www.larare.at

Checklistor

Innan du lämnar in en text till din lärare kan det finnas en poäng med att gå igenom den en sista gång. Här kommer ett körschema och några checklistor du kan använda.

 1. Bearbeta texten
 2. Läsaranpassning
 3. Röd tråd
 4. Tänk på språket
 5. Skriv nyanserat
 6. Variera språket
 7. Använd samma tempus till hela texten
 8. Skriv lagom långa meningar - variera gärna meningslängd för att skapa rörelse
 9. Struktur eller disposition
 10. Styckeindelning

 

 

 

 

 

 

Checklistor / Checklista 1
 

Mest användbar vid fiktivt berättande.

 1. Vad är bra? (meningar, ord och uttryck)
 2. Förstår vi allt?
 3. Ska något
  a) läggas till? (målande detaljer, ord, nya avsnitt)
  b) strykas? (onödiga ord, meningar, hela stycken - försök fokusera på de intressanta delarna av ditt ämne)
  c) flyttas? (se över dispositionen/ordningsföljden)
  d) ändras?
 4. Hur är inledningen? (spännande, intressant eller tråkig)
 5. Finns det personbeskrivningar? (utseende, klädsel, ålder, personlighet, uppförande, intressen, drömmar)
 6. Vilken plats beskrivs? (stad - landsbygd, ute - inomhus)
 7. Hur ser det ut där? (omgivning, miljö; förgrund - bakgrund, detaljer
 8. Vilken tid är det? (natt - dag, morgon - kväll, klockslag, år)
 9. Tidsperspektiv? (Kronologisk handling, parallellhandlingar, handlingar på olika tidsplan)
 10. Hur är avslutningen?
 11. Innehåller texten för många dialoger? (tänk på att variera anföringsverben; sa, fnissade; skrek, viskade)
 12. Är det samma person som berättar? (jagform eller tredje person)

 

Checklistor / Checklista 2
 

Främst för fiktivt berättande, men kan också användas i andra texter. Läs igenom och bocka av följande punkter när du skrivit klart din text:

 1. Innehållet i texten är anpassat efter typen av text.
 2. Språket och innehållet passar för den person som ska läsa texten.
 3. Det finns en röd tråd som stämmer överens med textens syfte.
 4. Du har hållt språket på en nivå som du är bekväm med.
 5. Du har tänkt på nyanserna i det ord och uttryck du har använt.
 6. Språket är varierat.
 7. Meningarna är lagom långa, så att texten blir lättläst.
 8. Du har använt samma tempus i hela texten.
 9. Du har läst igenom och letat efter saker att förbättra.
 10. Texten har en bra styckeindelning.
 11. Det finns en rubrik och kanske även underrubriker om det behövs.

Checklistorna i Word-format.

 

Checklistor / Checklista 3
 

 

 

Checklistor / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)