www.larare.at

Världsreligionerna

I det här momentet ska vi kika på världsreligionerna. Se till fakta; hitta likheter och skillnader samt reflektera och diskutera de olika religionerna.

Det viktiga är att du inleder ditt arbete med att bekanta dig med de sk världsrelgionerna. Urvalet kan förstås ifrågasättas, men jag utgår ifrån en vanlig uppfattning att vilka världreligionerna anses vara:

  1. Buddhismen
  2. Hinduismen
  3. Islam
  4. Judendom
  5. Kristendom
  6. Sikhismen
  7. Konfucianismen
  8. Taoismen
  9. Shinto
  10. Nyandliga rörelser

Jag brukar fokusera på de fem första och om det finns tid över kikar vi också på de fem följande.

 

Världsreligionerna / Nyckelord
 

Abrahamitiska religioner: En grupp av tre religioner - judendom, kristendom och islam - som alla har sitt ursprung i Abraham som en gemensam figur.

Monoteism: Tron på en enda gud.

Profet: En person som betraktas som en utvald budbärare av gudomlig kunskap eller uppenbarelse.

Helig skrift: En bok eller samling av texter som anses vara av gudomlig eller andlig betydelse inom en religion.

Ritualer: Formella ceremonier eller handlingar som utförs inom en religiös kontext för att uttrycka trosföreställningar eller kommunicera med det gudomliga.

Heliga platser: Specifika platser som anses vara heliga eller särskilt viktiga inom en viss religion.

Heliga dagar: Särskilda dagar som är av religiös betydelse och firas eller observeras enligt religiösa föreskrifter.

Moraliska principer: Etiska riktlinjer och värderingar som styr beteendet hos följare av en religion.

Livsåskådning: En sammanhängande uppsättning trosföreställningar och värderingar som formar hur en person förstår och navigerar genom livet.

Andligt ledarskap: Personer som har en auktoritet och roll inom en religion för att guida och undervisa sina följare.

Helighet: Tillståndet av det gudomliga eller andliga, eller något som är dedikerat åt det gudomliga.

Karma: Konceptet att handlingar och beteende i detta liv påverkar framtida öden och upplevelser.

Återfödelse: Tron på att själen återföds i en ny kropp efter döden, baserat på karma och andliga strävanden.

Bön: Kommunikation eller kontakt med det gudomliga genom ord eller tankar, vanligtvis i form av önskningar, tacksägelse eller reflektion.

Meditation: En praxis för att stilla sinnet och uppnå andlig fördjupning, klarhet eller inre frid.

Upplysning: Tillståndet av att uppnå insikt, förståelse eller andlig insikt om det gudomliga eller naturen av verkligheten.

Frälsning: Befrielse eller räddning från andlig förlust eller lidande, och att nå ett högre tillstånd av existens.

Synd: Beteenden eller handlingar som anses vara moraliskt felaktiga eller i strid med gudomlig vilja.

Trosbekännelse: En kort uttalande eller formel som uttrycker en grundläggande trosuppfattning inom en religion.

Heligt mysterium: Oförklarliga eller ofattbara aspekter av det gudomliga eller den andliga verkligheten som inte kan helt förstås eller förklaras av människan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)