www.larare.at

Granska & bedöma

Förstå textens syfte och genre: Innan du bedömer en litterär text är det viktigt att förstå dess syfte och vilken genre den tillhör. Är det en roman, novell, dikt eller något annat? Genom att ha en förståelse för textens avsiktade syfte och genre kan du bedöma hur effektivt författaren har lyckats uppnå sina mål.

Utvärdera karaktärernas utveckling och komplexitet. Hur realistiska eller trovärdiga är de? Analysera också berättelsens uppbyggnad och flöde. Har författaren skapat en engagerande och välstrukturerad historia? Bedöm hur spänningen byggs upp, hur konflikter och klimax presenteras och hur handlingen avslutas.

Titta på författarens språkliga förmåga och användning av stilistiska enheter. Hur väl använder författaren metaforer, bildspråk och andra retoriska figurer? Bedöm också språkets flyt, dialogens autenticitet och hur väl det passar tonen och stämningen i texten.

Var kritisk och analytisk i din granskning. Fundera över de teman och budskap som texten förmedlar. Hur väl lyckas författaren kommunicera sina idéer? Finns det några djupare resonanser eller tolkningar att upptäcka? Reflektera över din egen respons och tolkning av texten.

Ta hänsyn till den historiska, sociala och kulturella kontexten för texten. Kan du relatera den till andra litterära verk eller författares stil? Jämför texten med andra verk inom samma genre eller liknande tematik för att få en bredare kontextuell förståelse och för att bedöma dess unika bidrag.

 

Joni Stam (2021)