www.larare.at

Kohlbergs moraliska utveckling

Lawrence Kohlbergs psykologiska stadier av moralisk utveckling. Men vad betyder moral? Jo, vår känsla över vad vi anser som rätt och vad vi anser som fel.

Kohlberg är utefter ett begränsat antal universella principer; alltså något som gäller ALLA och ALLA olika situationer.

Kohlberg delar upp sina principer i tre huvudkategorier:

  1. De prekonventionella stadierna (1 och 2)
  2. De konventionella stadierna (3 och 4)
  3. De postkonventionella stadierna (5 och 6)

Läs mer

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Stadie 1
 
Klicka för att komma till start

Tilltron till auktoritet: handlar man rätt blir man belönad, och fel så blir man bestraffad. Man handlar på så vis att man slipper bestraffning.

Tillhör de prekonventionella stadierna.

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Stadie 2
 
Klicka för att komma till start

Principiell rättvisebalans med egenintressen: Jag-orientering. Jag handlar så att JAG tjänar på det.

Tillhör de prekonventionella stadierna.

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Stadie 3
 
Klicka för att komma till start

Strävar efter att göra rätt för sig och leva upp till de krav och förväntningar:vara ”duktig”. Agerar för andras godkännande; strävar efter att vara omtyckt.

Tillhör de konventionella stadierna.

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Stadie 4
 
Klicka för att komma till start

Internalisering av samhällets normer; följer sitt samvete och gör sin plikt. Det allmänna goda är viktigare än det privata. Se till det större sammanhanget istället för det enskilda.

Tillhör de konventionella stadierna.

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Stadie 5
 
Klicka för att komma till start

Förstå det befintliga med syftet att förbättra. Att inte följa regler till punkt och pricka utan göra anpassningar. Ta hänsyn till olika förutsättningar. Se till vad som är bäst för flest (i den aktuella gruppen det gäller).

Tillhör de postkonventionella stadierna.

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Stadie 6
 
Klicka för att komma till start

Formulera regler eller lagar, samt leva, utifrån grundläggande och absoluta principer. Kanske också kritisera rådande normer eller regler i syfte att förbättra. Kan liknas vid utilitarism. Utgår hellre utifrån etiska principer än regler.

Tillhör de postkonventionella stadierna.

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Heinz dilemma
 
Klicka för att komma till start

Heinz dilemma går ut på om det är rätt att stjäla medicin för att rädda en person som är döende.

1. Enligt det prekonventionella moraliska ställningstagandet är det fel är att stjäla eftersom det strider mot samhällets lag.

2. Enligt det konventionella moraliska ställningstagandet är det ok att stjäla om det accepteras av samhället; som kanske till och med höjer handlingen så att den stjäl uppfattas som hjälte istället för tjuv.

3. Enligt det postkonventionella moraliska ställningstagandet är det rätt att stjäla eftersom ett liv är viktigare än pengar.

Se filmklipp 1 och filmklipp 2

 

Kohlbergs moraliska utveckling / Innehållsförteckning
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)