www.larare.at

Sajtförslag (i Psykologi 2a)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Psykologi 2a (PSYPSY02a) och hänvisar därefter till specifika sajter som kan användas för att uppnå kravet.

I vänsterspalten finns formuleringen (citat ur kunskapskravet) och till höger finns hänvisningar till användbara sajter.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

"Eleven redogör [---] hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället"

Sajtförslag:

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

"Eleven redogör [- för -] personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

"Eleven värderar [---] de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och [- resonerar -] om deras betydelse för helhetssynen på människan."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Fjärde stycket

Föregående

 

"Eleven redogör [---] för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

 

"Eleven ger [---] exempel på [- psykologiska -] behandlingsalternativ samt redogör [---] för grundtankarna bakom detta."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Sjätte stycket

Föregående

 

Eleven för "resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter."

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Sajtförslag (i Psykologi) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)