord komma åter, gång på gång, eller också låter man ord med samma betydelse följa på varandra.

- I en jämförelse kan man till exempel jämföra två sidor, historien med nutiden eller teori med praktik.

- De tio vanligaste stilfigurerna är:

 1. Anafor / Upprepning
 2. Anspelning / allusion
 3. Epifor
 4. Liknelse
 5. Metafor
 6. Motsats / antites
 7. Retorisk fråga
 8. Tretalet
 9. Synonymi
 10. Alliteration

Här hittar du ett omfattande material där du hittar fler stilfigurer: Alfabetisk översikt av troper och figurer av Retorikförlaget.

Stilfigurer hos politiker (spola fram 4 min)

 

Stilfigurer / Allegori
 

En allegori är en liten berättelse byggd av "bilder". Ofta har man staplat flera metaforer på varandra, och så att säga, tagit konsekvensen av metaforerna. Sverige har kört i diket. Nu måste vi bogsera upp landet på rätt väg. Vi vet hur man kör!

Då Carl Bildt sa sig se ljuset i tunneln byggde ståupparen Lasse Eriksson vidare på allegorin med att tänk om det nu bara är ett annat tåg.

Exempel

"Sverige, denna trygga moderliga famn"

 

Stilfigurer / Allitteration
 

Upprepning av ett ljud; man kopplar samman ord utefter ljudliknelse.

Exempel (källa )

 1. Ständigt och skoningslöst
 2. Jag måste ha medicin med detsamma
 3. Konung Erik på sin luta leker
 4. Volvos värde varar
 5. Gräva i gröten
 6. Alla ansikten vänder sig sakta söderut
 7. Snön singlar sig sakta ner
 8. Snygg, sexig och singel
 9. Lönen lockar mest av allt
 10. Nu var det klappat och klart
 11. Jag fick bara spott och spe
 12. Jag klarade mig med nöd och näppe
 13. Hör och häpna; nu ska jag för err berätta
 14. Han var en vagabond; en resande resonör

Roligt filmklipp med Galenskaparna.

 

Stilfigurer / Anafor eller upprepning
 

Anaforen är en upprepning av samma ord i början av flera satser. En av de mest kända är Martin Luther Kings tal I have a dream, där denna fras upprepas ett mycket stort antal gånger med ökande kraft. Detta skapar en väldig dramatik. Det blir nästan ett mantra. Här kan du lyssna på en liten del av talet.

– Upprepning av ett eller flera ord: "NU ska vi agera. NU ska vi
tänka nytt. NU ska vi bryta mönstret" eller "Låt oss höja våra svärd. Låt oss resa oss som en. Låt oss bestämma vårt eget öde!"

 

Stilfigurer / Anspelning eller allusion
 

– Att referera till något som är allmänt känt.

"Att skolka eller att icke skolka – det är frågan"

eller

"Att svara eller inte svara. Det beror på frågan"

anspelar på Shakespeares "Att vara eller inte vara - det är frågan"

 

Stilfigurer / Antites eller motsats
 

I antitesen målar man i svartvitt - det är en jämförelse. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där emellan. Dagens Sverige består av fattiga och rika, av mottagare och givare. En annan variant är Upp som en sol, ner som en pannkaka. Churchill talade antitetiskt på detta vis This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

– att skapa en kontrast genom att låta två saker stå i motsats till
varandra: "han är en ängel medan hon är en djävul"

 

Stilfigurer / Assonans
 

Upprepningar av ljudlikheter i betonad stavelse som inte infaller i ordets slut.

 

Stilfigurer / Besjälning
 

Objekt får mänskliga egenskaper; med andra får döda ting liv. Träd kan få liv och dansa i vinden eller dess grenar sträcka sig efter dig för att föröka fånga dig (som i snövit).

 

Stilfigurer / Ellips
 

I ellipsen stryker man bort ord och mellanled, allt man kan undvara - det är en vändning. Kvar blir det korthuggna. Så föddes citat som Me Tarzan. You Jane. Här gjorde väl språkförbistringen i och för sig sitt för tillkomsten av den ellipsen.

 

Stilfigurer / Eufemism
 

Eufemismen är en förskönande eller förmildrande omskrivning - en vändning. Man byter helt enkelt ett uttryck mot ett annat som låter bättre.

Läs mer om eufemism och se exempel.

 

Stilfigurer / Epifor
 

Epiforen är anaforens raka motsats. Nu sker upprepningen av samma ord i stället i slutet av flera satser.

