www.larare.at

Dagens skrivövning

- -

Tanken med denna övning är att träna på själva skrivandet. Övningen är enbart hjälp och stöd för eleven själv för att träna på att formulera sig i skrift. Precis som med att cykla behöver du skriva regelbundet för att kunna bli en bättre skribent.

Tanken är att varje lektion ska inledas med ca 10 minuter skrivning. Detta för att komma igång med skrivandet - uppvärmning inför lektionen.

Övningen innehåller ingen inlämning utan görs för egen skull. Läraren kommer med andra ord inte kontrollera det du skriver - du skriver för att få igång själva skrivandet, ungefär som att stretcha inför en idrottsaktivitet.

Val av tema kan ske på olika sätt - läraren kan ge eleven ett nytt tema varje gång eller så utnämner läraren en elev som får till uppgift att bestämma nästa tema. Temat får inte avslöjas innan själva skrivtillfället och är eleven sjuk meddelar denne läraren om temat.

Läs mer om Speedwriting

 

Valbar extraövning: Vad gäller texttyp kan antingen läraren hjälpa eleven att komma på något eller så kan eleven själv gå in på följande sajt om texttyper och ta något, men då förutsätts att eleverna blir informerade om själva texttypen innan skrivtillfället så att de vet hur de ska skriva. Inledningsvis kan det finnas en poäng med att hålla det valfritt (man kan kanske ta beslutet i klassen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)