www.larare.at

Medea

Följande myt utgör bakgrunden till Euripides tragedi Medea.

Jason är kungason i Iolchos och uppfostrad av den vise kentauren Kiron. Jasons fader Aison störtas av sin broder Pelias. Då Jason återvänder hem efter 20 år begär han sitt rike tillbaka. Pelias låtsas gå med på Jasons begäran men skickar honom först på ett uppdrag som innebär att Jason ska hämta det gyllene skinnet som finns på Kolkis vid Svarta havet. Det tillhörde ursprungligen en bevingad vädur med guldull, men vaktas nu av en drake, efter det att väduren offrats till Zeus. I Kolkis styr kung Aietes.

Jason beger sig dit tillsammans med några ryktbara hjältar på skeppet Argos. De kallas därför argonauterna. Bland dessa fanns Peleus, som senare blir Akilles far och  Laertes, senare Odysseus far. Väl framme vänder sig Jason till kungen. Aietes går med på Jasons begäran om Jason klarar av det uppdrag som han får. Det består i betvinga två väldiga oxar med bronsklövar och spänna dem för plogen och så plöja upp fåror i vilka Jason ska att så ut en draksådd, som får krigare att omedelbart växa upp ur marken och attackera den första de får syn på. Uppdraget är således omöjligt att utföra.

Räddningen består i att kungens dotter Medea, som är trollkunnig, förälskar sig i Jason och lovar att bistå honom, om han gifter sig med henne och tar henne med sig efteråt. Jason lovar och med Medeas hjälp kan han utföra uppdraget och få tag i det gyllene skinnet. Tillsammans med Medea flyr han på Argos, men Aietes, som har fått veta att Medea hjälpt Jason, förföljer med sina skepp. Dessa skepp närmar sig Argos, men då de nästan är ikapp räddar Medea åter situationen för Jason med ett fruktansvärt offer. Hon har tagit med sig sin lillebror, som hon nu styckar och slänger delarna av i vattnet. Aietes håller då upp sina skepp för att plocka upp kroppsdelarna, så att sonen kan begravas hel och därigenom undflyr  Jason och Medea.

När Jason återvänder till Iolchos visar det sig att Pelias har dödat Jasons far och vill behålla makten. Medea hjälper återigen Jason genom att lura Pelias två döttrar att om de styckar sin far och lägger likdelarna i en särskild vätska som hon tillhandahåller, så ska deras far återuppstå föryngrad. Döttrarna anar inte argan list och därigenom röjs Pelias ur vägen. Men dådet är så fasansfullt att Jason och Medea måste fly själva.

Till slut hamnar de som landsflyktingar hos kung Kreon i Korint. Efter en tid friar Jason till Kreons dotter Kreusa (ibland Glauke). Det är i denna situation vi finner Medea i det avsnitt från tragedin som ingår i kursen (den nya).

Medeas hämnd blir som vanligt vedervärdig, men så uppfattar hon också Jasons svek som oförlåtligt. Hon har offrat allt för honom och han lönar henne genom att överge henne för en yngre kvinna. Hon låtsas försonad med Kreusa och sänder henne som bröllopsgåva en förtrollad mantel, som dödar Kreusa då hon sätter den på sig. Men Medea nöjer sig inte med detta, hon vill utsätta Jason för den optimala hämnden, som består i att hon också dödar de två söner hon har med honom. Därmed saknar han både arv och arvingar. Ensam och olycklig irrar han omkring och finner slutligen sin död under det sammanstörtande skeppet Argos.

Källa

Medea / Instuderingsfrågor
 
  1. Vilken situation befinner sig Medea i?
  2. Vad får vi veta om kvinnans rätt till skilsmässa?
  3. Hur blir hennes situation som nygift?
  4. Varför tycker Medea att det är farligare att vara kvinna än att kriga?
  5. Vad skiljer Medeas situation från den de kvinnor har som hon talar till?
  6. När blir kvinnan, enligt Medea, som farligast?
  7. Hur kommer de kvinnor som Medea talar till själva till tals i dramat?
  8. Vad befaller Kreon Medea att göra?
  9. Vilket är hans skäl?
  10. Hur försöker Medea att beveka honom?
  11. Vilken funktion fyller kören i dramat?
  12. Varför känner sig Medea extra sviken av Jason?
  13. Vad gjorde hon med Pelias?
  14. Jason menar att också Medea står i tacksamhetsskuld, alltså inte bara han till henne? Hur resonerar han då?
  15. Detta säger oss något om hur grekerna såg på sig själva och på andra folk. Vad?
  16. Han menar vidare att hans motiv till det nya äktenskapet är ädla. Förklara:
  17. Vad är det enda som kvinnor värdesätter, enligt Jason?
  18. Vad säger kören om Jasons handling?

Medea / Skrivuppgift
 

Tänk dig att du ska skriva en pjäs om en skilsmässa. Skriv ett avsnitt ur denna pjäs i form av ett gräl mellan mannen och kvinnan. Du ska alltså skriva i dialogform.

 

Medea / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)