Dessa ord, dessa enkla ord, dessa mina sista ord...

 

Stilfigurer / Ironi
 

I ironin säger man motsatsen till det man menar och ger därigenom extra stor kraft till sitt uttalande. En kommentar som det där var ju en väldigt fin klänning kan inte förstås om man inte lyssnar till undertexten. Små barn har ofta svårt att förstå ironi. På samma sätt verkar vi ha kulturella gränser för vad man får vara ironisk om. Gränser som i västvärlden ständigt flyttas, vi talar ju till och med om dagens unga som den ironiska generationen.

- Det är en vändning.

– Att säga en sak och egentligen mena en annan. "Den var ju snygg!"

 

Stilfigurer / Hyperbol eller överdrift
 

Hyperbol är en medveten överdrift. Man tar i mer än vad som egentligen är riktigt sant. Jag är fullständigt dödstrött kan man höra sig själv säga utan att man egentligen håller på att dö.

- Det är en vändning.

- överdrift, ex "Astrid Lindgren finns i alla svenskars hjärtan" och "IFK fullkomligt krossade ÖIS i lördags"

 

Stilfigurer / Kiasm
 

I kiasmen spegelvänds två språkliga delar. John F Kennedy frågande amerikanarna följande: Fråga inte vad ditt land kan göra för dig - fråga vad du kan göra för ditt land. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Här kan du lyssna på en liten del av talet. Eller varför inte konstatera att livet är kort, kort är livet !

- Det är en upprepning.

 

Stilfigurer / Litotes eller underdrift
 

Litotesen är raka motsatsen till hyperbolen. Den kallas ofta understatement. Här underdriver man i stället kraftigt: Jag tror att jag fått en liten släng av aids.

– Ett svagt uttryck som ersätter ett starkt: "det var inte helt fel", "jag klagar inte" och "Det gjorde lite ont", när man slår sig väldigt illa.

- Det är en vändning.

 

Stilfigurer / Liknelse
 

Läs om Liknelser .

 

Stilfigurer / Metafor
 

Läs om metaforen .

 

Stilfigurer / Metonymi
 

I metonymin låter man ett uttryck bytas mot ett annat tydligare och mer konkret uttryck eller ett namn. Så kan vi tala om att bin Laden attackerade USA, fast vi mycket väl vet att det inte var bin Laden personligen som gjorde detta.

I ett tal som Olof Palme höll under Vietnamkriget jämför han detta krig med Guernica, Babi Jahr och Sharpville i stället för att rakt ut tala om massakrer eller bombningar. Namnen skapar bilder inom oss som är mycket starkare än de direkta beskrivningarna. Här kan du lyssna på en liten del av talet.

Exempel

Eleverna läser Strindberg just nu

- Man talar i språkliga bilder.

 

Stilfigurer / Motsats eller antites
 

I antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där emellan. Dagens Sverige består av fattiga och rika, av mottagare och givare. En annan variant är Upp som en sol, ner som en pannkaka. Churchill talade antitetiskt på detta vis This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

– att skapa en kontrast genom att låta två saker stå i motsats till
varandra: "han är en ängel medan hon är en djävul"

- Det är en jämförelse.

 

Stilfigurer / Oxymoron
 

En antites där ett enstaka ord läggs till ett annat med motsatt betydelse kallas oxymoron. Detta kan ge upphov till ord som bitterljuv och fulsnygg eller uttryck som talande tystnad.

Exempel

"Hon var fulsnygg"

- Det är en jämförelse.

 

Stilfigurer / Paradox
 

Motsägelse; det till synes oförenliga ställs emot varandra.

 

Stilfigurer / Parafras
 

En homage (hyllning) till en annan text genom omskrivning eller bara en redan existerande text som utgångspunkt eller ”bollplank”. En känt tema, t.ex. den som finns i Rödluvan kan användas i en moderniserad berättelse med liknande sensmoral och där farmorn, vargen och jägaren byts ut till t.ex. företagsledare, konkurrent och polis i en ny berättelse men med liknande tema.

 

Stilfigurer / Parallellism
 

– Att upprepa ett eller flera ord men variera en aning: "vad skulle han
ta sig till, vad skulle han göra?"

 

Stilfigurer / Personifikation
 

Något abstrakt framställs som en person; t.ex. en man med lie personifierar döden eller en ängel godhet.

