www.larare.at

Behov och känslor

Efter detta moment ska du ha kunskap om och förståelse av hur människans behov och känslor påverkar och påverkas i en social kontext. Ha kunskap om och förståelse av hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld och påverkas av den känslomässigt. Och ha förståelse över att olika människor har olika behov. Ha förståelse i att människans liv påverkas av behov och framför allt känslor som i stor grad också påverkar välmåendet. 

Mänskliga behov styr våra handlingar och våra och andras handlingar påverkar oss känslomässigt därför är det bra att teoretisera kring begreppen som känns lätta, men har oanade djup.

 

Behov och känslor / Behov
 

Läs s.81 - s.91 i Lev tiden av Cronlund

Nyckelord/begrepp Instuderingsfrågor Övrigt

A. Primära behov - sekundära behov

 

 

 

 

 

 1. Hur påverkas behoven av vilken ålder vi befinner oss i?
 2. Vad betyder primära behov? Nämn några.
 3. Vad betyder sekundära behov? Nämn några.
 4. Hur kan en person påverkas av att aldrig ha fått någons kärlek?
 5. Varför försummar vi ibland behov vi borde tillfredsställa, till exempel behovet av gemenskap?
 

B. Rangordning av behoven

(se Maslow s.61-63)

 

 

 1. Förklara kort vad Maslows trappa är för något. Och vad tror du att den är bra för?
 2. Vad skulle samhället kunna vinna på att så många som möjligt kunde uppnå det översta trappsteget i Maslows trappa?
Läs mer om Maslows trappa

C. Relationen: mat - psykologi

 

 

 1. Varför, tror du, att det finns ett så stort intresse för mat idag? Diskutera olika förhållningssätt till mat (ex. olika dieter och ställningstaganden till mat) utifrån ett psykologiskt perspektiv - koppla till behov och känslor.

Läs mer på s.274-277 i Lev i tiden av Cronlund.

Läs mer om ätstörningar

D. Kroppskontakt & sexualitet

 

 

 

 

 1. Varför är kroppskontakt viktigt för oss människor (använd dig av Harlows teorier och kängurumetoden)
 2. Nämn några lindrande effekter som kroppskontakt kan ha.
 3. Varför är det viktigt att få vara öppen med sin sexuella läggning?
Läs mer om förälskelse

 

Behov och känslor / Föreläsning 1
 

1. Maslows trappa - Power Point

2. Harry Harlow (repetition)

 • Kroppskontakt
 • "Ersättningsmammor"

3. Kängurumetoden

 • "Hud mot hud"
 • "Gossedjurets"/"snuttefiltens" betydelse

4. Arbetsuppgift?

a. Varför är människan beroende av kroppskontakt?

b. Har vuxna "snuttefiltar" / ting som ger tröst? Vad och varför?

 

Behov och känslor / Känslor
 

Läs s.101-109 i Lev i tiden av Cronlund

Det finns vissa som anser att alla känslor kommer från de fyra grundkänslorna: rädsla, glädje, ilska och sorg - ungefär som att alla färger kan skapas ur grundfärgerna gul, röd och blå. Vad tycker du?

Nyckelord/begrepp Instuderingsfrågor Övrigt

E. Psykiska kontra fysiska känslor

 

 

 1. Vilka funktioner kan känslor ha?
 2. Hur kan psykiska reaktioner manifesteras (visas upp) och hur kan fysiska reaktioner manifesteras och finns det likheter och skillnader? Ta exemplet upprördhet som enbart är en psykisk reaktion om man inte visar det utåt. Om du däremot gråter visar du dina känslor fysiskt. Hur uppfattas manifestationen av en själv och av andra.
Känslosnurra

F. Hur visar vi känslor?

 

 1. Hur uppfattas personer som tydligt visar sina känslor, eller inte alls visar vad de känner?
Mer information om försvarsmekanismer

G. Tillåtna och otillåtna känslor

 

 1. Nämn några tillåtna och otillåtna känslor.
Exempel på en otillåten känsla som ventileras i en frågespalt på Psykologiguiden.

H. Frustration

 

 1. Varför blir vi frustrerade?
 2. Vad kan tyda på en låg frustrationstolerans hos en person?
 

I. Valet

 

 

 

 1. Diskutera det omöjliga valet - använd Sophies val som utgångspunkt. Kan man låta bli att välja?
 2. Hur kan det fria valet vara problematiskt - utgå ifrån dig själv.
 3. Hur kan en arbetssituation som ständigt orsakar frustration se ut?
Det finns ett YouTube-klipp om Sophies val, men den är hemsk - titta på egen risk (själv kan jag inte titta på det): The Choice

 

Behov och känslor / Föreläsning 2
 

Berör: Behov 1-4 och Känslor 5-8)

 1. Vad är behov?
 2. Nivåerna av behov (Maslows trappa) - repetition
 3. Mat och psykologi
 4. Sex och psykologi
 5. Varför har vi känslor?
 6. Tillåtna och otillåtna känslor
 7. Definiera "frustration" - vad är det i grund och botten?
 8. (Det omöjliga) valet - "Att inte välja är också att välja" (Sartre)
 9. Läs Jonis exempel på essay om Känslornas betydelse för välmående för att få inspiration

 

Behov och känslor / Ljudklipp och filmklipp
 

Ljudklipp om känslors betydelse - arbeta med följande nyckelord:

 1. Feelings = ?
 2. Känslor är subjektiva?
 3. Gemensamma känslor
 4. Automatiska känslor
 5. Tårars betydelse och funktion
 6. Omedelbarhet
 7. Sensationer?
 8. (o)behagliga sensationer
 9. Emotioner?
 10. Fysiska "symptom"
 11. Hjärnans signalsystem (t.ex. adrenalin och dopamin) - två centra som styr känslor - varför?
 12. Ansiktsuttryck
 13. Se - förstå - känsla
 14. Hur kan musik få upphov till känslor? - musik = ljudvågor

 

Behov och känslor / Fördjupning: Kärlek
 

Klicka här

 

Behov och känslor / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)