www.larare.at

Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i ämnena:

 1. Filosofi
 2. Svenska
 3. Svenska som andra språk
 4. Psykologi
 5. Samhällskunskap
 6. Naturkunskap
 7. Religion
 8. Engelska
 9. Historia
 10. Information och kommunikation
 11. Journalistik, reklam & information
  • Textkommunikation
 12. Mental träning
 13. Människans språk
 14. Konst och kultur
  • Kultur- och idéhistoria
  • Konstarterna och samhället
  • Film- och TV-kunskap
  • Samtida kulturuttryck

på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har även bearbetat skolverkets skrivning angående Svenska i åk7-9.

Du når de olika ämnena genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. pdf:er samt QR-kod till denna sajt.