www.larare.at

Citat på larare.at

- -

Här nedan har jag samlat alla citat som finns på öppningssidan till webbplatsen larare.at. Du kan söka efter nyckelord, specifika begrepp eller personer genom att söka på sidan (Ctrl och F på Win och Kanelbulle och F på MAC).

 

Citat på larare.at / 01 - 10
 

01 "Mitt språks gränser betyder min världs gränser" (Ludwig Wittgenstein)

02 "We have our Arts so we won’t die of Truth" (Ray Bradbury)

03 "Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap" (Konfucius)

04 "Problem blir lösta inte genom vinnande av ny erfarenhet utan genom sammanställning av det sedan länge bekanta." (Ludwig Wittgenstein)*

05 "Dumhet är omedveten okunnighet." (Josh Billings)

06 "En lärd dumdom är dummare än en okunnig dumbom." (Molière)*

07 "Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt." (Pascal)*

08 "Becoming is better than being” (Dweck)

09 “The greatest impact on learning is [---] is determined much more by how teachers teach than by what they teach.” (Wiliam)

10 "Man behöver ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket mer” (Vygotskij)

 

Citat på larare.at / 11 - 20
 

11 "Av de flesta verk blir bara citaten kvar. Är det då inte bättre att redan från början bara skriva citaten?" (Stanislaw)

12 "Think outside of the box" (Okänd)

13 "Det som mest skiljer dumma och kloka åt är att de dumma hela tiden begår samma dumheter medan de kloka alltid hittar på nya" (Waggerl)

14 "Det som mest skiljer dumma och kloka åt är att de dumma hela tiden begår samma dumheter medan de kloka alltid hittar på nya." (Waggerl)*

15 "Bli visare än andra människor, om du kan, men tala inte om det för dem." Okänd*

16 "Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap." (Konfucius)*

17 "Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är mycket svårare." (Tucholsky)

18 "Ungdomen är den tid då man bör studera visdomen; ålderdomen den tid då man bör utöva den" (Rousseau)

19 "Man fäller ofta en anmärkning och inser först senare hur sann den är." (Wittgenstein)*

20 "Att åldringarna skulle vara visa är ett stort misstag. De blir inte visare, de blir försiktigare." (Hemingway)*

 

Citat på larare.at / 21 - 30
 

21 "Avgörande är inte vilka anlag man har, utan hur man använder dem." (Lundgren)*

22 "Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt." (Key)*

23 "Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande." (Aristoteles)*

24 "Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört." (Turkiskt ordspråk)

25 "Ungdomen är den tid då man bör studera visdomen; ålderdomen den tid då man bör utöva den." (Rousseau)*

26 "De som tror att de kan allt är väldigt irriterande för oss som redan kan allt." (Okänd)*

27 "Kunskap är näring för själen." (Platon)

28 "De som kan, gör. De som inte kan, simulerar." (Okänd)*

29 "All men are mortal. Socrates was mortal. Therefore, all men are Socrates." (Allen)

30 "Tänk om allt är en illusion och ingenting existerar? Då har jag definitivt betalat för mycket för min matta." (Allen)

 

Citat på larare.at / 31 - 40
 

31 "Jag fuskade på vår metafysiktenta. Jag tittade in i själen på pojken som satt brevid mig." (Allen)

32 "Jag tänker alltså finns jag" (Descartes)

33 ”Subjektiviteten är sanning” (Kierkegaard)

34 "Utvecklingen är möjlig endast tack vare minoriteten." (Russell)

35 "Den som inte kan det ena, kan något annat." (Kenyansk Ordspråk)*

36 "Lyckan ligger inte i själva lyckan, men i arbetet att uppnå den. " (Dostojevskij)

37 "Genom att försöka göra det omöjliga når man högsta graden av det möjliga." (Strindberg)

38 "Great things are not accomplished by those who yield to trends and fads and popular opinion." (Kerouac)

39 "Den som inte låter verkligheten störa sina drömmar är vis." (Singer)*

40 ”Teachers have got to stop talking about teaching and start talking about learning” (Hattie)

 

