www.larare.at

Jesu liknelser

De berömda liknelserna i Nya testamentet (NT) är faktiskt inte alltid liknelser i en strikt stilistisk betydelse. För det mesta handlar det om allegorier, vilket snarare är en litterär form. Nedanfinner du Jesu liknelser och hänvisning till NT.

Förslag på övning: Analys av Jesu liknelser

1. Välj en liknelse och analysera.

2. Vad ville Jesus säga med liknelsen?

3. Vad betyder liknelsen för oss i dag? Ge en modern tolkning.

Liknelse
Textutdrag ur Matteusevangelierna

"Lampan under sädesmåttet"

Matteus: 5:14-15

14 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15 och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.
"Huset på klippan"

Matteus: 7:24-27

 

 

 

24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. 25 Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. 26 Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. 27 Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.”

"Nytt tyg på ett gammalt plagg"

Matteus: 9:16

16 Ingen sätter en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget och det blir en värre reva.

"Nytt vin i gamla vinsäckar"

Matteus: 9:17

17 Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar.”

"Såningsmannen och jordmånerna"

Matteus: 13:3-8

 

 

 

3 Och han talade till dem med många liknelser: ”En man gick ut för att så. 4 När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 5 En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. 6 Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7 En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8 Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

"Senapskornet"

Matteus:13:31-32

 

31 Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. 32 Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

"Ogräset"

Matteus: 13:24-30

 

 

 

 

 

 

 

24 Han lät dem höra en annan liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. 25 Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. 26 När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ 28 Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ – 29 ’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. 30 Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”

"Jästen"

Matteus: 13:33

33 Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”

"Den dolda skatten"

Matteus: 13:44

44 Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

"Den dyrbara pärlan"

Matteus: 13:45-46

45 Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. 46 Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

"Nätet"

Matteus: 13:47-48

 

47 Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.48 När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. 

"Det förlorade fåret"

Matteus: 18:12-13

 

12 Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? 13 Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort.

"Den obarmhärtige medtjänaren"

Matteus: 18:23-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. 24 När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. 25 Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. 26 Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ 27 Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. 28 Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ 29 Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ 30 Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. 31 När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. 32 Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det.33 Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ 34 Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald.

"Arbetarna i vingården"

Matteus: 20:1-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. 2 Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. 3 Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.4 Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ 5 Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. 6 Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’7 De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ 8 På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ 9 De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. 10 När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. 11/12 Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ 13 Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, 14 ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. 15 Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ 16 Så skall de sista bli först och de första sist.”

"De båda sönerna"

Matteus: 21:28-31

 

 

 

28 ”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ 29 Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. 30 Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. 31 Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.

"Arrendatorerna i vingården"

Matteus: 21:33-41

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. 34 När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. 35 Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje. 36 Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem. 37 Till sist skickade han sin son. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’38 Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ 39 De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom.40 När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?” 41 Översteprästerna och de äldste svarade: ”Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid.” 

"Bröllopsfesten"

Matteus: 22:2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ”Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. 3 Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. 4 Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ 5 Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. 6 De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. 7 Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. 8 Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 9 Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ 10 Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.

11 När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder.12 Han sade: ’Min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. 13 Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.’ 14 Många är bjudna, men få är utvalda.”

"Fikonträdet tecken på sommaren"

Matteus: 24:32-33

32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33 På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.

"De tio brudtärnorna"

Matteus: 25:1-13

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3 De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. 4 De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor.5 När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. 6 Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ 7 Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. 8 De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ 9 De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ 10 Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. 11 Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’12 Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ 13 Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.

"Talenterna (Matt) Punden (Luk)"

Matteus: 25:14-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. 15 Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. 16 Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. 17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18 Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. 19 Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. 20 Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ 21 Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 22 Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’23 Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 24 Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25 Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ 26 Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27 Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. 28 Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. 29 Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 30 Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.

"Fåren och getterna"

Matteus: 25:31-36

 

 

 

 

 

31 När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 33 Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.34 Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 35 Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36 jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ 

Liknelse
Textutdrag ur Markussevangelierna

"Lampan under sädesmåttet"

Markus: 4:21-22

 

21 Och han sade till dem: ”Inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. 22 Det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes.

