www.larare.at

Skrivhantverket

Det finns faktiskt inga genvägar till att skriva bättre, det behöver inte heller vara något medfött. Det handlar inte om talang utan det handlar om hårt arbete, inget annat. För att bli bättre på att skriva måste du läsa, läsa, läsa och skriva, skriva, skriva. Men det räcker inte: du måste också "jobba" med texter; vrida och vända på ord och formuleringar. Fråga dig själva vad du vill säga och säga det med skrift, utan att det blir fel eller talspråkligt, samtidigt som det ska överrensstämma med det du vill säga.

"If you don’t have time to read, you don’t have the time — or the tools — to write. Simple as that." Stephen King

Genom att läsa lär man sig hur andra skriver. Genom att skriva lär man sig hur man själv skriver. Men hur lär man sig skriva "bra texter"? Sker det automatiskt när man läser och skriver mycket; delvis: ja, men det är långt ifrån hela sanningen. Och vad är då sanningen? Sanningen är den att man bara lär sig skriva väl genom att bearbeta texter; både andras och sina egna. Jag har t.ex. blivit bättre på att skriva genom att rätta andras texter, men också genom att ifrågasätta varför man valt att just skriva på det sättet. Genom att se till varför man väljer att skriva på ett visst sätt berikar det egna perspektivet och på så vis kan du lättare distansera dig från dina egna texter och korrekturläsa, bearbeta och förfina dem mer objektivt.

När du känner dig bekväm med att skriva blir det både lättare och roligare att skriva om du håller dig på en språklig nivå som du känner dig bekväm med. Dessutom blir risken att du gör onödiga språkfel mindre. Använd inte uttryck och ord som du inte riktigt vet vad de betyder bara för att försöka "imponera" på läsaren. Men... här vill jag ändå uppmuntra till att göra fel. För det är via felen man lär sig. Kör mer "safe" vid examinationer, medan i övningarna kan du dra ut svängarna mer och du bör det också!

Även om det är viktigt att inte ta sig vatten över huvudet när man skriver är det minst lika viktigt att våga utmana sig själv för att utvecklas. Detta kan du göra till exempel genom att använda olika litterära stilmedel. Fundera över annorlunda meningsbyggnad för att skapa vissa effekter. Det blir också mycket roligare att skriva om man testar nya sätt att skriva. I övningarna är det också bra om du "härmar" andra. När du läser en text som du tycker är välskriven: försök skriva likadant för det är genom att härma mästarna man själv blir en mästare.

Även om du har en bra idé om vad din text ska innehålla är det viktigt att du lyckas få fram detta innehåll med hjälp av ett bra och framför allt genomtänkt språk som kräver att du behärskar skrivhantverket. Detta kräver att du engagerar dig i skrivandet som hantverk; att träna och och åter träna för att på så vis lära sig skriva väl och det kan kännas deprimerande, men du blir aldrig fullärd - kanske är det också det som är så tilltalande med skrivandets konst.

Lyssna och läs samtidigt

Några intressanta formuleringar att diskutera.

 

Skrivhantverket / En välskriven text?
 

Vad utmärker en välskriven text? Bland annat variation när det gäller ordval och meningsbyggnad, medveten bearbetning av, och framför allt kontinuerlig bearbetning av, texten samt stilsäkerhet.

Variation vad gäller ord och ordlängd och därigenom bruket av synonymer.

Medvetenhet vad gäller ordval så att bäst lämpade ord används. Ifrågasätt gärna ditt val och experimentera med alternativ, men fäst dig inte vid det ena eller det andra utan försök att se till vad du vill med ordet.

Variation vad gäller meningsbyggnad; både traditionellt subjekt - predikat upplägg blandat med medveten meningsbyggnad som till och med kan bryta emot språkregler om det finns ett relevant syfte bakom.

Medvetenhet vad gäller meningsbyggnad så att bäst lämpade formulering används. Ifrågasätt gärna ditt val och experimentera med alternativ, men fäst dig inte vid det ena eller det andra utan försök att se till vad du vill säga.

Variation vad gäller längd på stycken. Innehållet ska styra indelningen samt syfte; om man t.ex. vill lyfta en formulering skapar man ett stycke av formuleringen.

Medvetenhet vad gäller styckeindelning så att innehållet blir presenterat på "rätt" sätt. Ifrågasätt gärna ditt val och experimentera med alternativ, men fäst dig inte vid det ena eller det andra utan försök att se till vad du vill uppnå med ditt val.

Bruket av stilfigurer som lyfter texten.

 

Skrivhantverket / Varför skriver man?
 

För att kommunicera och sprida information.

 

Skrivhantverket / Att skriva är att kommunicera

Det finns flera olika sätt att kommunicera och skriva är ett av dem.