Citat på larare.at / 41 - 50
 

41 "A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots." (Garvey)

42 "Alla revolutioner har hittills bara bevisat en sak, nämligen att mycket låter sig förändras, utom människorna." (Okänd)

43 "Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt." (Pascal)

44 "Alla har så bråttom med att undervisa nu för tiden att ingen hinner lära sig något." (Reppliet)

45 "Alltför ofta ger man studenter svar att minnas i stället för problem att lösa." (Lewin)

46 "Att lära ut är att lära sig själv tvåfaldigt." (Joubert)

47 ”Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akilles" (Homeros)

48 "Man fäller ofta en anmärkning och inser först senare hur sann den är" (Wittgenstein)

49 "A deadline is negative inspiration. Still, it's better than no inspiration at all." (Brown)

50 "Ingen vet vad han klarar innan han har försökt." (Syrus)

 

Citat på larare.at / 51 - 60
 

51 "Det är märkvärdigt men sant. När en författare tappar orken blir meningarna inte kortare utan längre." (Steinbeck)

52 "Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört." (Turkiskt ordspråk)*

53 "Den som inte låter verkligheten störa sina drömmar är vis." (Singer)

54 "Det är inte världen som förändras när man klär sig nya glasögon; dess värde däremot evalueras." (Stam)

55 "Den vise väntar tålmodigt, medan den ivrige trampar i kvicksanden." (Stam)

56 "Det är inte vad man säger, utan hur man vinklar munnen." (Stam)

57 "Att bli färdig innebär alltid en förnyelse av ännu en 'ofärdighet'." (Stam)

58 "Sanning är ett begrepp och ingenting annat; om det är sant är en annan sak." (Stam)

59 "Is knowledge knowable? If not, how do we know this?" (Allen)

60 "We only think when we are confronted with a problem" (Dewey)

 

Citat på larare.at / 61 - 70
 

61 "Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper." (Tikkanen)

62 "Avgörande är inte vilka anlag man har, utan hur man använder dem" (Lundgren)

63 "Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka." (Kinesiskt ordspråk)

64 "Education is not a preparation for life; education is life itself." (Okänd)

65 "Education is a social process; education is growth; education is preparation for life." (Okänd)

66 "Bra påbörjat är hälften gjort." (Grekiskt ordspråk)

67 "Den lärdom som består av att lära sig fakta utantill gör ingen kvalificerad att bli lärare." (Konfucius)

68 "Problem blir lösta inte genom vinnande av ny erfarenhet utan genom sammanställning av det sedan länge bekanta." (Wittgenstein)

69 "En populär författare skriver det som folk tänker. En skicklig författare får dem att tänka på något annat." (Bierce)

70 "Think outside of the box" (okänd)

 

Citat på larare.at / 71 - 80
 

71 "Det vi lär, lär vi genom att göra det."(Aristoteles)

72 "Det är med böcker som med människor: ett mycket litet antal spelar en stor roll." (Voltaire)

73 "In the middle of the journey of our life I came to myself within a dark wood where the straight way was lost." (Dante Alighieri)

74 "En dålig bok berättar ingenting om människan - bara om författaren." (Lessing)

75 "Ett hus utan böcker är som ett rum utan fönster." (Mann)

76 "Har du en trädgård och ett, bibliotek saknar du ingenting." (Cicero)

77 "All god konst är politik, all politisk konst är dålig." (Giersing)

78 "Konsten är en lyx som människan behöver." (Brecht)

79 "Kunskap är en process, inte ett tillstånd" (Troell)

80 "We live in a web of ideas, a fabric of our own making." (Pearce)

 

Citat på larare.at / 81 - 90
 

81 "En lärd dumdom är dummare än en okunnig dumbom." (Molière)

82 "Folk lyckas förväxla nyheter med vad de läser i tidningarna." (Liebling)

83 "En god lärare är bättre än en hylla full med böcker." (Kinesiskt ordspråk)

84 "Kunskap om vad som är öppnar inte självklart dörren till vad som borde vara." (Einstein)

85 "Kunskap är inte nog, den måste också brukas; vilja är inte nog, vi måste också handla." (Goethe)

