www.larare.at

Kristendom

Världens största religion. De tre stora inriktningarna inom Kristendomen heter

1. Ortodoxi - Flest i östra Europa och i Ryssland. Deras ledare heter Patriark.

2. Katolicism - Den största inriktningen inom kristendomen. Det bor katoliker över hela världen, men mest i Sydamerika, i Södra Europa och i Afrika. Deras ledare heter Påven och han bor i Vatikanstaten som är en liten stat som ligger i staden Rom. Deras mest kända kyrka heter Peterskyrkan.

3. Protestantism - Protesterade mot katolikerna på 1500-talet. Har ingen central ledare.

 

Kristendom / Trosbekännelsen
 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige
Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen
ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att
döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Amen.

 

Kristendom / Bibeln i 50 ord
 
God made, Adam bit, Noah arked, Abraham split, Joseph ruled, Jacob fooled, bush talked, Moses balked, Pharaoh plagued, people walked, sea divided, tablets guided, promise landed, Saul freaked, David peeked,
prophets warned, Jesus born, God walked, love talked, anger crucified, hope died, Love rose, Spirit flamed, Word spread, God remained.
Gud skapade, Adam bet, Noah blev båtsman, Abraham delade, Joseph styrde, Jacob blev lurad, busk pratade, Moses vandrade, Farao plågade, människor promenerade, hav delades, löften gjordes, Saul blev skräckslagen, David kikade,
profeter varnade, Jesus föddes, Gud lämnade, kärleksbudskap, ilska korsfästning, hoppet dog, kärleken steg,
Anden flammade, ordet sprids, Gud förblev.

 

Kristendom / 10 budord
 

1. Du ska inga andra gudar ha jämte mig.
2. Du ska inte missbruka Herren Din Guds namn.
3. Du ska hedra vilodagen.
4. Visa respekt för din far och din mor.
5. Du ska inte döda.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte ljuga.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru.

Förslag på uppgift leta rätt på de tio budorden och dela upp dem i fyra som är aktuella idag och motivera varför. Välj också ut fyra som inte är aktuella idag och motivera varför.

 

Kristendom / Ortodoxa kyrkan
 
 • Ledare: De fem patriarkerna. Patriarken i Istanbul den främste.
 • 1054 Splittring mellan katolska och ortodoxa kyrkan – ville ej lyda påven plus teologisk konflikt.
 • Sju sakrament (”mysterier”) som katolska kyrkan.
 • Konfirmation i samband med dop.
 • Präster bör vara gifta.
 • Skilsmässa tillåten.
 • Ej kvinnliga präster
 • Ikoner – bilder på helgon, Jesus, Maria etc.
 • Ikonostas – gräns mellan jordeliv och himmel (altaret innanför).

 

Kristendom / Katolska kyrkan
 
 • Största riktningen – 55 %.
 • Leds av påven. Kristi ställföreträdare på jorden.
 • Hierarkisk organisation. Få utbrytningar.
 • Vatikanen centra.
 • Konservativ: emot abort, emot preventivmedel.
 • Präster ska leva i celibat vilket lett till prästbrist.
 • Endast män kan bli präster.
 • Sju sakrament (helig handling): dop, äktenskap, prästvigning, nattvard, sista
  smörjelsen, bikt, konfirmation
 • Mariadyrkan.
 • Helgon. Ex. Heliga Birgitta.
 • Munkar och nunnor. Började på 300-talet. Ex. Dominikanermunkar,
 • Spridning: Sydamerika, Italien, Spanien, Irland, Polen, USA.

 

Kristendom / Protestantiska kyrkan
 
 • 20 % av de kristna.
 • Tre inriktningar: den lutherska, reformerta och den anglikanska.
 • Sverige: 80 % tillhör Sv. Kyrkan – luthersk.
 • Länder: Norden, Tyskland
 • Flera olika ledare.

 

Kristendom / Intressant
 
Judas förråder Jesus för 30 silverpenningar motsvarar ca 80 000 - 100 000 kr.

