www.larare.at

Ämnesövergripande prövning

Detta är ett förslag på ämnesövergripande prövning i kurserna

  • Religion 1
  • Historia 1a1

Denna prövning görs i samråd med eleven och lärararens roll är att vara handledare i elevens arbete att producera och leverera en utredande text på ca 1000 ord.

Litteraturdiskussion bör föras så att eleven får hjälp i att hitta relevant fakta.

Förslagsvis kan lärare och elev träffas varannan vecka för att stämma av:

  1. Vad har du gjort?
  2. Vad gör du?
  3. Vad ska du göra?


Summering av kriterier

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Summering av kriterier i Historia 1a1:

Eleven ska se till förändringsprocesser och se till orsak och verkan utifrån några enskilda personers betydelse.

Det gäller att också se till historiska skeenden utifrån olika perspektiv och syfte, använda historia för att förstå samtid och framtid.  

Detta gör man genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial.

Summering av kriterier i Religion 1:

Eleven ska se till världsreligionerna och livsåskådningar i världen allmänt och utifrån människosyn och gudsuppfattningar.

Eleven ska undersöka identitet, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund i någon religion/livsåskådning.

Detta kan ses utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle.

Eleven ska också se till relationen mellan religion och vetenskap.

Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse.

 

Uppgift

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Förslag på uppgift:

Välj en person som både är historiska betydelsefull och kan kopplas till någon av världsreligionerna. Vad har personen för människosyn och gudsuppfattning?

Denna person ska ha gått emot rådande värderigar, samt ha en utpräglad personlighet (identitet). Också spridit tankar om hur ett liv ska levas.

Avsluta uppgiften med att diskutera hur denne person skulle kunna klara sig i modern tid: vår tid.

Förslag på personer

Jeanne d'Arc (Wikipedia)

Mahatma Gandhi (Wikipedia)

Drottning Kristina (Wikipedia)

Martin Luther King (Wikipedia)

Tillägg

För religionskursen:

  1. Rätt eller fel handlande och rättfärdigande av ett visst handlande; alltså en diskusion som berör etik och moral.
  2. Relationen mellan religion och vetenskap.

För historiakursen:

  1. Visa upp ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)