86 "Kunskap är värdefull och i likhet med andra dyrbarheter ibland bara till prydnad." (Johansson)

87 "Kunskap är makt." (Bacon)

88 "Sätt i dig all din lärdom på morgonen men smält den i sällskap på kvällen." (Chesterfield)

89 "Kunskaper är som pengar, man måste ha massor för att inte vara fattig." (Okänd)

90 "Undervisning är att tillägna sig konsten att utnyttja kunskaper." (Whitehead)

 

Citat på larare.at / 91 - 100
 

91 "Utan utbildning kommer du ingenstans i den här världen." (Malcolm X)

92 "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." (Mandela)

93 "De ting vi begär är det större fröjd att jaga än att äga." (Shakespeare)

94 "Ledaren är den våg som driver skeppet framåt." (Tolstoj)

95 "Med en kniv löpte midnatten amok / rusade ikapp / och högg ner
den flyende dagen." (Majakovskij)

96 "Att tala utan att tänka är som att skjuta utan att sikta." (Okänd)

97 "Bästa sättet att besvara en dålig argumentering är att låta den fortsätta." (Okänd)

98 "Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta." (Tegnér)

99 "Kunskapens rot är bitter, men dess frukt är söt." (Aristoteles)

100 "Den som tror sig färdigutbildad är mer färdig än utbildad." (Frost)

 


Citat på larare.at / 101 - 110
 

101 "Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man menar." (Konfucius)*

102 "Det finns mycket duktigt folk, men det är få som kan något." (Okänd)

103 "He listens well who takes notes." (Dante Alighieri)

104 "Språk är makt, liv och kulturens instrument, dominansens och befrielsens instrument." (Carter)*

105 "Det är en olycka när människor varken har förstånd att tala eller omdöme att tiga." (Franskt ordspråk)*

106 "Det är lustigt att med de relativt få ord som finns i språket går det att säga så mycket dumheter." (Petersen)*

107 "Folk lyckas förväxla nyheter med vad de läser i tidningarna." (Liebling)*

108 "We must learn our limits. We are all something, but none of us are everything." (Pascal)

109 "Att åldringarna skulle vara visa är ett stort misstag. De blir inte visare, de blir försiktigare." (Hemingway)

110 "Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar." (Gahlin)*

 


Citat på larare.at / 111 - 120
 

111 "Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är mycket svårare."(Tucholsky)*

112 "Förvirrning är början till visdom." (Gibran)*

113 "The essence of writing is rewriting." (Zinsser)

114 "Writing is the action of thinking, just as drawing is the action of seeing and composing music is the action of hearing." (Ueland)

115 "Sometimes you have to write to figure it out." (Pink)

116 "Inte okunnighet, men okunnighet om okunnigheten, är kunskapens död." (Whitehead)

117 "Stundom slumrar även den gode Homeros" (även en mästare kan fela) (Okänd)

118 "Grammatik är språkets logik." (Okänd)

119 "Om du kan drömma det, kan du göra det." (Disney)

120 "De som kan, gör. De som inte kan, simulerar." (Okänd)

 

Citat på larare.at / 121 - 130
 

121 "En dikt som erbjuder en enda tolkningsmöjlighet är inte en dikt utan en skylt." (Carpelan)

122 "Have no fear of perfection. You’ll never reach it." (Dali)

123 "Det finns ingen pedagogik, endast pedagoger." (Lindborg)

124 "Han var en stor pedagogisk teoretiker, men det kunde ju inte eleverna veta." (Okänd)

125 "Om du vill lära dig någonting utan och innan, försök då att lära ut det till andra." (Okänd)

126 "Man lär sig inte ett dyft av att lyckas. Det är när man misslyckas, eller håller på att misslyckas, som man verkligen kan lära sig någonting." (Jakobsson)

127 "Psychoanalyses is like music lessons, for 5 years you do not notice any progress and suddenly you can play the piano." (Allen)

128 "Live each day as if this day is your last. Learn as if you will live forever." (Gandhi)

