Psykologi 1: första stycket

"redogör [---] för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt"
"redogör [---] för delar av den psykologiska vetenskapens [---] utveckling"

Moment:

PDF:

Psykologi 1: andra stycket

"redogör [---] för [---] delar av kognitionspsykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."
"redogör [---] för [---] delar av [---] den biologiska psykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."
"redogör [---] för [---] delar av [---] socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."
"värderar med [---] omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för [---] resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan."

Moment:

PDF:

Litteratur: tredje stycket

"redogör [---] för arvets [---] betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa."
"redogör [---] miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa."
"resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det."

Moment:

PDF: