www.larare.at

Kalendarier: Övriga

Innehållsförteckning -

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi 1
 
Klicka för att komma till start

HT2020 och VT2021 - I-val, Lugnetgymnasiet (Falun)

Psykologi 1 - I-val

V.35 Studiedag för ALLA eftersom vi ska köra varannan vecka fjärrundervisning.

V.36 Introduktion av kurs, lärare, elever och arbete med viktiga begrepp inom psykologi

V.37 - V.38 Socialpsykologi med utgångspunkt från filmen The wave

V.39 Milgrams experiment

V.40 - V.45 Psykologiska perspektiv

V.46 Psykologins historia och Psykisk (o)hälsa

V.47 - V.48 Dokumentär: In i vårt psyke

V.49 Prov på Psykologiska perspektiv

V.50-V.51 Spelfilmen: Shutter Island

Psykologi 2a - I-val

V.02 Återkoppling Psykologi 1 kursen

V.03 Arbete med examination, Psykologidiagnos och Formulär: Psykologiska försvarsmekanismer

V.04 Psykologi 2a kursen inleds med begreppsanalys. Intresseformulär inför kursen.

V.05 Intresseformulär i relation till kunskapskrav. Examinationen publiceras.

V.06 - V.07 Repetition: de psykologiska perspektiven

V.08 Test: Psykologiska perspektiv: repetition

V.10 - V.11 Arv och miljö (syskon)

V.12 Personlighet

V.13 Psykisk (o)hälsa

V.14 - V.19 Examinationsuppgift

V.20 - V.23 Film och psykologi: Gökboet eller A Clockwork Orange

 

HT2019 och VT2020 - I-val, Lugnetgymnasiet (Falun)

  Psykologi 1 - I-val

  V.35 Introduktion av kurs, lärare, elever och arbete med viktiga begrepp inom psykologi

  V.36 - V.38 Socialpsykologi med utgångspunkt från filmen The wave

  V.38 Milgrams experiment

  V.40 Psykologiska perspektiv och Normer, stereotyper och stigmatisering

  1. Människan är en social varelse.
  2. Sammanhanget skapar människan
  3. "yttre kontroll ger "inre kontroll"
  4. Emotioner är grunden för mänsklig interaktivitet

  V.41 - V.43 Psykologiska perspektiv och genomgång av examinationsuppgift

  V.45 Återkoppling psykologiska perspektiv

  V.46 Psykologins historia och Psykisk (o)hälsa

  V.47 - V.48 Dokumentär: In i vårt psyke

  V.49 Eget arbete med examination

  V.50-V.51 Spelfilmen: Shutter Island

  Psykologi 2a - I-val

  V.03 Arbete med examination, Psykologidiagnos och Formulär: Psykologiska försvarsmekanismer

  V.04 Psykologi 2a kursen inleds med begreppsanalys. Intresseformulär inför kursen.

  V.05 Intresseformulär i relation till kunskapskrav. Examinationen publiceras.

  V.06 - V.07 Repetition: de psykologiska perspektiven

  V.08 Test: Psykologiska perspektiv: repetition

  V.10 - V.11 Arv och miljö (syskon)

  V.12 Personlighet

  V.13 Psykisk (o)hälsa

  V.14 - V.19 Examinationsuppgift

  V.20 - V.23 Film och psykologi: Gökboet eller A Clockwork Orange

   

HT2018 och VT2019 - I-val, Lugnetgymnasiet (Falun)

Psykologi 1

V.36 Normer, stereotyper och stigmatisering

1. Människan är en social varelse.
2. Sammanhanget skapar människan
3. "yttre kontroll ger "inre kontroll"
4. Emotioner är grunden för mänsklig interaktivitet

V.36 Spelfilmen: The Wave

V.38 Grupparbete: Ledarskap, Socialisation och konformitet, Roller och Status, Normer & värderingar

V.39 Psykisk (o)hälsa

V.40-V.41 Stress och psykologi

V.42 Begrepp inom psykologin

V.42 Introduktion: psykologiska perspektiv

V.43 Grupparbete: psykologiska perspektiv

V.43 Examinationsuppgift publiceras

V.44-V.45 Arbete medexaminationsuppgift

V.46 Försvarsmekanismer

V.46 Muntliga redovisningar av ett perspektiv

V.47-V.48 Dokumentär: In i vårt psyke

V.49 Dead line examinationsuppgift

V.50 Spelfilmen: Shutter Island med uppgifter

Psykologi 2a (VT19) - I-val, Lugnetgymnasiet (Falun)

