www.larare.at

Stafettskrivning

-

Staffetskrivning är en metod där man producerar och bearbetar text. Det finns många olika sätt att göra det på och den enklaste formen är att man sätter igång några texter i klassen och skribenten skriver ca fem rader och därefter skickar den till nästa osv till alla har varit medförfattare till berättelsen.

Vill man få in "textbearbetning" så kan nästa skribent "rätta" föregående text och lägga till minst lika mycket till som sedan nästa person ska bearbeta och fortsätta genom att lägga till egen text som nästa sedan fortsätter på.

Med fördel kan man arbeta mot ett öppet dokument. Läs mer om öppet Google dokument.

 

Stafettskrivning / Fakta
 
 

Stafettskrivning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)