www.larare.at

Dramatik

Dramatik är en av de tre huvudgenrerna och innebär handling eller skådespel - brukar också kallas för teater. Genrens texter är skrivna för att framföras på scen av skådespelare - oftast i replikform: monologer (en talare) eller dialoger (samtal mellan minst två aktörer).

Läs mer om genrebegreppet .

 

Dramatik / Tillbakablick
 

Genom litteraturhistorien har synen på hur dramatik ska skrivas och framföras förändrats. Under antiken var pjäserna indelade i två grupper; antingen var det tragedier eller komedier.

Under klassicismen (1600) skulle pjäserna följa en fastslagen struktur - det rådde stränga regler hur ett dramatiskt verk skulle se ut, t.ex. skulle handlingen i pjäsen följa ett huvudspår, utspela sig under maximalt 24 timmar och vara belägen till en och samma plats. Det fick inte finnas några parallellhandlingar eller förflyttningar i tid och rum.

Aristoteles

 

Dramatik / Form
 

Att arbeta med drama

Ett drama kan uppspelas på många olika vis; du kan läsa, du kan lyssna och du kan titta. Dramat är ursprungligen tänkt som scenkonst som ska uppspelas av skådespelare inför en publik.

När du arbetar med ett dram kan du se till följande:

  1. Dramats personer
  2. Dramats handling och uppbyggnad
  3. Dramats repliker
  4. Dramats scenbild

 

Dramatik / Det grekiska dramat
 

Aischylos

Aischylos är den äldste av de tre (525-456 f Kr). Han införde en andra skådespelare i dramat. Aischylos dramer handlar om gott och ont, om skuld och straff. "Blott genom lidande kan visdom vinnas", menar han.Orestien är hans mest kända drama.

Sofokles

Sofokles (496-406 f.Kr.) införde en tredje skådespelare i dramat (och fler än tre blev det aldrig) och iakttog noga de tre enheterna tid, rum och handling. Av hans 111 skådespel finns sju bevarade, bl a Antigone, Kung Oidipus och Elektra. Det svåraste brottet är enligt Sofokles människans hybris, hennes övermod när hon tror sig kunna trotsa gudarna eller tvivlar på oraklets spådomar. Flera av Sofokles dramer handlar om motsättningen mellan gudarnas vilja och människornas.

Euripides

Euripides (480-406 f Kr) anses ha varit den förste yrkesförfattren i Aten. Han var en antikens Strindberg, som intresserade sig för de särpräglade, de som styrs av sin lidelse. Han var också den förste store kvinnoskildraren i dramatiken, och beskrev ofta den förödelse som kärleken kan ställa till med. I flera av hans skådespel har kvinnor ledande roller, bl a i Medea och Elektra.

Källa

Läs mer om Orestien , Oidipus och Medea

 

Dramatik / Analysera
 

Läs ett antikt drama, exempelvis Medea, Antigone eller Kung Oidipus. Gör sedan en kort analys med hjälp av nedanstående analysschema.

Författaren: Vilka frågor och problem brukar han ta upp?
Dramats förhistoria: Vad är bakgrunden till den historia som spelas upp?

Expositionen: Var i texten finns de avsnitt som ger oss de bakgrundsfakta och upplysningar som behövs för att vi ska förstå intrigen?

Intrigen: Hur skulle man kortfattat kunna redogöra för handlingen som utspelar sig på scenen?

Huvudpersonen: Vem är huvudpersonen? Hur framställs han/hon?

Motivet: Vilka olika motiv hittar du i dramat? Ett vanligt motiv är människan som kämpar mot ödet, gudarna eller makten.

De tre enheterna: Hålls dramat samman kring de tre enheterna tid, rum och handling?

Peripeti: Var äger dramats vändpunkt rum?

Hybris: Trotsar huvudpersonen gudarna? Överskrider han/hon mänsklig rätt?

Syfte: Vad vill författaren säga med detta drama?

Problematik: Känns dramats frågeställningar aktuella idag?

Källa

 

Dramatik / Det moderna dramat
 

August Strindberg - Fröken Julie - manus med scenhänvisningar (Word-format)

Filmatisering av Strindbergs Fröken Julie av Liv Ullman: Miss Julie (2014) IMDB

Dokumentär om Tommy Berggrens uppsättning av pjäsen: del 1 och del 2 (YouTube)

Lars Norén - se delar av Personkrets 3:1 (YouTube. Dålig bild- och ljudkvalitet) eller lyssna på Radioteater (P1)

Jonas Gardell - "Cheek to Cheek" (1997) (YouTube)

 

Dramatik / Styrdokument
 

Centrala mål:

Svenska 1:

Svenska 2:

Svenska 3:

 

 

Dramatik / Lärarhandledning (lösenord krävs)
 

Klicka här .

 

 

Dramatik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)