129 "Those who do not want to imitate anything, produce nothing." (Dalí)

130 "Creativity is not a talent. It is a way of operating." (Cleese)

 

Citat på larare.at / 131 - 140
 

131 "Hellre begå en dumhet då och då än att aldrig göra något klokt." (Ronner)

132 "Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande" (Aristoteles)

133 "Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well." (Twain)

134 "Man lär så länge man har elever." (Okänd)

135 "Vill du lära dig att intressera? Konsten är enkel: var intresserad!" (Okänd)

136 "Om inte berget kommer till Mohammed, så får Mohammed komma till berget." (Okänd)

137 "Science without religion is lame, religion without science is blind." (Einstein)

138 "Det är lustigt att med de relativt få ord som finns i språket går det att säga så mycket dumheter." (Petersen)

139 "Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar." (Gahlin)

130 "De som tror att de kan allt är väldigt irriterande för oss som redan kan allt." (Okänd)

 

Citat på larare.at / 141 - 150
 

141 "If you don’t have time to read, you don’t have the time or the tools to write. (King)

142 "Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself." (Shaw)

143 "An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way." (Bukowski)

144 "En populär författare skriver vad folk tänker. Ett geni inbjuder dem till att tänka något annat." (Bierce)

145 "Man får bara bryta mot en skrivregel som man behärskar." (Malmsten)

146 "Det är bara genom att skriva dåligt som man lär sig skriva bra." (Johnson)

147 "We do not write in order to be understood; we write in order to understand." (Day-Lewis)

148 "Bli visare än andra människor, om du kan, men tala inte om det för dem" (Okänd)

149 "A professional writer is an amateur who didn’t quit." (Bach)

150 "The spirt of the thing lies in the detail." (van der Rohe)

 

Citat på larare.at / 151 - 160
 

151 "Language is the light of the mind." (Mill)

152 "Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet." (Sterne)

153 "Mechanical difficulties with language are the outcome of internal difficulties with thought." (Bowen)*

154 "Det är en olycka när människor varken har förstånd att tala eller omdöme att tiga." (Franskt ordspråk)

155 "Dumhet är omedveten okunnighet." (Billings)*

156 "Our language is the reflection of ourselves. A language is an exact reflection of the character and growth of its speakers." (Chavez)*

157 "Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow." (Holmes)*

158 "Language is not only the vehicle of thought, it is a great and efficient instrument in thinking." (Davy)*

159 "Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet." (Sterne)*

160 "Kunskap är värdefull och i likhet med andra dyrbarheter ibland bara till prydnad." (Johansson)*

 

Citat på larare.at / 161 - 170
 

161 "Kunskap är näring för själen." (Platon)*

162 "Kunskap är en process, inte ett tillstånd" (Troell)*

163 "I have been a believer in the magic of language since, at a very early age, I discovered that some words got me into trouble and others got me out." (Dunn)

164 "Language is the soul of intellect, and reading is the essential process by which that intellect is cultivated beyond the commonplace experiences of everyday life." (Scribner)*

165 "Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt" (Key)

166 "Klokhet är att använda saker och ting medan de finns där." (Walters)*

167 "Ingen vet vad han klarar innan han har försökt." (Syrus)*

168 "The only sure weapon against bad ideas is better ideas." (Griswold)

169 "Den äkta författaren är inte den som undviker att imitera andra utan den som inte kan imiteras av andra." (Chateaubriand)

170 "Förvirrning är början till visdom." (Gibran)

 

Citat på larare.at / 171 - 180
 

171 "Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better." (Beckett)

172 "If you change the way you look at things, the things you look at change." (Dyer)

173 "Den som inte kan det ena, kan något annat." (Kenyansk ordspråk)

174 "Man vet mer än man tänker. Man tänker mer än man vet. Man vet mindre än man anar." (Schnurff)

175 "Jag tycker verkligen att TV är väldigt allmänbildande. Så fort den slås på går jag in i biblioteket och läser en god bok." (Marx)

176 "Förmågan att ha flera motsatta idéer i huvudet och ändå fungera är tecknet på en förstklassig intelligens." (Fizgerald)