 

Skrivhantverket / Allmänna skrivtips

 
  1. Bearbeta texten: "The first draft of everything is shit." - Ernest Hemingway
  2. Läsaranpassning
  3. Röd tråd
  4. Tänk på språket
  5. Skriv nyanserat
  6. Variera språket
  7. Använd samma tempus till hela texten
  8. Skriv lagom långa meningar - variera gärna meningslängd för att skapa rörelse
  9. Struktur eller disposition
  10. Styckesindelning

Innan du skickar in din text till din lärare bör du använda dig av följande checklistor:

Källa

För att en text ska innehålla ett varierat språk och goda formuleringar måste man tänka på:

 1. att använda fogeord, t.ex. eftersom, och, men osv, för att binda samman satser och på så vis skapa längre meningar
 2. variera meningslängd
 3. att använda sig av synonymer så att man får en variation i språket
 4. se över styckena så att de avspeglar ordningen i texten (textens kronologi eller röda tråd)
 5. variera sig när det gäller meningsbyggnad
 6. variera subjektsbenämning (namn, han/hon, skepparen, hans/hennes, dennes osv)
 7. variera meningsinledningar - pröva med att undvika börja meningarna med "Jag", Han/Hon, namn osv
 8. att tänka till när du väljer att använda dig av okonventionella (ovanliga) meningsbörjor som "Så", "Och", "Men" osv - det ska finnas en idé varför du väljer att inleda med dessa ord.
 9. att undvika talspråklighet i formella textar, var också sparsam med talspråklighet i andra typer av texter. Använder du slang kan du med fördel sätta ut citationstecken

 

Skrivhantverket / Träna dig att skriva
 

Genom att skriva korta stunder varje dag blir det lättare att skriva längre stunder mer sällan.

Stafettskrivning

Google dokument: Skrivträning

 

 

Skrivhantverket / Vanliga fel
 

10 vanliga fel

  1. Styckeindelning
  2. Satsradning
  3. Meningsbygge
  4. Stilbrott & ordval
  5. Särskrivning
  6. Förkortningar
  7. Interpunktion/skiljetecken
  8. De och dem
  9. Syftningsfel
  10. Textbindning

Språkfrågor

Wikipedia: Lista över vanliga språkfel

 

 

Skrivhantverket / Så här undviker du vanliga fel

Genom att förstå varför något blir fel blir det lättare att undvika göra fel. Men också genom att göra fel och korrigera felet lär dig att undvika göra samma fel igen.

 

 

Skrivhantverket / Textbindning
 

Skriver du alltför korta meningar där du kanske också radar upp satser på varandra kan denna text uppfattas som "dålig" eller "barnslig". Försök variera meningslängd och ska du skriva ihop satser eller meningar så behöver du "binda" ihop dem.

Textbindning

 

Skrivhantverket / Lek med språket
 

Det är viktigt att ha roligt ibland också.

 

 

Skrivhantverket / Skrivprocessen
 

Skriv smartare .

 

 

Skrivhantverket / Skrivstrategier
 

 

 

 

Skrivhantverket / Sändare och mottagare
 

Det är innehållet som ger texten en mening. Innehållet måste formas efter vilken typ av text du ska skriva och vem som är mottagare. Vissa ämnen lämpar sig inte för vissa typer av texter. Att skriva en krönika om ett brottsmål eller skriva en recension av det politiska läget i Sverige blir svårt. För att få bättre koll kan du med fördel läsa andra texter av samma typ; ska du skriva en recension ska du läsa andra recensioner. Genom att härma andra lär du dig behärska formen. Och genom att bilda dig en uppfattning av vem som är din läsare kan du "styra" din text i rätt hamn. Se illustration nedan:

 

Sändare: Joni

Inkodning: omvandla idé till "informationspaket"

Meddelande: "Maten är klar!"

Kanal: Röst (ljudvågor)

Avkodning: omvandla ljudvågor till ord som man kan tolka.

Mottagare: mina barn

Återkoppling: "Vi kommer pappa!"

 

Förslag på övning: skapa en egen social situation där du/ni tar hänsyn till kommunikationsmodellen.

 

Skrivhantverket / Skrivregler
 

 

 

Skrivhantverket / Struktur
 

Hur mycket ska jag skriva?

1/4 A4 sida = 100 ord = 600 tecken = 7 meningar

1/2 A4 sida = 250 ord = 1500 tecken = 15 meningar

1 A4 sida = 500 ord = 3000 tecken = 30 meningar

1½ A4 sidor = 750 ord = 4500 tecken = 45 meningar

2 A4 = sidor 1000 ord = 6000 tecken = 60 meningar

 

Skrivhantverket / Användbara länkar
 

 

Skrivhantverket / Källor
 

Skrivboken av Siv Strömquist

 

Skrivhantverket / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)