www.larare.at

Psykodynamiska perspektivet

Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna. Vårt beteende är ett resultat av inre konflikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och inre drivkrafter (libido och aggressionsdrift). Viktig forskare: Sigmund Freud.

 

Det psykodynamiska perspektivet / Allmänt
 
Klicka för att komma till start

Psykoanalys - människan utvecklas ständigt driven av sina drifter, främst sexual- och aggressionsdriften. Hon styrs inifrån dels av att vilja tillfredsställa sina medfödda behov och delvis av konflikter och motiv. Psykiska störningar orsakas av omedvetna inre konflikter som uppstått i barndomen varför man studerar omedvetna psykiska processer för att hjälpa människan till bättre insikt om orsakerna till hennes problem. Människan är dessutom präglad av sin förmåga till att utveckla ett språk och är därmed förmågan till att använda symboler. Freud anses vara psykoanalysens fader.(källa)

Se bra webblektion om det psykodynamiska perspektivet av John Sennström.

Läs i Cronlund (s.35-s.47).

 

Psykologi introduktion / Försvarsmekanismer
 

Jagets uppgift är att etablera harmoni i psyket och för att försvara denna harmoni använder sig människan av olika typer av försvar; sk försvarmekanismer.

 1. Bortträngning
 2. Projektion
 3. Identifikation
 4. Förskjutning
 5. Förnekelse
 6. Rationalisering
 7. Regression
 8. Reaktionsbildning
 9. Sublimering

Jobba med formulär: Försvarsmekanismer (Freud)

 

Psykologi introduktion / Dokumentär om Freud
 

1. Läs s.35-s.39 i Lev tiden av Cronlund

2. Film om Sigmund Freud: del 1del 2 och del 3

3. "Filmsnack" (anknyt också till litteraturen) med utgångspunkt i

 • Sexualitet / barns sexualitet
 • Det personliga
 • Varma och kalla duschar
 • Lobotomi
 • "The talking treatment" ("att tala" och "att lyssna") hjälper patienten att konfrontera sina tankar - självanalys (självreflektion)
 • "Terapisoffan" - ingen ögonkontakt med terapeuten
 • Det undermedvetna - isberget
 • Medicinering - kokain (jämför med den narkotikaklassade medicineringen till barn och ungdomar med ADHD).
 • Vad är neurologi?
 • Hysteria
 • Hypnos
 • Elektroterapi kontra elchocker
 • Vad är ett symptom?
 • Drömmar = den ocencurerade versionen av... - drömtydning

Utse en sekreterare som antecknar huvuddragen i gruppdiskussionen. Frågorna i Word-format.

 

Psykologi introduktion / Diskussionsunderlag
 
  1. Vilka Försvarsmekanismer har du kommit i kontakt med? Ge exempel.
  2. Enligt Freud styrs vi av sexual- och aggressionsdriften; vad tycker du/ni om det uttalandet?
  3. Uppdelningen av psyket i jaget, överjaget och detet; vad tycker du/ni om den kategoriseringen?

 

Det psykodynamiska perspektivet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)