 

Kristendom / Symboler
 
 1. Alfa och omega = alltings början och slut
 2. Ankare = frälsaren/hoppet
 3. Brödet och vinet = Jesu kropp och blod
 4. De fyra evangelisterna representeras av följande attribut:
 5. Druva = den kristna församlingen och Jesus själv
 6. Duva = heliga ande
 7. Eld/ljus = Helige Ande
 8. Enhörning = Jungfru Maria som är havande den helige Anden
 9. Fenix = Jesu uppståndelse
 10. Fisk = Kristendomen
 11. Herden = Jesus
 12. ICHTHYS = Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare
 13. IHC/IHS = Jesus
 14. INRI = Jesus från Nasaret, judarnas konung
 15. Jerusalemkorset = Kristna missionen
 16. Johannes: örn, symboliserar inspirationen av den Helige Ande.
 17. Korset/krucifix = Jesus död och uppståndelse
 18. Kunskapens träd
 19. Lamm = Jesus som offrar sig för mänskligheten eller Jesus som fåraherde
 20. Liljan = jungfrulighet och renhet.
 21. Lukas: tjur, symboliserar bön och offer.
 22. Markus: lejon, symboliserar kunglig makt.
 23. Matteus: ängel eller människa, symboliserar den heliga inkarnationen.
 24. Påfågel = odödlighet
 25. Triquetran/treklövern/ = treenigheten
 26. Vatten = dopet, renande
 27. Ägg = pånyttfödelse

 

Kristendom / Laura Schlessingen
 

Laura Schlessingen är en känd radiopratare i USA som ger råd till personer som ringer in till programmet. För en kort tid sedan svarade hon en av dem som ringde med en hänvisning till 3:e Mosebok 18:22, att homosexualitet är en vederstyggelse som inte under några omständigheter kan accepteras.

Det följande är en översättning av ett öppet brev till Dr. Laura skrivet av en amerikansk medborgare vars namn är okänt.

Tack för att du gör så mycket för att lära upp folk vad gäller Guds bud. Jag har själv lärt mig mycket av dig och försöker dela med mig av dessa kunskaper till så många jag kan. Om någon t.ex. försöker försvara homosexualitet så påminner jag bara dem om 3:e Mosebok 18:22 så är saken färdigdiskuterad.

Men nu måste jag erkänna att jag behöver några råd kring hur jag ska följa några av Guds andra bud.

Jag har en granne som insisterar på att han ska arbeta på sabbaten. 2 Mos. 35:2 är helt på det klara med att han ska dräpas. Är jag moraliskt ansvarig för att göra detta själv?

Jag har läst i 3 Mos. 11:7-8 att jag inte ska röra vid några rester av en död gris eftersom det gör mig oren. Kan jag fortsätta spela amerikansk fotboll om jag använder handskar?

Min morbror har en gård. Han syndar mot 3 Mos 19:19 eftersom han planterar olika
grödor på samma jord. Hans fru är inte mycket bättre eftersom hon går klädd i
kläder som är gjorda av mer än ett tygmaterial (vanligen en blandning av bomull och polyester). Är det verkligen nödvändigt att samla HELA byn för att stena dem (3 Mos 24:10-16). Är det inte lika lätt att bränna dem till döds på ett familjebål som vi brukar göra med människor som ligger med sina släktingar (3 Mos. 20:14).

Jag önskar sälja min dotter som slav (2 Mos. 21:7). Med dagens prisnivå, vad anser du vara ett skäligt pris?

I 3 Mos. 24:44 står det klart och tydligt att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar så länge dem är köpta från ett grannland. En vän till mig hävdar att detta bara gäller Mexikanare och inte Kanadensare. Här behöver jag hjälp. Får jag äga Kanadensare?

En av mina vänner menar att även om det är en vederstyggelse att äta skaldjur (3 Mos 11:10), så är homosexualitet värre. Jag håller inte med. Vem av oss har rätt?

Kristendom / Övningar
 

Bergspredikan

Jesu liknelser

 

Kristendom / Lär dig mer
 

Kristendomen på sajten SO-rummet

Kristendom / Ordlista
 

Inkarnerad: En gud återfödd som människa.

Profet: Helig person som har kunskaper/insikter om gud mer än "vanliga" människor. Moses och Jesus är profeter.

Lärjunge: Elev

Nya testamentet: Den del av bibeln som handlar om Jesus liv.

 

 

 

Kristendom / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Kristendom / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)