www.larare.at

Hinduismen

Hinduism är religioner och sedvanor som hör samman med olika folkslag i Indien. Ordet "hindu" är ett persiskt ord som betyder indier, men indierna själva kallar sin religion för Sanatama dharma, vilket betyder den eviga läran eller den eviga sanningen.

Indiens äldsta religiösa litteratur är de fyra Vedaskrifterna som är ca 4000 år gamla. De är skrivna på sanskrit och används fortfarande av präster som reciterar hymnerna och bönerna.

Det finns tre huvudinriktningar inom Hinduismen:

 1. Gärningarnas väg (vanligast)
 2. Kärlekens väg
 3. Kunskapens väg

Hinduismen är en polyteistisk vilket innebär att de har väldigt många olika gudar (kanske flera miljoner), men de tre viktigaste är:

 1. Vishnu
 2. Shiva
 3. Shakti/gudinnan

 

Hinduismen / Allmänt
 

Hinduismen har en cirkulär tidsuppfattning vilket innebär att historien upprepas efter samma mönster. Från skapelse genom historien till världens undergång.

Alla levande varelser (människor, djur och gudar) befinner sig i samsara som är ett och samma kretslopp; ett själarnas kretslopp som gäller alla. Själen som går runt i samsara kallas Athman. Athman använder kroppen som fordon och när kroppen dör lämnar athman den för att återfödas i en ny kropp.

Allting som alla levande väsen gör sätter sina spår i form av karma. Karma är resultatet av hur man lever: alltså du belönas eller straffas utefter hur du levt och återföds i en högt stående varelse eller en lågt stående. Levande varelser är uppdelade och befinner sig på olika nivåer där gudar är högst och därefter kommer människor som också är uppdelade och har olika värde. Människor är alltså uppdelade i olika kaster som har olika värde och det finns fyra huvudkaster plus de kastlösa:

 1. brahminer (präster)
 2. kshatriya (krigare/adel)
 3. vaishya (köpmän, hantverkare, bönder)
 4. sudra (tjänstefolk)
 • kastlösa

Målet är att slippa återfödas. Exakt vad det innebär skiljer sig mellan hinduismens olika vägar. Men vägen dit kan se ut på tre olika sätt (som Tomas Widholm summerat på ett snyggt sätt):

 1. Gärningarnas väg
 2. Kärlekens väg
 3. Kunskapens väg

 

Hinduismen / Uppgift
 

• Ursprung (kortfattat)
• Tro: inklusive gudarna, dharma och karma
• Frälsningsvägar
• Kastsystemet
• Moksha
• En översiktlig jämförelse mellan hinduismen och en eller flera av de övriga
världsreligionerna ska också finnas med, samt en personlig reflektion av religionen.

Sammanfatta hinduismen (fokusera på hinduismens kastsystem)

Följande ska finnas med:

• Vilka positiva respektive negativa konsekvenser för samhället, ekonomin och människorna har karma-tänkandet?

• Är kastsystemet ett bra/rättvist system? Vad är bra, vad är mindre bra?

• Hur många gudar tror hinduerna på, vad finns det för olika svar på denna fråga? Hur kan det komma sig att det inte bara finns ett svar? (Monoteistisk, polyteistisk samt panteistisk gudsuppfattning)

• Jämför hinduismen med andra religioner, vad finns det för likheter respektive skillnader? Finns det något som är precis lika eller nästan lika inom religionerna? Vari består olikheten? Diskutera! Fokusera på tron, livsåskådningen, religionernas mål samt hur man når dit. (Inte så mycket om kläder, mat, högtider…)

• Diskussion: Vad tilltalar dig? Vad känns främmande? Försök att ta ställning och argumentera för din egen åsikt!

 

Hinduismen / Lär dig mer
 

Hinduismen på sajten SO-rummet

 

Hinduismen / Ordlista
 

Athma = själ som alla levande varelser har

Brahma = den sanna verkligheten

Dharma = den eviga lagen

Reinkarnation = återfödelse (athman lever vidare i en ny livsform)

Karma = Dina handlingar om de är goda eller onda följer med dig i nästa liv

Vedaskrifterna =

Hinduismen / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Hinduismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)