177 "We don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing." (Shaw)

178 "Sätt aldrig likhetstecken mellan information och kunskap." (Okänd)

179 "Stories are easier to remember, because in many ways, stories is how we remember." (Pink)

180 "The purpose of literature is to turn blood into ink." (Eliot)

 

Citat på larare.at / 181 - 190
 

181 "Lower your standards. Creating crap is better than creating nothing at all." (Newman)

182 "Never judge a book by its movie." (Eagan)

183 "Imagination is like a muscle. I found out that the more I wrote, the bigger it got." (Farmer)

184 "Art is the desire to do something for the first time." (Godin)

185 "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." (Darwin)

186 "Don't waste time learning the "tricks of the trade. Instead, learn the trade." (Jefferson)

187 “It's all in the mind.” (Harrison)

188 "Before you've practiced, the theory is useless. After you've practiced, the theory is obvious." (Williams)

189 “The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

190 "Jag respekterar tro, men tvivel är det som skaffar dig bildning." (Mizner)

 

Citat på larare.at / 191 - 200
 

191 "Religionen är en väg, inte ett hus." (Radhakrishnan)

192 "Han var en stor pedagogisk teoretiker, men det kunde ju inte eleverna veta." (Anonym)

193 "Den bästa komplimang man kan ge en författare är att citera honom." (Johnson)

194 "Att avgöra om livet är värt att leva eller ej är att besvara filosofins grundläggande fråga." (Camus)

195 "Öppna dina ögon. Se in i dig själv.Är du nöjd med det liv du lever?" (Marley)

196 "Vill du lära dig att intressera? Konsten är enkel: var intresserad!" (Anonym)

197 "Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas." (Kierkegaard)

198 "Om du vill lära dig någonting utan och innan, försök då att lära ut det till andra." (Anonym)

199 "Mod och ansträngning är inte tillräckligt utan syfte och riktning." (Kennedy)

200 "We don't need politicians, we need leaders." (Charlie Chaplin)

 

Citat på larare.at / 201 - 210
 

201 "Vi är här av en anledning. Jag tror att en del av anledningen är att kasta ut små facklor för att leda människor i mörkret." (Goldberg)

202 "Livet är summan av alla dina val." (Albert Camus)

203 "När något blir sagt, och sagt bra, sky inga medel. Kopiera det!" (France)

204 "En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.” (Carlzon)

205 "Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste du fortsätta framåt" (Albert Einstein)

206 "Mitt mål är enkelt. Det är en fullständig förståelse av universum; varför det är som det är, och varför det är överhuvudtaget." Stephen Hawking

207 "Jag citerar andra för att bättre kunna uttrycka mig själv. (de Montaigne)

208 "Reality exists in the human mind, and nowhere else.” (George Orwell)

209 "Livet är lite som jazz. Det är bäst när man improviserar." (Irwin Gershwin)

210 "Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv.” (Leo Tolstoy)

 

Citat på larare.at / 211 - 220
 

211 "Livet är en fest. Bjud in dig själv." (Johnson)

212 "Syftet med våra liv är att vara lyckliga." (Dalai Lama)

213 "Intelligence without ambition is a bird without wings." (Salvador Dali)

214 "Ibland hör man inte orden för all information." (Joni Stam)

215 "Du kan lura allihopa hela tiden om annonseringen är riktigt skött och budgeten tillräcklig."(Joseph F Levine)

216 "Insanity - a perfectly rational adjustment to an insane world." (R. D. Laing)

217 "It is easy to ignore responsibility when one is only an intermediate link in a chain of action." (Stanley Milgram)

218 "The highest possible stage in moral culture is when we recognize that we ought to control our thoughts." (Charles Darwin)

219 "Flowers are restful to look at. They have neither emotions nor conflicts." (Sigmund Freud)

220 "Begåvning är en låga. Genialitet är en eld." (Okänd)

 

Citat på larare.at / 221 - 230
 

221 "Att välja språk är att välja relation" (Stam)

222 ”Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla.” (Lindborg)

223 ”Den oskicklige smeden klandrar järnet.” (Dante)