"Nytt tyg på ett gammalt plagg"

Markus: 2:21

21 Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. 

"Nytt vin i gamla vinsäckar"

Markus: 2:22

22 Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.”

"Såningsmannen och jordmånerna"

Markus: 4:3-8

 

 

 

3 ”Hör! En man gick ut för att så. 4 När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 5 En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. 6 Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7 En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen skörd. 8 Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen.”

"Senapskornet"

Markus: 4:30-32

 

30 Och han sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? 31 Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, 32 men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.”

"Arrendatorerna i vingården"

Markus: 12:1-9

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Han talade till dem i liknelser. ”En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. 2 När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd.3 Men de grep honom, pryglade honom och körde i väg honom tomhänt. 4 Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. 5 Då skickade han en till, och honom dödade de. På samma sätt med många andra: en del misshandlade de och andra dödade de. 6 Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’ 7 Men arrendatorerna sade till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet.’ 8 Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. 9 Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. 

"Fikonträdet tecken på sommaren"

Markus: 13:28-29

28 Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 29 På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.

"Den växande sådden"

Markus: 4:26-29

 

26 Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. 27 Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. 28 Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. 29Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Liknelse
Textutdrag ur Lukasevangelierna

"Lampan under sädesmåttet"

Lukas: 8:16;11:33

 

16 Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. 

33 Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att de som kommer in ser ljuset.

"Huset på klippan"

Lukas: 6:47-49

 

 

 

47 Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. 48 Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt.49 Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.”

"Nytt tyg på ett gammalt plagg"

Lukas: 5:36

36 Han gav dem också en liknelse: ”Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla.

"Nytt vin i gamla vinsäckar"

Lukas: 5:37-38

37 Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. 38 Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar.

"Såningsmannen och jordmånerna"

Lukas: 8:5-8

 

 

5 ”En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. 6 En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. 7 En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. 8 Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd.” Sedan ropade han: ”Hör, du som har öron att höra med.”

"Senapskornet"

Lukas: 13:18-19

 

18 Så sade han: ”Vad är då Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med? 19 Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna.”

"Jästen"

Lukas: 13:20-21

20 Vidare sade han: ”Vad skall jag jämföra Guds rike med? 21 Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”

"Det förlorade fåret"

Lukas: 15:4-6

 

 

4 ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? 5 Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. 6 Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.

"Arrendatorerna i vingården"

Lukas: 20:9-16

 

 

 

 

 

 

 

9 Sedan gav han folket denna liknelse: ”En man planterade en vingård och arrenderade ut den och for bort på en längre resa. 10 När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de pryglade tjänaren och körde i väg honom tomhänt. 11 Då sände han en annan tjänare. Men de pryglade och skymfade honom också och körde sedan i väg honom tomhänt. 12 Och nu skickade han en tredje, men också denne slog de blodig och kastade ut. 13 Då sade vingårdens ägare: ’Vad skall jag göra? Jo, jag skickar min älskade son, honom har de kanske respekt för.’ 14 Men när arrendatorerna fick se honom överlade de med varandra: ’Här har vi arvtagaren, låt oss döda honom så vi får arvet.’ 15 Och de släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. Vad gör nu vingårdens ägare med dem? 16 Jo, han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra.” När de hörde detta sade de: ”Nej, det får aldrig ske!”

