www.larare.at

Läsa poesi

Här nedan finns dikter och innan det lite hjälp när du ska läsa, tolka och ta till dig av en dikt.

Men för det första vill jag poängtera att man inte ska följa några regler när man läser poesi, men om man har svårt att komma igång kan man utgå ifrån följande frågor:

 1. Beskriv din första (intuitiva) känsla.
 2. Vad handlar dikten om?
 3. Vilka finns med i dikten?
  Beskriv miljön eller miljöerna
 4. Vilken stämning finns i dikten och viktigast av allt vilken stämning väcker dikten hos dig?
 5. Vilka bilder skapar dikten, hos dig? Dikten är ett personligt uttryck och här skriver du om din personliga upplevelse av vilka bilder som dikten skapar hos dig.

Tekniskt genomgång av hur dikten är konstruerad

 1. Hur är hela dikten uppbyggd?
 2. Hur är versraderna och stroferna uppbyggda?
 3. Är versen bunden eller obunden? Versmått? Rim? Läs mer om versmått.
 4. Finns det liknelser eller metaforer? Ge exempel.
 5. Finns det besjälning/personifikation? Får något utan liv, t.ex. saker eller får naturen mänskligt liv? Ge exempel.

 

Poesi / Känslor
 

När man läser dikter är det viktigt att känna efter vilka känslor dikten väcker. Här följer de vanligaste:

1. Glädje - positiv affekt
2. Nyfikenhet - positiv affekt
3. Överraskad - neutral affekt
4. Sorg - negativ affekt
5. Ilska - negativ affekt
6. Rädsla - negativ affekt
7. Skam - negativ affekt
8. Äckel - negativ affekt
9. Avsky - negativ affekt
10. Upprymdhet - positiv affekt

Läs mer om känslor i berättande.

Formulär: känslobarometer

 

Poesi / Dikter
 

Veckans dikt på larare.at och diktrecitering (YouTube)

Dan Andersson: Dikterna i Det kallas vidskepelse samt BrooklandsvägenDikterEfterlämnade dikterKolvaktarens visorSvarta ballader och Visor och ballader

Carl Michael Bellman: Epistlar 1, Epistlar 2, Epistlar 3, Dikter och sånger av Carl Michael BellmanFredmans epistlarFredmans sångerMånan (visor)

Karin Boye: Ja visst gör det ont, Från en stygg flicka, De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikterFör trädets skullGömda landHärdarnaKallocain och Moln

Charles Bukowski: Natten då jag skulle dö av

Emily Dickinson: dikter

Gunnar Ekelöf: Eufori & dikter - här hittar du flertalet dikter på webben

Erik Gustaf Geijer: Tre dikter

Johann Wolfgang von Goethe: Den unge Werthers lidanden & dikter

Lars Johansson (Lasse Lucidor): Dikt

Pär Lagerkvist: Ångest

Anna Maria Lenngren: En blick på graven & Några ord till min kära dotter om jag hade en  - diktsamling: Samlade Skaldeförsök

Kristina Lugn: Ganska nära himlen

Vladimir Majakovskij: Ett moln i byxor

Charlotta Nordenflycht: dikter

Henry Parland: Idealrealisation (samling)

Sapfo: Plötsligt framstår han, Gudars like tycks mig den mannen vara

Edith Södergran: Dagen svalnar, Landet som icke är och Vierge Moderne & Triumf att finnas till - fler verk via Projekt Runeberg

Tomas Tranströmer: Allegro och ensamhet 1

Francois Villon: Balladen om tjocka Margot och De Hängdas Ballad (visor)

Walt Whitman: Jag hör Amerika sjunga sången om mig själv, O Captain! My Captain! och Song of Myself

Sonja Åkesson: Äktenskapsfrågan & Vara vit mans slav

Dikter på engelska hittar du på poets.org

http://famouspoetsandpoems.com/

 

Poesi / Jonis anteckningar
 

Anteckningar till dikt av Bruno K Öijer (1)

Anteckningar till dikt av Bruno K Öijer (2)

Joni har tillgång till materialet.

 

Poesi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)