www.larare.at

Psykologiska experiment

 

Psykologiska experiment / Pavlovs hundar
 

Läs s.17-21 och s.22-23 i Lev tiden av Cronlund

Ivan Pavlov utförde ett experiment på hundar där hunden fick höra ett klockljud varje gång den fick mat. Efter ett tag hade hunden lärt sig att när klockan ringde så var det dags för mat (kan jämföras med skolklockan i grundskolan). Men förvirring uppstod då klockan ringde men där fanns ingen mat. Hunden viftade på svansen och avsöndrade saliv och förväntade sig mat. Hunden hade "betingats" (betingning) att koppla ringklockans ljud med mat.

Se filmklipp:

 

Psykologiska experiment / Sprinkeln
 

Gruppsykologi (apor, bananer och en sprinkler). Man placerar ett gäng apor i ett rum där det finns en trappa upp till en avsats högre upp där det ligger en massa bananer. Men varje gång en apa försöker klättra upp och ta en banan sätts en sprinkler igång via en rörelsesensor placerad uppe vid bananerna. Sprinklern sprider iskallt vatten på alla aporna. Ganska snart hindrar aporna varandra att klättra upp på avsatsen. Nästa steg blir att ta in en ny apa till gruppen och ta bort en av de ursprungliga. Den nya apan försöker förstås klättra upp och hämta en smaskig banan, men hindras av de andra aporna som vet vad som händer när man går upp på avsatsen. Den nya apan lär sig att inte gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Nästa steg blir att ta in nya apor tills alla de ursprungliga aporna är utbytta. Aporna hindrar fortfarande varandra att gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Detta exeperiment visar på hur gruppsykologi kan bidra till "lydnad".

 

Psykologiska experiment / Burken med nötter
 

Ta en syltburk och lägg ner en läcker nöt i den. Ställ burken framför apan och apan försöker direkt att stoppa ner hela handen för att ta ut nöten, men misslyckas i och med att när handen greppar nöten får apan inte upp handen ur burköppningen. Vi ger apan en pinne och han använder den direkt, men kan fortfarande inte få ut nöten. Men om vi "lär" apan att vända på burken så att nöten trillar ut kan han lära sig att få tag på nöten själv nästa gång. Testa gärna detta experiment på en treåring - är treåringen smartare än en apa?

 

Psykologiska experiment / Behovet av kroppskontakt
 

Harry Harlow gjorde ett experiment för att testa nyfödda apors utveckling av tillgivenhet. Först tar han dem från sina mammor och ger dem istället till ersättningsmammor som var delvis gjorda av ståltråd, i en del fall klädda i frotté. De apungar som fick ståltrådsmammor utan frotté utvecklades till "friskare" apor än de som bara fick nöja sig med ståltrådsmammor. Alltså det mjuka, mysiga; "gossiga" bidrog till att göra friskare apor.

Se filmklipp: Harlow's Rhesus Monkey Experiments and the Attachment Theory - Children's Rights.

John Bowlby presenterar sin teori om värdet med beröring: John Bowlby Attachment and Loss.

 

Psykologiska experiment / Milgrams experiment
 

Läs Påverkan och lydnad, Grupptryck och Milgrams lydnadsexperiment (s.205-s.208 i Cronlund). Se videoklipp: Milgrams experiment (remake) 1/3, tid: 5:59, Milgrams experiment (remake) 2/3, tid:5:59 och Milgrams experiment (remake) 3/3, tid: 4:00 - ett mer modernt experiment som grundas på ett experiment från 1960-talet.

Grupparbete: ha "filmsnack" i anknytning till videoklippet - utse en sekreterare som antecknar huvuddragen i gruppdiskussionen.

Filmsnack:

 1. Vad innebär forskningsetik? (etik = ställningstagande präglat av vad man anser vara rätt och vad man anser vara fel) - varför aktualiseras frågan: forskningsetik med denna film: detta experiment?
 2. It's all in the name of science (experiment). Can violence be justified? Kan våld rättfärdigas?
 3. 9 av 12 går hela vägen - finns det något hopp för mänskligheten?
 4. Det moraliska ansvaret - det funktionella/instrumentella ansvaret. Vem bär ansvaret?
 5. Humanism kontra auktoritet - individ kontra system
  • Utgå ifrån uttrycket: "It doesn't take an evil person to serve a evil system." (Milgram).
 6. Varför tror vi så mycket på auktoriteter och hur kan vi förklara utfallet 9 av 12.
 7. Vad gör man och hur långt går man när man vill handla för "samhällets bästa"?
 8. Varför blir testpersonerna stressade?
 9. Hur kan experimentet kopplas till nazismen?
 10. Är det överhuvudtaget OK att utföra (sådana här) experiment på människor? Vart går gränsen?
 11. Vad har vi lärt oss av experimentet?

Koppling till teori: Milgrams experiment kan räknas till det sociokulturella perspektivet. Läs mer om det sociokulturella perspektivet och Makt och lydnad på lattattlara.com. Använd gärna nya kunskaper som du fått efter att ha läst länkarna i frågorna ovan. Tanken är att du ska kunna tillämpa en psykologisk teori när du diskuterar beteende.

Därefter kan du analysera maktförhållandet mellan vetenskapsman och den som utför experimentet. Ta hjälp av följande: Tvångsmakt, Belöningsmakt, Legitim makt, Informationsmakt, Expertmakt och Förtroendemakt.

 

Psykologiska experiment / The Marshmallow Experiment
 

6) Se The Marshmallow Experiment - Instant Gratification och diskutera klippet utifrån följande frågor:

 1. Hur är det med barnens impulskontroll? Se speciellt till den mörka flickans beteende.
 2. Vad gör barnen (främst kroppsliga uttryck). Se till kroppsspråket.
 3. Vilka psykologiska perspektiv kan man använda för att förklara barnens beteende.
 4. Se speciellt till flickan och pojken (de enda som är tillsammans med någon).
  • Är de syskon? Hur kan man se det i så fall?
  • Hur skiljer sig deras beteende från varandra?
  • Se till vad de säger när flickan ätit upp sin marshmallow. Pojken: “I’m waiting” och flickan: “I can wait”
 5. Kvinnan applåderar för pojken som klarat av att vänta. Vad har applåden för funktion och hur man koppla det beteendet (applåderande) till psykologi? Psykologiskt perspektiv?
 6. Kan man använda experimentet för att förklara något mänskligt allmängiltig beteende? Vilket i så fall?

 


Psykologiska experiment / Andra intressanta experiment
 
 1. The Little Albert Experiment
 2. Social Conformity - Brain Games
 3. Operant conditioning (Skinner)
 4. 5 Disturbing & Unethical Experiments
 5. Philip Zimbardo: The psychology of evil
 6. Crazy Psychological Experiment Will Blow Your Mind!
 7. The Stanford Prison Experiment
 8. Psychology: The Stanford Prison Experiment - BBC Documentary
 9. A.P. Psychology Child Experiment - Piaget's Theory of Cognitive Development
 10. Hungry Rat: "Motivation and Reward in Learning" 1948 Yale University; Psychology Experiments

 

Psykologiska experiment / Etiska reflektioner
 
Klicka för att komma till start
 1. Är det moraliskt rätt att utföra experiment på barn?
 2. Är det moraliskt rätt att utföra experiment på vuxna?
 3. Är det moraliskt rätt att utföra experiment på djur?

 

Psykologiska experiment / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

Psykologiska experiment / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Psykologiska experiment / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)