www.larare.at

Portfolio: Religion 1

Det som främst kommer att bedömas är kunskaper i följande teman: världsreligionerna, livsåskådningar, identitet i relation till religion, vetenskap i relation till religion och normativa etiska teorier.

Genomför en analys där du analyserar minst två världsreligioner och en livsåskådning. Dessa sätter du sedan i relation till vetenskap, identitet, grupp och samhälle. 

Se till likheter och skillnader när det gäller etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, människosyn och gudsuppfattning. 

Ta hjälp av normativa etiska teorier och modeller; t.ex. dygdetiken i din diskussion. 

  • Analysen ska innehålla en kortare redogörelse av världsreligionerna och livsåskådningen
  • Analysen ska innehålla en genomgång följt av definitioner av viktiga begrepp
  • Analysen ska innehålla både fakta, en källkritiskt diskussion och egna åsikter och det ska tydliggöras med hjälp av korrekt och tydlig källhänvisning.

 

Portfolio: Religion 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Religion 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)