224 "You must learn to fail intelligently. Failing is one of the gratest art in the world. One fails forward towards success." (Edison)

225 "Allt man inte dör av blir man starkare av." (Nietzsche)

226 "A teachers job is not to make work easy. It is to make it difficult. If you are not challenged, you do not make mistakes. If you do not make mistakes, feedback is useless." (Hattie)

226 "It doesn't matter if you try and try and try again, and fail. It does matter if you try and fail, and fail to try again." (Kettering)

227 ”År 1492 upptäckte de amerikanska indianerna Columbus.” (Allwood)

228 ”Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter.” (Wayne Gretzky)

229 “Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire - it tells you how to desire.” (Slavoj Žižek)

230 "Livet är en alldeles för viktig sak att tala allvarligt om." (Oscar Wilde)

 

Citat på larare.at / 231 - 240
 

231 "Bara ett liv som levs för andra är ett värdefullt liv." (Albert Einstein)

232 “Words are never 'only words'; they matter because they define the contours of what we can do.” (Slavoj Žižek)

233 ”Jag vet inte nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka göra alla nöjda.” (Bill Cosby)

234 “We feel free because we lack the very language to articulate our unfreedom.” (Slavoj Žižek)

235 "Framgång är att tycka om dig själv, tycka om det du gör och tycka om hur du gör det." ( Maya Angelou)

236 “The problem for us is not are our desires satisfied or not. The problem is how do we know what we desire.” (Slavoj Žižek)

237 “We don't really want to get what we think that we want. (Slavoj Žižek)

238 "Det är ingen lätt konst att sova. För att bemästra den måste man vara vaken hela dagen." (Nietzsche)

239 "Om du ständigt citerar visdomsord blir du själv ett." (Fuller)

240 “Like love, ideology is blind, even if people caught up in it are not” (Slavoj Žižek)

 

Citat på larare.at / 241 - 250
 

240 “Experts are by definition the servants of those in power: they don't really THINK, they just apply their knowledge to problems defined by the powerful.” (Slavoj Žižek)

241 ”De hetaste platserna i helvetet är förbehållet dem som i tider av stor moralisk kris behåller sin neutralitet.” (Dante)

242 "Sanningar är illusioner, och man har glömt att de är det." (Nietzsche)

243 ”Tror du att du är för lite för att påverka, då har du aldrig haft en mygga i sovrummet.” (Okänd)

244 “You cannot change people but you can change the system so that people are not pushed into doing evil things.” (Slavoj Žižek)

245 “Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.” (Oscar Wilde)

246 "The opposite of love is not hate, it's indifference." (Elie Wiesel)

247 “If you have reasons to love someone, you don’t love them.” (Slavoj Žižek)

248 “Humanity is OK, but 99% of people are boring idiots.” (Slavoj Žižek)

249 “...how the way we perceive a problem can be itself part of a problem.” (Slavoj Žižek)

250 ”Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på.” (Billings)

 

Citat på larare.at / 251 - 260
 

251 "Man höjer rösten när man borde förstärka argumenten." (Samuel Johnson)

252

253

254

255

256

257

 


Oanvända citat

 

"Människorna vill hellre förbättra varandra än sig själva." (Nietzsche)

"Begäret förstorar det man önskar." (Nietzsche)

"Ordspråk är korta meningar skrivna av lång erfarenhet."(de Cervantes Saavedra)

Det du tänker blir du.
Det du känner attraherar du.
Det du föreställer dig skapar du.
Buddha

Meningen med livet är att ha ett liv med mening.
Robert Byrne

Det finns mer i livet än att öka dess fart.
Mahatma Gandhi

Vi måste vara villiga att släppa taget om det liv vi har planerat så att vi kan leva det liv som väntar oss.
E M Forster

”Ledarskap är handling, inte en position.”
Donald H. McGannon

”Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.”
– Aristoteles

”Livet blir hårdare ju mer man närmar sig toppen – kölden ökar, ansvaret ökar.”
– Friedrich Nietzsche

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.”
– Will Schutz

 

 

 

Joni Stam (2015)