"Fikonträdet tecken på sommaren"

Lukas: 21:29-32

 

29 Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. 31 På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. 32 Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 

"Talenterna (Matt) Punden (Luk)"

Lukas: 19:12-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Han sade: ”En man av hög börd for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. 13 Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: ’Gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka.’14 Men hans landsmän hatade honom, och när han hade rest skickade de sändebud för att säga: Honom vill vi inte ha till kung. 15 När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer. 16 Den förste infann sig och sade: ’Herre, ditt pund har gett tio pund i vinst.’ 17 Då sade han: ’Bra, du är en god tjänare. Du har visat dig trogen i smått, och nu skall du få härska över tio städer.’ 18 Näste man kom och sade: ’Ditt pund, herre, har gett fem pund.’ 19 Till honom sade han: ’Du skall få fem städer under dig.’ 20 En annan kom och sade: ’Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk,21 för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man, du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’ 22 Han svarade: ’Jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare, du visste att jag är en hård man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. 23 Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem.’ 24 Och han sade till sina män: ’Ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de tio punden.’ – 25 ’Herre’, sade de, ’han har ju redan tio pund.’ – 26 ’Jag säger er: var och en som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 27 Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.’”

"Två män i skuld"

Lukas: 7:41-43

 

 41 ”Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42 När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?” 43 Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” – ”Du har rätt”, sade Jesus,

"Den barmhärtige samariern"

Lukas: 10:30-37

 

 

 

 

 

 

 

 30 På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.31 En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32 På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.33 Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande.34 Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’36 Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” 37 Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

"Det nattliga besöket hos vännen"

Lukas: 11:5-8

 

 

 

5 Han sade till dem: ”Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. 6 En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ 7 Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ 8 Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver.

"Den rike dåren"

Lukas: 12:16-21

 

 

 

 

16 Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd på sina jordar. 17 Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ 18 Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. 19 Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ 20 Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ 21 Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

"Den beredde tjänaren"

Lukas: 12:35-40

 

 

 

 

35 Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. 36 Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten.37 Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. 38 Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare – saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. 39 Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. 40 Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”

"Den trogne förvaltaren"

Lukas: 12:42-48

 

 

 

 

 

 

42 Herren svarade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. 43 Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. 44 Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. 45 Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, 46 då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. 47 Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

"Fikonträdet utan fikon"

Lukas: 13:6-9

 

 

6 Och han gav dem denna liknelse: ”En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. 7 Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’ 8 Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. 9 Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.’”

"Hedersplatsen på bröllopet"

Lukas: 14:7-14

 

 

 

 

 

 

 

 

7 När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet gav han dem en liknelse:8 ”När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du 9 och värden kommer och säger: Ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. 10 Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när han kommer: Käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. 11 Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” 12 Till sin värd sade han: ”När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. 13 Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. 14 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.”

"Liknelsen om festen"

Lukas: 14:16-24

 

 

 

 

 

 

 

16 Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. 17 När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ 18 Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ 19 En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ 20 En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’21 När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ 22 Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ 23 Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.24 Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’”

"Beräkna kostnaden"

Lukas: 14:23

23 Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.

"Det förlorade myntet"

Lukas: 15:8-10

 

 

8 Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? 9 Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. 10 På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.”

"Den förlorade sonen"

Lukas: 15:11-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Han sade: ”En man hade två söner. 12 Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13 Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14 När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15 Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16 Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17 Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18 Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19 Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ 20 Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21 Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22 Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter.23 Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24 Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.

25 Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26 Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27 Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28 Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta,29 men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30 Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ 31 Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32 Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

"Den ohederlige förvaltaren"

Lukas: 16:1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Han sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. 2 Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ 3 Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4 Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ 5 Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. 6 ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ 7 Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’”

8 Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör.

"Den rike mannen och Lasaros"

Lukas: 16:19-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. 20 Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår 21 och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. 22 Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes.23 I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. 24 Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ 25 Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. 26 Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ 27 Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ 29 Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ 30 Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ 31 Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’”

"Tjänaren som passar upp"

Lukas: 17:7-10

 

 

7 Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. 8 Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. 9 Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. 10 På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.”

"Änkan och domaren"

Lukas: 18:2-5

 

 

2 ”I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. 3 I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ 4 Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, 5 men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’”

"Fariseen och tullindrivaren"

Lukas: 18:10-14

 

 

 

 

10 ”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.11 Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ 13 Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ 14 Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”


Källa 1 och Källa 2

 

Sajtnamn / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)