www.larare.at

Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i flertalet ämnen på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning. Jag har även bearbetat skolverkets skrivning angående grundskolans Svenska och Religion i åk. 7 - 9. Du når de olika ämnena genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan. Via menyn når du också stöd- och kringmaterial som t.ex. relevanta länkar, pdf:er samt QR-koder.