www.larare.at

Psykisk ohälsa

Detta moment berör psykisk ohälsa och arbetet kommer att vara en ren diskussionskurs (s.255 - 298 i Lev i tiden av Cronlund - och annat löst material som läraren presenterar). Detta innebär att man inför varje lektion har läst på ett viss kapitel som sedan diskuteras i klassen. Skriv gärna stödord, nyckelord och kortare antecknignar som ni har med er till lektionen. Examinationen består i deltagande i dessa klassdiskussioner.

 

Psykisk ohälsa / Psykisk ohälsa innebär...
 

Se webbsidan psykologiguiden

Definiera psykisk ohälsa genom att se vad psykisk hälsa är:

Psykisk hälsa är ett tillstånd hos den enskilde, som påverkas i ett kontinuerligt växelspel med omgivningen i livets olika situationer. Detta tillstånd bygger på följande fyra förutsättningar:

 1. Att kunna utveckla och hävda en egen integritet
 2. Att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer
 3. Att ha tillgång till varierande psykiska förhållningssätt (som kan användas beroende på omgivande krav och som möjliggör en för individen positiv utveckling)
 4. Att ha medvetenhet om och tilltro till egna resurser

Källa: Svenska föreningen för psykisk hälsa, Box 3445, 103 69 Stockholm.

Så - vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv.

Läs folder på nätet utgiven av Socialstyrelsen

&

Läs texten: framtider_nr3_2009_psykisk_ohalsa_hos_ungdomar

 

Psykisk ohälsa / Stress
 

Läs mer om Stress och kriser.

 

Psykisk ohälsa / Depression
 

info från psykologiguiden och ångest - info från psykologiguiden

Fakta och råd om depression

 

Psykisk ohälsa / Ångest
 

Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.
Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
och stela höjder
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!

(Inledningen till Pär Lagerkvists dikt Ångest)

Läs mer om ångest

 

 

Psykisk ohälsa / Personlighetsstörning
 

info från psykologiguiden

 

Psykisk ohälsa / Bipolär sjukdom
 

Läs mer om bipoläs sjukdom (manodepressivitet)

 

Psykisk ohälsa / Självskadande beteende och självmord
 

Självmordsupplysningen

 

Psykisk ohälsa / Behandling
 

 

 

Psykisk ohälsa / Nalle Puh
 

Fallstudie av karaktärerna i Nalle Puh

 

Psykisk ohälsa / Mentalvårdsmuseet i Säter
 

 

Psykisk ohälsa / Lobotomi
 

Titta på dokumentären Det vita snittet (SVT-dokumentär om lobotomi i Sverige) och jobba med följande nyckelord

Sittning 1 (00:00 - 22:54)

 1. Är det ok att Hellre göra någonting än ingenting i vetenskapens namn?
 2. Ska man när man sysslar med kontroversiell verksamhet få begå “lagbrott” (jämför med krig som är lagligt, men att döda är olagligt)
 3. Hjärnkirurgi mot psykisk ohälsa ansågs som bra. Varför?
 4. Ska man få tvångsinta väldigt sjuka patienter?
 5. Vad är Hjärntvätt?
 6. Får vi tillämpa kirurgiska ingrepp om vi kan få bort oönskade symptom?
 7. Varför “Förvarade man de sjuka” förr?
 8. 1936 genomförs der första kirurgiska ingreppet (lobotomi)
 9. Inga botemedlel leder till desperation. Är det ok att använda tvivelaktiga metoder för att råda bot mot detta?
 10. Lobotomi ledande behandlingsmetod på 1950-talet
 11. Är det inte bra att patienterna blev lugna från att ha varit utåtagerande och självskadande?
 12. Är det fortfarande mer skamligt med psykisk än fysisk sjukdom? Motivera.
 13. Vad är en psykos? Vad är Schizofreni? Googla och skriv en kortare förklaring.
 14. Varför hade inte patienten någon talan under 50-talet?
 15. Varför gjorde man fler lobotomier på kvinnor?
 16. Varför var det mer ok att göra experimentella ingrepp på kriminella?
 17. Lobotomi skedde på sjukhus och var allmänt accepterade. Tror du att det finns tvivelaktiga metoder på sjukhus fortfarande idag? Motivera.
 18. Hur blev de lobotomerade? Till sätt och betende?

