www.larare.at

Psykologi: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Psykologi på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 6 delar.

Kursernas centrala innehåll

  • Psykologi 1 = 6 delar
  • Psykologi 2a = 5 delar
  • Psykologi 2b = 3 delar

Kursernas betygskriterier

  • Psykologi 1 = 3 delar
  • Psykologi 2a = 6 delar
  • Psykologi 2b = 2 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterierna genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Psykologikursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.