www.larare.at

Det kognitiva perspektivet

Innehållsförteckning -

Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt.

 

Det kognitiva perspektivet / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Kognitiv psykologi - inom kognitiv psykologi studerar man människans minne, sinnen, perception, lärande, olika former av tänkande, neuropsykologi mm Människan kan styra sig själv, genom att utveckla sitt tänkande. Psykiska störningar beror på felaktiga tankemönster och dålig kommunikation. Här inriktar man sig på att studera människans intellektuella funktioner. Inom den kognitiva psykologin studeras även människans förhållande till datorer och hur datorer används. Piaget är en av de forskare som påverkat den kognitiva inriktningen. (källa)

Se bra webblektion om det kognitiva perspektivet av John Sennström

Läs i Cronlund (s.68-s.80).

 

Det kognitiva perspektivet / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

Det kognitiva perspektivet / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Det kognitiva perspektivet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)