www.larare.at

Psykologins historia

Ordet psykologi myntades på 1500-talet, men vad betyder det? Man kan börja med att förklara det genom att dela det i två delar:

Psyke = Själ

och

Logos = lära

Ämnet eller studiet av människans psykologi styrs av viljan att förklara hennes beteenden. Och när vi studerar människans beteenden är det bra att använda sig av en teori. En av de första teorierna om psyket kan tillskrivas Platon, ca 200 f.Kr. Psykets tredelning:

  1. Förnuft som i dagligt tal kallas tänkande
  2. Mod som i dagligt tal kallas för känsla
  3. Behov som i dagligt tal kallas för motivation

   

Psykologins historia / Människokategorier
 
Klicka för att komma till start

De fyra människokategorierna (ännu en grek: Galenos – 100-talet). Denna uppdelning grundar han med hjälp av den skilda mängden av olika kroppsvätskor hos individen, ex mycket galla måste betyda att du är melankoliker – han var läkare. Hans idé att mänskligt beteende kan kopplas till biologiska förutsättningar har utvecklats av den moderna psykologin i t.ex. neuropsykologi där man mäter hjärnsubstanser. I princip lever hans tankar vidare, men hans praktiska tillämpningar och resultat är förlegade och direkt felaktiga.

  1. Sangviniker (= de sorglösa)
  2. Koleriker (= de med hetsigt humör)
  3. Melankoliker (= de dystra)
  4. Flegmatiker (= de sävliga/tröga)

 

Psykologins historia / Det "normala"
 
Klicka för att komma till start

Ganska snart diskuterarades vad som var "normalt" och redan under 1700-talet uppstod frenologin somgenom att mäta skallbenets utbuktningar kunde förstå ”själen”. Detta tänk utvecklades till rasbiologiska studier som i sin tur ledde till etnisk och biologisk rensning under 2:a världskriget.

Psykologi blev vetenskaplig disciplin i slutet av 1800-talet. Innan var det teologer och filosofer som intresserade sig för människans själsliv. Och psykologins utveckling kan startas från att man isolerade de psykiskt sjuka och jobbade med att dämpa/hämma symptomen; man så alltså inte till vad som var orsaken till psykisk ohälsa, utan man bekämpa utrycken genom t.ex. isolering, tvång, varma och iskalla bad, tung medicinering och ren "förvaring" av de sjuka. De skulle inte behandlas utan de skulle hållas borta från samhället och inledningsvis var också mentalsjukhusen lågt ifrån samhället, nästintill som ett fängelse.

 

Psykologins historia / Den "nya" psykologin
 
Klicka för att komma till start

Med Sigmund Freud i början av 1900-talet börjar något hända och man börjar intressera sig för vad patienten har att säga; tidigare har det bara varit läkare som bestämt vad det är för "fel" på patienten. Nu börjar man lyssna på patienten och Freud går till och med längre och menar på att man med hjälp av patientens historia (främst barndom) och drömmar kan förstå ett visst oönskat beteende. Men fortfarande är Freud en man av sin tid och fullt ut kan man inte lita på patienten som egentligen bara har kontroll över en mycket liten del av sitt psykiska liv.

 

Psykologins historia / Mentalsjukhus
 
Klicka för att komma till start

Mentalsjukhus har också förändrats och från att ha varit nästintill fängelser blir det mer "mjukare" behandligsformer där samtalsterapi får allt mer utrymme. Isolering är inte längre påtvungen om det inte finns fara för annans liv, tvång inte lika vanligt och som tur är tillämpas inte varma och iskalla bad längre. Tung medicinering däremot avänds fortfarande men medicineranna har blivit bättre och biverkningarna blivit färre och från att mentalsjukhusen varit ren "förvaring" av de sjuka har de blivit vårdanstalter där man tar han om de sjuka och hjälper dem att bli "friska" eller att hantera sig själva och sitt mentala liv.

 

Psykologins historia / "Popularisering" av psykologin
 
Klicka för att komma till start

Idag har det skett en "popularisering" av psykologin så att den hamnat i ny dager vilket lett till att många förväxlar vardagspsykologi med klinisk psykologi (psykologi inom sjukvården). Alltför många säger att de är t.ex. deprimerade fastän de egentligen bara är ledsna eller nedstämda.

Det är inte heller lika skamligt att lida av psykisk ohälsa idag som förrut. Tidigare skämdes alla i släkten om någon i den var mentalsjuk.

Bara att man använder ordet psykisk ohälsa istället för mentalsjuk visar på att något hänt. Tidigare kallade man, i folkmun, mentalt sjuka för idioter - idag kan till och med en viss typ av psykisk ohälsa klassas som en folksjukdom.

Läs mer om Psykisk ohälsa

 

Psykologins historia / Arbete
 
Klicka för att komma till start
 1. Ivan Pavlov grundar behaviorismen (den mest betydelsefulla teorin inom psykologin). I korthet innebär den att vi människor formas av vår miljö och att våra beteenden är inlärda (t.ex. betingning). Se nedan.
 2. Sigmund Freud grundar den dynamiska psykologin (nästan all modern psykologi har påverkats av Freuds teorier – antingen man samtycker eller misstycker). I korthet handlar hans teori om att människan styrs av sexualitet och aggression och att hon inte kan kontrollera delar av själslivet. Förklara Detet, överjaget och jaget med hjälp av seriestrippen.

 

Arbetsuppgift (grupp) - valbar

 1. Vad är Placeboeffekten. Varför är det bra att använda sig av placeboeffekten. Lös frågan genom att tänka själv och ta gärna hjälp av boken, s.20f).
 2. Vilka problem finns med observation? Empiriska studier. Lös frågan genom att tänka själv och ta gärna hjälp av boken, s.20f).
 3. Vilka problem finns med frågeformulär och intervjuer? Humanistiska studier. Lös frågan genom att tänka själv och ta gärna hjälp av boken, s.20f).

 

Psykologins historia / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

Psykologins historia / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Psykologins historia / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)