www.larare.at

Sajtförslag (i Psykologi 1)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Psykologi 1 (PSYPSY01) och hänvisar därefter till specifika sajter som kan användas för att uppnå kravet.

I vänsterspalten finns formuleringen (citat ur kunskapskravet) och till höger finns hänvisningar till användbara sajter.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY01: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

"redogör [---] för [---] den psykologiska vetenskapens framväxt"

Sajtförslag:

"redogör [---] för [---] den psykologiska vetenskapens [---] utveckling"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY01: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

"redogör [---] för [---] kognitionspsykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."

Sajtförslag:

"redogör [---] för [---] den biologiska psykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."

Sajtförslag:

"redogör [---] för [---] socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."

Sajtförslag:

"värderar med [---] omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för [---] resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY01: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

"redogör [---] för arvets [---] betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa."

Sajtförslag:

"redogör [---] miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa."

Sajtförslag:

"resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Sajtförslag (i Psykologi) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)