Sittning 2 (22:55 - 57:21)

 1. Varför var man inte mer kritisk mot lobotomi?
 2. Medicinsk ekonomiskt tänk styrde. Lobotomi innebar mindre vårdkrävande patienter. Är inte det ett försvarbart argument?
 3. En metod att ta bort ångest, bokstavligen ta bort något i hjärnan.
 4. Får läkare utöva påtryckningar? Intala patienten att genomgå en viss behandling?
 5. Patient: Fanns inget mer än cigaretter och mat i tankarna.
 6. Om medicinering skapar samma typ av mental nivå som lobotomi; är det ok att använda medicinering?
 7. 6 av 10 är kvinnor
 8. 4500 lobotomier mellan ? - 1970
 9. Varför fortsatte man att lobotomera människor fastän riskerna och dödligheten var hög?
 10. Om Tvångstankarna är så smärtsamma är det inte ok att lindra dem med hjälp av lobotomi?
 11. Patient: “Man litar ju på läkaren”
 12. Ronald Laing?
 13. Filmen Gökboet?
 14. Psykokirurgiska ingrepp har fortsatt. Vilken metod utvecklades i Sverige?
 15. Kapslotomier (kolla upp stavning). Överaktiva delar görs mindre aktiva genom kirurgiskt ingrepp. Är det ok? Motivera varför.
 16. Hjärnan saknar känsel?
 17. Läkare: “Man petar i folks existens”
 18. Varför uppstår mentala sjukdomar?
 19. Ska vi skära i ett organ som vi vet så lite om? När är det motiverat? När är det inte motiverat?
 20. Patient: “Det var något fel med mig”. “Man lyder för att man är rädd för att dö”.
 21. Om ett kontroversiellt kirurgiskt ingrepp hjälper är det inte då ok att göra ingreppet. Vem avgör om man ska göra ingreppet? Är de sjuka tillräckligt friska för att göra det beslutet?
 22. Patient: “Det känns lite annorlunda”, “Det har inte varit som i vanliga familjer”,
 23. Är det lättare eller svårare med en sjukdom som “syns” än en sjukdom som inte “syns” (psykisk ohälsa)
 24. Om det är svårt att skratta och gråta; hur påverkar det individens livskvalitet?
 25. DBS? Permanent elektrisk hjärnstimulering. Påverkar eller hämmar överaktiva områden i hjärnan.
 26. Vad är största skillnaden mellan DBS och lobotomi?
 27. DBS är en reversibel behandlingsform. Vad betyder det?
 28. Vetenskapliga sanningar är färskvaror? Vad betyder det?

 

Psykisk ohälsa / Konstprojektet
 

I ett konstprojekt spelade Anna Odell en roll där hon uppträdde suicidalt och var på gång att hoppa ner från västerbron i Stockholm (se filmklipp). Hon dokumenterade det som hon utsattes för och kritiserade därefter mentalvården. Också hennes aktion kritiserades hårt, men fick igång en debatt om hur unga kvinnor mottogs på Rättspsyk.

 

Psykisk ohälsa / AV-media
 
 1. MITT PSYKE OCH JAG - Berättelsen om Tim
 2. Infernoporträtt : Ångest och borderline
 3. Infernoporträtt : Psykos och återhämtningInfernoporträtt : Rösthörning och schizofreni
 4. MITT PSYKE OCH JAG - Berättelsen om Linnea
 5. MÅ DÅLIGT - OM PSYKISK OHÄLSA OCH SJÄLVMORD
 6. FOBIER - Fångad i fobi


Psykisk ohälsa / Examinationsuppgift
 

Momentet kan antingen examinseras i grupp eller enskilt.

 1. Öppet diskussionsforum där aktivt deltagande är själva examinationen.
 2. Välj en psykisk sjukdom och skriv ett kortare PM (max 500 ord). Beskriv sjukdomen och föreslå behandlingsform (använda dig av någon eller några av de psykologiska perspektiven).
 3. Gör en fallbeskrivning med psykisk ohälsa som central del.

 

Psykisk ohälsa / Kunskapskrav
 

 

 

Psykisk ohälsa / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)