www.larare.at

Lagstiftning

Innehållsförteckning -

Lagstiftning / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Lagar och regler när det gäller reklam

Erkända internationella regler för reklam: Swedma

Reklamombudsmannen

Upphovsrätt / Copyright

Konsumentverket: marknadsföringslagen

Allmänhetens pressombudsman: pressetiska regler

 

 

Lagstiftning / Förslag på examination
 
Klicka för att komma till start

1. Skriv ett PM på ca 350 ord per person vilka lagar och regler som gäller inom reklambranchen. Kan göras enskilt eller i grupp.

2. Redogör muntligt vilka lagar och regler som gäller inom reklambranchen (ca 10 minuter). Kan göras enskilt eller i grupp.

3. Varför har vi en reklamobudsman och vad är det bra för? Vad gör en sådan och vilka hjälper hen? Redogör muntligt (ca 10 minuter) eller skriftligt (ca 350 ord per person). Kan göras enskilt eller i grupp.

4. Redogör för vad upphovsrätt (copyright) är och varför den är bra och varför den kan anses som dålig. Redogör muntligt (ca 10 minuter) eller skriftligt (ca 350 ord per person). Kan göras enskilt eller i grupp.

5. Vad är pressetiska regler och varför finns dessa? Redogör muntligt (ca 10 minuter) eller skriftligt (ca 350 ord per person). Kan göras enskilt eller i grupp.

6. Eget förslag

 

 

Lagstiftning / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

Information och kommunikation 2

Kunskapskrav

Journalistik, reklam och information 1

Kunskapskrav: E5, C5 och A5

 

Lagstiftning / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Lagstiftning / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)