www.larare.at

Det kognitiva perspektivet

Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt.

 

Det kognitiva perspektivet / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Kognitiv psykologi - inom kognitiv psykologi studerar man människans minne, sinnen, perception, lärande, olika former av tänkande, neuropsykologi mm Människan kan styra sig själv, genom att utveckla sitt tänkande.

Psykiska störningar beror på felaktiga tankemönster och dålig kommunikation. Här inriktar man sig på att studera människans intellektuella funktioner.

Piaget är en av de forskare som påverkat den kognitiva inriktningen.

(källa)

Se bra webblektion om det kognitiva perspektivet av John Sennström

Läs i Cronlund (s.68-s.80).

 

Det kognitiva perspektivet / Vanliga tankefällor
 
Klicka för att komma till start

1. Svart-vitt tänkande

Att se saker onyanserat, kategoriskt. Antingen-eller,
allt-inget, aldrig-alltid.
Ex. Ingen tycker om mig.

2. Tankeläsning

Man antar utan grund att någon tänker negativt om än
själv.
Ex. Du möter en person på gatan och han hälsar inte.
Du drar slutsatsen att han inte tycker om dig.

3. Övergeneralisering

Ett misslyckande generaliseras till alla liknande eller olika
situationer. Du ser en enda händelse som ett enda stort
mönster.
Ex. Jag klarade ju inte av att servera kaffe på ett trevligt
bra sätt, det är ingen ide att välja in mig i festkomitten.

4. Selektiv abstraktion

En liten detalj färgar hela upplevelsen och
verkligheten.
Ex. Du fokuserar på en enda negativ kommentar i
ett positivt utlåtande.

5. Katastrofiering

Man fokuserar på negativa händelser som skulle kunna
inträffa eller räknar med det sämsta möjliga resultatet, dvs
med extrema katastrofala följder.
Ex. Du vill inte gå in i affären och handla eftersom du
drabbas av panik och svimmar i kassakön.

Källa

 

Det kognitiva perspektivet / Diskussionsunderlag
 
Klicka för att komma till start
    1. Hur kan tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning och perception påverka din personlighet?
    2. Diskutera några felaktiga tankemönster. Ge exempel.
    3. Vad är KBT? Vilka för- och nackdelar finns med metoden?

     

Det kognitiva perspektivet / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

 

Det kognitiva perspektivet / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Det kognitiva perspektivet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)