 

Stilfigurer / Pleonasm
 

När talaren upprepar samma sak med ett nytt ord, så kallade upprepande synonymer.

 

Stilfigurer / Retorisk fråga
 

– En fråga som inte kräver något svar: "hur många gånger har ni
hört mig säga det här?"

 

Stilfigurer / Sinnesanalogi
 

Olika sinnesintryck sammanställs; t.ex. mörk känsla.

 

Stilfigurer / Symbol
 

Ett objekt som är mer än den ”vanliga” betydelsen; t.ex. kronan symboliserar för makt, hjärtat symboliserar kärlek och ugglan symboliserar vishet.

 

Stilfigurer / Tretalet
 

– Ett klassiskt stilgrepp från sagor/myter (jfr. bockarna Bruse, de tre vise
männen)

 

Stilfigurer / Paradigm
 

I paradigmen får en händelse eller en person tjäna som förstärkning av texten och att det var en effektiv metod det visste redan de gamla grekerna.

- Det är en jämförelse.

 

Stilfigurer / Paronomasi
 

I paronomasin bygger man på ordlikheter. I en bilannons hittade jag följande ordlek som beskrev ett annat bilmärke contra det egna: container eller entertainer. Den politiska debatten kan ibland rymma lustigheter som valet mellan svångremspolitik och svängrumspolitik. Under sommarhalvåret finns också säkert här och var förespråkare för älskog i älgskog.

- Det är en vändning.

 

Stilfigurer / Pars pro toto
 

- delen istället för det hela, ex "På svensk köl"

 

Stilfigurer / Pastisch
 

Man härmar en äldre tids språk och stil, kanske till och med parodierar, alltså förlöjligar.

 

Stilfigurer / Sentens
 

Sentensen är detsamma som talesättet. Här använder man sig av gammal visdom som får förstärka den egna ståndpunkten. Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig!

- Det är en jämförelse.

 

Stilfigurer / Stegring
 

Används för att understryka vikten av någonting genom att upprepa

Exempel

Du är fin, du är otroligt vacker, du är den vackraste...
Bra, bättre, bäst
Dålig, sämre, sämst
Han var lite, väldigt liten

 

Stilfigurer / Synekdoke
 

I synekdoken låter man en liten del stå för det hela. Synekdoken liknar metonymin och kan sägas vara ett specialfall av den. Man kan till exempel tala om att bo inom fyra väggar där vi låter väggarna representera hela huset. Så kan också de svallande vågorna representera hela havet.

- Man talar i språkliga bilder.

 

Stilfigurer / Synonymi
 

I synonymin sammanförs många ord med samma innebörd och staplas på varandra: Han har farit, rest sin kos, stuckit...

- Det är en upprepning.

 

Stilfigurer / Travesti
 

Lätt förvanskning av ett känt citat; t.ex. Att bada eller inte bada, det är frågan.

 

Stilfigurer / Underdrift eller litotes
 

Litotesen är raka motsatsen till hyperbolen. Den kallas ofta understatement. Här underdriver man i stället kraftigt: Jag tror att jag fått en liten släng av aids.

– Ett svagt uttryck som ersätter ett starkt: "det var inte helt fel", "jag klagar inte" och "Det gjorde lite ont", när man slår sig väldigt illa.

- Det är en vändning.

 

Stilfigurer / Upprepning eller anafor
 

Anaforen är en upprepning av samma ord i början av flera satser. En av de mest kända är Martin Luther Kings tal I have a dream, där denna fras upprepas ett mycket stort antal gånger med ökande kraft. Detta skapar en väldig dramatik. Det blir nästan ett mantra. Här kan du lyssna på en liten del av talet.

– Upprepning av ett eller flera ord: "NU ska vi agera. NU ska vi
tänka nytt. NU ska vi bryta mönstret" eller "Låt oss höja våra svärd. Låt oss resa oss som en. Låt oss bestämma vårt eget öde!"

- Det är en upprepning.

 

Stilfigurer / Överdrift eller hyperbol
 

Hyperbol är en medveten överdrift. Man tar i mer än vad som egentligen är riktigt sant. Jag är fullständigt dödstrött kan man höra sig själv säga utan att man egentligen håller på att dö.

- överdrift, ex "Astrid Lindgren finns i alla svenskars hjärtan" och "IFK fullkomligt krossade ÖIS i lördags"

- Det är en vändning.

 

Stilfigurer / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)