www.larare.at

Elevhälsa

 

Elevhälsa / Rutiner
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  • När Du som undervisande lärare har en elev du känner oro för (hög frånvaro, släpar efter med uppgifter m.m.) pratar Du med eleven för att hitta lösningar på problemet. Finns problemet efter en tid ändå kvar kontaktar Du klf/mentor och informerar om problemet och vad Du gjort som inte hjälpt.
  • Mentor tar över ansvaret med att prata med eleven och informera vårdnadshavare (för omyndig elev eller elev som gett tillåtelse). Mentor signalerar till elevhälsan genom att skriva upp eleven på "Arbetslag - Elevhälsa"
  • När elevhälsan kommer till arbetslaget går vi igenom elev för elev och bedömer om eleven ska tas upp på måndagens samråd. Rektor beslutar i samrådet om elevsamråd ska hållas. 

 

 

Elevhälsa / Läs mer...
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

"Studiesvårigheter"

 

Elevhälsa / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)