V.02 Introduktion: Psykologi 2a

1. Psykologi & samhälle
2. Psykologi & individ
3. Psykisk (o)hälsa

V.03-V.04 Repetition: De psykologiska perspektiven

V.06 Behovstrappan, motivationspsykologi

V.06 Känslor

V.07 Självbedrägeri, Människovärde och Individualism

V.08 Jaget, identitet, självet och syskonskap

V.10-V.11 Kärlek och psykologi

V.12 Sigmund Freud

V.12 Psykologi och identitet

V.13 Presentation av och arbete med kursens examinationsuppgift

V.14 Filmklipp om depression

V.15-V.16 Arbeta med artikeln: Kärlekens historia

V.17-V.18 Arbeta med examinationsuppgift

V.19 Personlighetstest i anknytning till psykologiska perspektiv

V.20 Arbeta med examinationsuppgift

V.21 Matchingtest

V.21 Dead line för examinationsuppgift

V.22 Spelfilmen: Gökboet med uppgifter

 

HT2015 och VT2016 (Samhällsprogrammet)

Psykologi 1

V.35 - V.36 Introduktion och kursinnehåll

V.37 - V.38 Moment Introduktion Psykologi (Psykologikompendium)

V.39 Moment Introduktion Psykologi (Experiment)

V.42 - V.43 Föreläsning om de fem perspektiven och koppling till experiment

V.45 - V.47 De fem perspektiven

V.48 - V.49 filmen: Stora tänkare med frågor till

V.50 - V.51 Filmtajm: Det sociala djuret : Den omedvetna människan och frågor till

V.02 det kognitiva perspektivet

V.05 - V.08 Biologisk psykologi

V.10 - V.12 Film: Det vita snittet (SVT-dokumentär om lobotomi i Sverige) med frågor till

V.14 - V.15 Film: In i vårt psyke med frågor till / Återkoppling: Fem psykologiska perspektiv

V.16 - V.22 Individuell handledning

Planeringar i Psykologi

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi 2
 
Klicka för att komma till start

V.04 - V.05 Kursupplägg, styrdokument, arbetssätt, viktiga begrepp (4h)

V.06 Repetition: Psykologiska perspektiv (3h)

V.07 Inleda arbete med Examination (9h)

V.08 - V.10 Arv & miljö (3h)

V.11 Individ & samhälle (2h)

V.12 - V.14 Mental hälsa (4h)

V.13 - V.19 Examinationsuppgift (20h)

V.20 - V.23 Dokumentär och spelfilm (6h)

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi A
 
Klicka för att komma till start

 

 

Kalendarier: Övriga / Historia
 
Klicka för att komma till start

2023-2024

Veckoplanering

V.33-37: Introduktion (6h)
V.38-43: Historiska epoker (10h)
V.45-47: Industrialismen (3h)
V.48-03: Konflikter & krig (6h)
V.04-07: Svensk historia (6h)
V.08-11: Utomeuropeisk hist. (3h)
V.12-16: Analys & reflektion (10h)
V.17-19: Nutidshistoria (3h)
V.20-22: Historiska bilder (3h)

Kalkylplanering

V.33-34: 00. Diagnos
V.35-37: 01. Intro
V.38-40: 02. Hist. epoker
V.41-43: 03. Hist. epoker
V.45-47: 04. Industrialismen
V.48-03: 05. Konflikter & krig
V.04-07: 06. Svensk historia
V.08-11: 07. Utomeuropeisk hist.
V.12-16: 08. Analys & refl.
V.17-19: 09. Nutidshistoria
V.20-22: 10. Historiska bilder

Förslag på upplägg

HT: 45h

 1. Vad är historia? (Historiasyn – historieuppfattning) 4h
 2. Källkritik 2h
 3. Forntid: Förhistoria 2h
 4. Forntid: Mesopotamien / Egypten 6h
 5. Antiken: Grekland 6h
 6. Antiken: Rom 6h
 7. Medeltid: Europa 3h
 8. Medeltid: Sverige 2h
 9. Upptäckternas tid 6h
 10. Svensk stormaktstid 2h
 11. Prov/specialarbete 6h

VT: 50h

 1. Vad är historia? (Historiasyn – historieuppfattning) 4h
 2. Källkritik 2h
 3. Forntid: Förhistoria 2h
 4. Forntid: Mesopotamien / Egypten 6h
 5. Antiken: Grekland 6h
 6. Antiken: Rom 6h
 7. Medeltid: Europa 3h
 8. Medeltid: Sverige 2h
 9. Upptäckternas tid 6h
 10. Svensk stormaktstid 2h
 11. Prov/specialarbete 11h

Kalendarier: Övriga / Religion
 
Klicka för att komma till start

HT2022 och VT2023 - Bygg/El/Fordon, Lugnetgymnasiet (Falun)

