www.larare.at

Kalendarier: Övriga

Innehållsförteckning -

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi 1
 
Klicka för att komma till start

HT2015 och VT2016 (Samhällsprogrammet)

V.35 - V.36 Introduktion och kursinnehåll
V.37 - V.38 Moment Introduktion Psykologi (Psykologikompendium)
V.39 Moment Introduktion Psykologi (Experiment)
V.42 - V.43 Föreläsning om de fem perspektiven och koppling till experiment
V.45 - V.47 De fem perspektiven
V.48 - V.49 filmen: Stora tänkare med frågor till
V.50 - V.51 Filmtajm: Det sociala djuret : Den omedvetna människan och frågor till

V.02 det kognitiva perspektivet
V.05 - V.08 Biologisk psykologi
V.10 - V.12 Film: Det vita snittet (SVT-dokumentär om lobotomi i Sverige) med frågor till
V.14 - V.15 Film: In i vårt psyke med frågor till / Återkoppling: Fem psykologiska perspektiv
V.16 - V.22 Individuell handledning

Planeringar i Psykologi

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi 2
 
Klicka för att komma till start

Kalendarier: Övriga / Psykologi A
 
Klicka för att komma till start

 

 

Kalendarier: Övriga / Historia
 
Klicka för att komma till start

Förslag på upplägg

HT: 45h

 1. Vad är historia? (Historiasyn – historieuppfattning) 4h
 2. Källkritik 2h
 3. Forntid: Förhistoria 2h
 4. Forntid: Mesopotamien / Egypten 6h
 5. Antiken: Grekland 6h
 6. Antiken: Rom 6h
 7. Medeltid: Europa 3h
 8. Medeltid: Sverige 2h
 9. Upptäckternas tid 6h
 10. Svensk stormaktstid 2h
 11. Prov/specialarbete 6h

VT: 50h

 1. Vad är historia? (Historiasyn – historieuppfattning) 4h
 2. Källkritik 2h
 3. Forntid: Förhistoria 2h
 4. Forntid: Mesopotamien / Egypten 6h
 5. Antiken: Grekland 6h
 6. Antiken: Rom 6h
 7. Medeltid: Europa 3h
 8. Medeltid: Sverige 2h
 9. Upptäckternas tid 6h
 10. Svensk stormaktstid 2h
 11. Prov/specialarbete 11h

Kalendarier: Övriga / Religion 1
 
Klicka för att komma till start

Kursplanering

V.02 - V.03 Introduktion: Religion 1 och moment: vad är tro? - ca 3,5h
V.04 Kort presentation av Världsreligionerna - ca 1h
V.05 - V.08 Judendom och Kristendom - ca 6h
V.10 - V.11 Etiska frågor - ca 3,5h
V.12 - V.13 Islam - ca 3,5h
V.14 Öppet innehåll - ca 3h
V.16 - V.18 Hinduismen och Buddhismen - ca 5h
V.19 - V.21 Fördjupningsarbete - ca 7h
V.22 Öppet innehåll - ca 3h
V.23 - V.24 Religion och vetenskap - ca 4h

 

VT2017 (från 1/3 fram till 12/6) på Bygg- och Elprogrammet, Lugnetgymnasiet (Falun)

V.10 - V.12 Presentation av lärare och elever och moment: Världsreligionerna

V.13 - V.15 Moment: Religion och Vetenskap

V.17 - V.19 Moment: Identitet och religion

V.20 Moment: Livsåskådningar

V.21 - V.23 Kompletterande arbete

 

Kalendarier: Övriga / Religion 2
 
Klicka för att komma till start

 

 

Kalendarier: Övriga / Mental träning
 
Klicka för att komma till start

HT2016 och VT2017 (Individuellt val)

V.34 - V.35 Introduktion av kursen / Praktisk information
V.36 Träningsdagbok / Avslappningsövning / Moment: Självkänsla
V.37 - V.40 Moment: Självkänsla / Mindfulness
V.41 - V.46 Moment Stress och prestation / Elevens ansvar / Yoga-övningar
V.47 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar
V.48 - V.51 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Moment Ledarskap

V.02 - V.06 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Centrala begrepp och teorier / Moment Ledarskap
V.07 - V.12 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Psykologi - Prestation
V.13 V.19 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Motivation och målfokusering / SDT
V.20 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Öppet innehåll
V.23 - V.24 Öppet innehåll

 

HT2015 och VT2016 (Individuellt val)

V.35 Introduktion och kursinnehåll
V.36 - V.43 Moment Stress och prestation / Avslappningsövning
V.45 - V.51 Moment Ledarskap

V.02 - V.05 Psykologi och prestation / Yogateori / Elevavslappningsövning
V.06 - V.20 Motivation och målfokusering (grupparbete 1-3 och SDT) / Elevavslappningsövning
V.21 - V.22 Elevavslappningsövning och avslutning

 

 

Kalendarier: Övriga / Information och kommunikation
 
Klicka för att komma till start

HT2015 och VT2016 (Handelsprogrammet)

V35 Introduktion och kursinnehåll
V36 - V41 Moment Kommunikation / skapa bildspel
V42 - V43 Sökoptimering, Big data och källkritik
V44 - V50 APL
V51 Övning: presentation av APL

V2 - V12 Moment: Webbplats
V14 Jobba med Blogg
V16 Kursprov
V17 - V22 Öppet innehåll

 

Kalendarier: Övriga / Journalistik, reklam och information
 
Klicka för att komma till start

HT2016 och VT2017 (Sam-programmet)

V.34 - V35 Introduktion / Kursens styrdokument / Moment / Förslag på examination
V.36 Momenten: Reklam eller Propaganda
V.37 Genomgång: Moment: Reklam
V.38 - V.40 Eget arbete med delexamination
V.41 Moment: Reklam: filmanalys
V.42 Moment: Reklam: Reklamens retorik / kursens kunskapskrav
V.43 Förberedelse inför redovisning av moment Reklam
V.45 - V.47 Redovsingar av moment Reklam
V.48 - V.51 Moment: Journalistik

 

Kalendarier: Övriga / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)