Religion 1

V.34 - V.37: Introduktion & diagnoser (4h)
V.38 - V.43: Hinduism & buddhism (10h)
V.44 - V.04: Abrahamitiska religionerna (16h)
V.05 - V.07: Etik (6h)
V.08 - V.13: repetition: jämförelse: världsreligionerna (3h)
V.14 - V.16: Religion & vetenskap (4h)
V.17 - V.18: Religion och identitet (4h)
V.19 - V.24: Tema parallellt med att göra klart allt (3h)

HT2021 och VT2022 - Bygg/El/Fordon, Lugnetgymnasiet (Falun)

Religion 1

V.34 - Diagnos: Publicerad: 23/8 - Deadline 23/8 V.34 - Introduktion: Publicerad: 29/8 - Deadline 13/9 V.35 - Hinduismen: Publicerad: 5/9 - Deadline 26/9 V.37 - Buddhismen: Publicerad: 19/9 - Deadline 17/10 V.40 - Judendom: Publicerad: 10/10 - Deadline 31/10 V.44 - Kristendom: Publicerad: 7/11 - Deadline 5/12 V.47 - Islam: Publicerad: 28/11 - Deadline 23/1 V.02 - Etik: Publicerad: 16/1 - Deadline 6/2 V.05 - Religion & vetenskap: Publicerad: 6/2 - Deadline 20/3 V.10 - Religion & identitet: Publicerad: 13/3 - Deadline 24/4 Komplettering resterande tid

 

HT2020 och VT2021 - Fordon, Lugnetgymnasiet (Falun)

Religion 1

V.35 - 28/8 Introduktion av ämne och kurs, samt en diagnos V.36 - 4/9 Inleda arbete med formulär: introduktion och Hinduismen och de som inte gjort diagnosen gör den V.38 - 18/9 Film: Från Sverige till himlen: hinduismen V.39 - 25/9 Fortsatt arbete med världsreligionerna: buddhismen V.41 - 9/10 Göra klart Hinduismen och buddhismen och jämförelse dem emellan V.42 - 16/10 De abrahamitiska religionerna: judendom V.45 - 6/11 De abrahamitiska religionerna: kristendom V.47 - 20/11 De abrahamitiska religionerna: islam V.02 - 15/1 Religion och vetenskap V.06 - 12/2 Religion och identitet V.10 - 8/3 Slutprov och avslutningssamtal inleds med övriga elever jobbar ikapp V.21 - 25/5 Kursutvärdering Komplettering resterande tid

 

HT2020 - Bygg, Lugnetgymnasiet (Falun)

Religion 1

V.35 - 25/8 Introduktion av ämne och kurs, samt en diagnos och en skrivuppgift:

1. Vad är religion? 2. Varför finns religioner? 3. Vad andlighet?

V.36 - 1/9 Genomgång av diagnos

Frågor att jobba med

1. Vilken religion har ingen Gud? 2. Vilka religioner kallas för abrahamitiska religioner? 3. Var geografiskt finns världsreligionerna?

V.37 - 8/9 Film: Från Sverige till himlen: hinduismen V.38 - 15/9 Inleda arbete med formulär: introduktion och Hinduismen och de som inte gjort diagnosen gör den V.39 - 22/9 Fortsatt arbete med världsreligionerna:

* Svåra ord inom hinduismen * Kursbok: buddhismen * Svåra ord inom buddhismen * Filmtajm: Från Sverige till himlen: thaibuddhismen

V.40 - V.41 - 29/9, 6/10-20 och Buddhismen och jämförelse mellan hinduismen och buddhismen V.42 - 13/10-20 De abrahamitiska religionerna: judendom

Jobba ikapp

V.42 - 20/10 De abrahamitiska religionerna:kristendom V.45 - 3/11 Filmtajm: Kristi sista frestelse V.46 - 10/11 De abrahamitiska religionerna: islam V.47 - 17/11 Religion och vetenskap V.50 - 8/12 Etiska modeller V.41 - 15/12 Göra klart uppgifter

- Världsreligionerna (formulären) - Religion och vetenskap (Klassuppgift i Classroom) - Etik (Klassuppgift i Classroom)

* Betygssamtal för dem som vill

VT2017 (från 1/3 fram till 12/6) på Bygg/El, Lugnetgymnasiet (Falun)

V.10 - V.12 Presentation av lärare och elever och moment: Världsreligionerna

V.13 - V.15 Moment: Religion och Vetenskap

V.17 - V.19 Moment: Identitet och religion

V.20 Moment: Livsåskådningar

V.21 - V.23 Kompletterande arbete

 

Kursplanering

V.02 - V.03 Introduktion: Religion 1 och moment: vad är tro? - ca 3,5h
V.04 Kort presentation av Världsreligionerna - ca 1h
V.05 - V.08 Judendom och Kristendom - ca 6h
V.10 - V.11 Etiska frågor - ca 3,5h
V.12 - V.13 Islam - ca 3,5h
V.14 Öppet innehåll - ca 3h
V.16 - V.18 Hinduismen och Buddhismen - ca 5h
V.19 - V.21 Fördjupningsarbete - ca 7h
V.22 Öppet innehåll - ca 3h
V.23 - V.24 Religion och vetenskap - ca 4h

 

Kalendarier: Övriga / Religion 2
 
Klicka för att komma till start

 

 

Kalendarier: Övriga / Mental träning
 
Klicka för att komma till start

HT2023 och VT2024 (Individuellt val), Lugnetgymnasiet (Falun)

V.34 - V.35: Introduktion - 2h

Praktisk information - 3h

Målsättning - 2h

Centrala begrepp och teorier - 2h

V.36 - V.37: Självkänsla - 6h

V.38 - V.42: Öppet innehåll

V.43 - V.51: Psykologi och prestation - 8h

V.02 - V.07: Motivation och målfokusering - 6h

V.08 - V.13: Ledarskap - 8h

V.14 - V.16: Stress och prestation - 8h

V.17 - V.23: komplettering

Varje lektion inleds och avslutas med en Avslappningsövning - 45h

Varje vecka avslutas med att skriva i träningsdagbok - 10h

 

HT2016 och VT2017 (Individuellt val), Hagagymnasiet (Borlänge)

V.34 - V.35 Introduktion av kursen / Praktisk information

V.36 Träningsdagbok / Avslappningsövning / Moment: Självkänsla

V.37 - V.40 Moment: Självkänsla / Mindfulness

V.41 - V.46 Moment Stress och prestation / Elevens ansvar / Yoga-övningar

V.47 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar

V.48 - V.51 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Moment Ledarskap

V.02 - V.06 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Centrala begrepp och teorier / Moment Ledarskap

V.07 - V.12 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Psykologi - Prestation

V.13 V.19 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Motivation och målfokusering / SDT

V.20 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Öppet innehåll

V.23 - V.24 Öppet innehåll

 

HT2015 och VT2016 (Individuellt val), Hagagymnasiet (Borlänge)

V.35 Introduktion och kursinnehåll

V.36 - V.43 Moment Stress och prestation / Avslappningsövning

V.45 - V.51 Moment Ledarskap

V.02 - V.05 Psykologi och prestation / Yogateori / Elevavslappningsövning

V.06 - V.20 Motivation och målfokusering (grupparbete 1-3 och SDT) / Elevavslappningsövning

V.21 - V.22 Elevavslappningsövning och avslutning

 

 

Kalendarier: Övriga / Information och kommunikation
 
Klicka för att komma till start

HT2015 och VT2016 (Handelsprogrammet), Hagagymnasiet (Borlänge)

V.35 Introduktion och kursinnehåll

V.36 - V.41 Moment Kommunikation / skapa bildspel

V.42 - V.43 Sökoptimering, Big data och källkritik

V.44 - V50 APL

V.51 Övning: presentation av APL

V.2 - V.12 Moment: Webbplats

V.14 Jobba med Blogg

V.16 Kursprov

V.17 - V.22 Öppet innehåll

 

Kalendarier: Övriga / Journalistik, reklam och information
 
Klicka för att komma till start

HT2016 och VT2017 (Sam-programmet), Hagagymnasiet (Borlänge)

V.34 - V35 Introduktion / Kursens styrdokument / Moment / Förslag på examination

V.36 Momenten: Reklam eller Propaganda

V.37 Genomgång: Moment: Reklam

V.38 - V.40 Eget arbete med delexamination

V.41 Moment: Reklam: filmanalys

V.42 Moment: Reklam: Reklamens retorik / kursens kunskapskrav

V.43 Förberedelse inför redovisning av moment Reklam

V.45 - V.47 Redovsingar av moment Reklam

V.48 - V.51 Moment: Journalistik

 

Kalendarier: Övriga / Konstarterna och samhället
 
Klicka för att komma till start

Grov planering (50h)

 • Introduktion (ca 4h)
 • Uttryck & utveckling (ca 14h)
 • Upplevelse & analys (ca 14h)
 • Konst & samhälle (ca 10h)
 • Öppet innehåll (ca 8h)

Veckoplanering

V.34 - V.37: Introduktion

V.38 - V.50: Uttryck & utveckling

V.02 - V.13: Upplevelse & analys

V.14 - V.16: Konst & samhälle

V.17 - V.24: Öppet innehåll

 

Kalendarier: Övriga / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)